Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DEMENES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Demenes_pagasts

Briģenes meliorācijas sabiedrība „Purva bridējs” * 20.02.1930.

Brīvības pieminekļa Demenes pagasta komitēja * 11.02.1930.

Demenes biškopības biedrība * + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Demenes lauksaimniecības biedrībā”

Demenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 02.08.1939.

Demenes krājaizdevu sabiedrība * 12.11.1923.
                28.04.1927. pārdēvēta agrāk „Šķirnieku Sauleskalna krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”
                1936. pārdēvēta agrāk „Kurcuma krājaizdevu sabiedrība”
                09.04.1938. pārdēvēta agrāk „Ilūkstes apriņķa krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”

Demenes lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.
                11.07.1939. pievienota „Demenes biškopības biedrība”
                11.07.1939. pievienota „Demenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Demenes lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * 04.08.1927. + 31.03.1939.

Demenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 19.03.1923. + 25.07.1930.

Demenes lopkopības pārraudzības biedrība * 16.10.1937. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Demenes lauksaimniecības biedrībā”

Demenes 509. Mazpulks * 01.12.1934. + 1940.

Demenes pagasta aizsargu nodaļa * 29.07.1920. + 1940.

Demenes pagasta lauksaimniecības kooperatīvs „Zemgalietis” * 19.03.1932. + 23.02.1939.

Demenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Pamats” * 09.08.1933.

Dēmenes piensaimnieku sabiedrība * 09.08.1923.
                22.03.1939. pārdēvēta agrāk „Kurcuma piensaimnieku sabiedrība”

Demenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. + 18.10.1940.

Demenes un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 07.03.1931. + 31.12.1940.

Fabijanovas un apkārtnes biškopības biedrība * 13.09.1923. + 31.12.1940.

Ilūkstes apriņķa krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”
                Sk. „Demenes krājaizdevu sabiedrība”

Jāņu ciema 603. Mazpulks * 26.01.1935. + 1940.

Kurcuma krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Demenes krājaizdevu sabiedrība”

Kurcuma piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Dēmenes piensaimnieku sabiedrība”

Skaistkalnes un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Luksti” * 09.05.1927.

Šķirnieku Sauleskalna krājaizdevu sabiedrība „Kopdarbība”
                Sk. „Demenes krājaizdevu sabiedrība”

Zemgales patērētāju biedrība „Ozols” * 10.10.1927. + 13.09.1929.

Biedrību nodaļas:

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Zemgales nodaļa * 21.08.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Demenes nodaļa * 27.03.1922. + 13.02.1939.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Demenes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 29.04.1928. + 17.10.1931.
Zemgales nodaļa * 01.07.1930.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
                29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Demenes nodaļa * 29.01.1934.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Demenes nodaļa * 26.04.1930.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti