Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DIGNĀJAS PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Dignajas_pagasts

Brīvības pieminekļa Dignājas pagasta komiteja * 07.01.1930.

Dignājas Ābeļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība.
                Sk. „Dignājas Ābeļu mašīnu koplietošanas biedrība”

Dignājas Ābeļu maīinu koplietošanas biedrība * 23.09.1926.
                21.03.1939. pārdēvēta agrāk „Dignājas Ābeļu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Dignājas Daugavas 1058. Mazpulks * 25.03.1937. + 1940.

Dignājas krājaizdevu sabiedrība * 10.11.1910.
                27.02.1936. pārdēvēta agrāk „Jaunjelgavas apriņķa Dignājas pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Dignājas kultūras veicināšanas biedrība * 03.02.1939. + 09.08.1940.

Dignājas latviešu dziedāšanas biedrība * 19.06.1892. + 15.08.1924.

Dignājas lauksaimniecības biedrība * 06.0.1908. + 1915.

Dignājas lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937. + 21.11.1939.

Dignājas lauksaimniecības biedrība „Daugava” * 14.01.1926. + 21.11.1939.

Dignājas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 31.08.1922. + 23.01.1939.

Dignājas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ģipterani”
                                * 27.02.1933. + 24.08.1939.

Dignājas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Mežgals”
                                * 21.10.1926. + 03.07.1930.

Dignājas lopkopības pārraudzības biedrība * 18.12.1922. + 26.07.1939.
                14.01.1937. pievienota „Dignājas I lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.01.1937. pievienota „Dignājas lopkopības pārraudzības biedrība „Linaites purvs”
                26.07.1939. iekļauta „Dignājas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dignājas I lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1930. + 14.01.1937.
                14.01.1937. iekļauta „Dignājas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dignājas lopkopības pārraudzības biedrība „Linaites purvs” * 16.04.1931. + 14.01.1937.
                14.01.1937. iekļauta „Dignājas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dignājas lopkopības pārraudzības biedrību „Nīcgale” * 13.05.1929. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Dignājas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dignājas meliorācijas sabiedrība „Aknupe” * 03.05.1928.

Dignājas meliorācijas sabiedrība „Daugava” * 10.07.1926.

Dignājas meliorācijas sabiedrība „Jesperpurvs” * 25.09.1929.

Dignājas meliorācijas sabiedrība „Lejupīte” * 31.01.1931.

Dignājas meliorācijas sabiedrība „Senupīte” * 03.07.1931.

Dignājas Nīcgala 992. Mazpulks * 21.03.1937. + 1940.

Dignājas Nicgales piensaimnieku sabiedrība * 14.05.1923. + 16.05.1929.

Dignajas pagasta aizsargu nodaļa * 08.11.1919. + 1940.

Dignājas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Dignājas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Dignājas lopkopības pārraudzības biedrību „Nīcgale”

Dignājas pagasta un apkārtne patērētāju biedrība „Dignāja un apkārtne”
                Sk. „Dignājas patērētāju biedrība „Bite”

Dignājas pagasta meliorācijas sabiedrība „Caunes purvs” * 27.01.1928.

Dignājas patērētāju biedrība „Bite” * 03.02.1920. + 24.11.1934.
                12.05.1924. pārdēvēta agrāk „Dignājas pagasta un apkārtne patērētāju biedrība
                                „Dignāja un apkārtne”

Dignājas piensaimnieku sabiedrība * 23.10.1922. + 21.03.1935.

Dignājas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.07.1903. + 18.10.1940.
                16.10.1922. pārdēvēta agrāk „Dignājas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēka gadījumos”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Dignājas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Dignājas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dignājas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dignājas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos            
                Sk. „Dignājas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dignājas un apkaimes patērētāju biedrība „Savienība” * 03.02.1920. + 03.10.1935.

Dignājas un apkārtnes biškopības biedrība * 16.06.1921. + 16.06.1938.

Dignājas un apkārtnes mednieku biedrība * 12.05.1932. + 09.08.1940.
                22.08.1938. pārdēvēta agrāk „Dignājas Zasas mednieku biedrība”

Dignājas Zasas mednieku biedrība
                Sk. „Dignājas un apkārtnes mednieku biedrība”

Ģipterānu 508. Mazpulks * 20.11.1934. + 1940.

Jaunjelgavas apriņķa Dignājas pagasta krājaizdevu sabiedrība”
                Sk. „Dignājas krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
Dignājas nodaļa * 16.05.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Dignājas nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Dignājas Slatas nodaļa * 05.09.1924.
                Dignājas nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Dignājas nodaļa * 04.04.1923. + 26.01.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Dignājas nodaļa * 30.04.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Dignājas nodaļa * 04.05.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Dignājas nodaļa * 24.02.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dignājas nodaļa * 09.02.1921. + 15.10.1935.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti