Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DOBELES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Dobeles_1905

Brīvības pieminekļa Dobeles pagasta komiteja * 12.02.1930. + 26.05.1937.

Dobeles Berzbeķes 336. Mazpulks * 26.02.1934. + 1940.

Dobeles laukkopības pārraudzības biedrība * 12.05.1930. + 28.07.1936.

Dobeles Lestenes Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Liekņa” * 21.12.1932. +18.03.1942.

Dobeles meliorācijas sabiedrība „Snierājs” * 16.08.1928.

Dobeles pagasta mednieku biedrība * 14.12.1931. + 25.02.1941.
                29.06.1938. pārdēvēta agrāk „Dobeles pagasta mednieku biedrība „Rubenis”

Dobeles pagasta mednieku biedrība „Rubenis”
                Sk. „Dobeles pagasta mednieku biedrība”

Dobeles pagasta meliorācijas sabiedrība „Bērzes purvs” * 19.11.1928.

Dobeles pagasta meliorācijas sabiedrība „Ķeņģu purvs” * 12.02.1931. + 29.04.1941.

Dobeles pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dobeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dobeles piensaimnieku sabiedrība * 15.02.1926.
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Dobeles un apkārtnes piensaimnieku biedrība”

Dobeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1887. + 18.10.1940.
                16.10.1922. pārdēvēta agrāk „Dobeles savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes gadījumos”
                16.04.1934. pārdēvēta agrāk „Dobeles pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Dobeles pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dobeles savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes gadījumos
                Sk. „Dobeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dobeles un apkārtnes biškopības biedrība „Saime” * 18.05.1925. + 31.12.1937.

Dobeles un apkārtnes piensaimnieku biedrība
                Sk. „Dobeles piensaimnieku sabiedrība”

Džūkstes Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sīpeles Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”

Pukaišu purva meliorācijas sabiedrība * 03.12.1938.

Sīpeles Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība * 15.05.1922. + 19.07.1939.
                07.06.1928. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Sīpeles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Virķēnu 343. Mazpulks * 23.02.1934. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Dobeles nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Dobeles nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Gardenes nodaļa * 30.04.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Dobeles nodaļa * 03.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dobeles nodaļa * 01.07.1921. + 04.12.1931.

Dobeles_1929

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti