Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DIKĻU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Diklu_1910

Budenbrokas savstarpējā palīdzības biedrība * 25.04.1923. [1895] + 21.05.1929.

Budenbrokas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 08.05.1929. + 26.10.1938.
                26.10.1938. iekļauta „Dikļu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Dauguļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.03.1924.
                09.05.1939. pārdēvēta agrāk „Dikļu Augstrozes otrā lopkopības pārraudzības biedrība”

Dikļu Augstrozes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Dikļu lopkopības pārraudzības biedrība”

Dikļu Augstrozes otrā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Dauguļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Dikļu biškopības biedrība * 17.12.1935. + 03.03.1941.

Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 08.06.1940.

Dikļu izglītības biedrība „Jaunatne” * 28.08.1929. [1867] + 10.10.1938.
                10.10.1938. iekļauta „Dikļu lauksaimniecības biedrībā”

Dikļu krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1924.

Dikļu labdarības biedrība * 10.02.1882. + 1916.

Dikļu lauksaimniecības biedrība * 26.10.1937.
                10.10.1938. pievienota „Dikļu izglītības biedrība „Jaunatne”

Dikļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 22.04.1925. + 30.04.1935.

Dikļu mājturības veicināšanas biedrība „Vētra” * 11.03.1925. + 17.03.1941.

Dikļu Mazdauguļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu
                Sk. „Dikļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dikļu 640. Mazpulks * 11.03.1935. + 1940.

Dikļu mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 25.11.1925. + 09.04.1935.

Dikļu meliorācijas sabiedrība „Pļava” * 27.05.1940.

Dikļu pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 1940.

Dikļu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Dikļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.03.1924. + 12.12.1940.
                12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Dikļu Augstrozes lopkopības pārraudzības biedrība”

Dikļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Melnupe” * 27.01.1928.

Dikļu patērētāju biedrība * 27.03.1940.

Dikļu patērētāju biedrība „Strādnieks”
                Sk. „Dikļu patērētāju kooperatīvs”

Dikļu patērētāju kooperatīvs * 05.10.1927. + 27.03.1940.
                27.07.1929. pārdēvēta agrāk „Dikļu patērētāju biedrība „Strādnieks”

Dikļu piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922.

Dikļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.03.1881. + 18.10.1940.
                30.04.1924. pārdēvēta agrāk „Dikļu Mazdauguļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu”
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk „Dikļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                26.10.1938. pievienota „Budenbrokas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Dikļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dikļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ozolu Dikļu Puikeles pagastu meliorācijas sabiedrība “Ozols” * 27.05.1932.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Dikļu nodaļa * 12.04.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
Dikļu nodaļa * 13.08.1925.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Dikļu nodaļa * 23.02.1927.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Dikļu nodaļa * 03.08.1922.

Latvijas evanģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Dikļu nodaļa * 20.01.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Dikļu nodaļa * 27.03.1922. + 03.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Dikļu nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Burtniekus nodaļa * 24.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Dikļu nodaļa * 22.11.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Dikļu nodaļa * 23.11.1920. + 15.10.1935.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Dikļu nodaļa * 15.11.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Dikļu nodaļa * 24.12.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Dikļu nodaļa * 07.07.1925.

Diklu_1935

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti