Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

Dižcilts

Dizcilts

BIOGRAPHIEN nodaļa – Latvijas Dižcilts –sniedz biogrāfiskas ziņas par personām kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā 1918-1944. gados un snieguši savu ieguldījumu Latvijas attīstībā, kritērijs – sabiedriskais, politiskais vai valsts un pašvaldības darbinieks, uzņēmējs,ar Latvijas ordeņiem apbalvotie un citi.

Informācija tiek papildināta ik nedēļu, sekojšie izmaiņu datumiem, tagad reģistrēti

9201 personas

Papildinājumus sūtit – biographien@inbox.lv

 

 
  Kontakti