Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DOLES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Doles_1912

Bērzes upes meliorācijas sabiedrība * 16.10.1928.

Brīvības pieminekļa Doles pagasta komiteja * 05.01.1930.

Doles Iecavas mednieku biedrība * 24.02.1931. + 26.05.1941.
                29.12.1938. pārdēvēta agrāk „Mednieku biedrība „Vanags”

Doles Katlakalna zvejniecības biedrība * 02.10.1919. + 31.12.1940.

Doles Ķekavas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rīgas Ķekavas krājaizdevu sabiedrība”

Doles Ķekavas zvejnieku biedrība „Daugava” * 1922. + 31.05.1938.
                23.08.1923. parreģistrēta
                31.05.1938. iekļauta „Doles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Doles krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rīgas Ķekavas krājaizdevu sabiedrība”

Doles kūdras ražošanas sabiedrība * 26.02.1930.
                20.09.1939. pārdēvēta agrāk „Ķekavas kūdras ražošanas sabiedrība”

Doles labdarības biedrība * 1884. + 1915.

Doles lasāmais klubs * 26.01.1921. + 31.05.1938.
                31.05.1938. iekļauta „Doles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Doles lauksaimniecības biedrība * 20.09.1922. + 15.07.1937.

Doles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Doles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Doles lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Doles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Doles mašīnu koplietošanas sabiedrība * 16.07.1924.
                30.04.1935. pārdēvēta agrāk „Doles mazsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”
                19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Doles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Doles mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 29.04.1925. + 24.12.1937.

Doles mazsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 27.02.1924.

Doles mazsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Doles mašīnu koplietošanas sabiedrība”
               
Doles mednieku biedrība * 24.08.1921.
                20.06.1938. pārdēvēta agrāk „Doles Pulkarnes mednieku biedrība”

Doles meliorācijas sabiedrība „Āžulaipa” * 09.01.1928.

Doles meliorācijas sabiedrība „Garša” * 16.09.1929.

Doles meliorācijas sabiedrība „Grāvis” * 03.02.1927.

Doles meliorācijas sabiedrība „Jūdu purvs” * 20.08.1930. + 29.07.1943.

Doles pagasta aizsargu nodaļa * 25.08.1919. + 07.07.1940.

Doles pagasta aizsardžu pulciņš * 01.02.1931. + 07.07.1940.

Doles pagasta lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.
                31.05.1938. pievienota „Doles Ķekavas zvejnieku biedrība „Daugava”
                31.05.1938. pievienots „Doles lasāmais klubs”

Doles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 09.06.1926.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Doles lopkopības pārraudzības biedrība”

Doles pagasta meliorācijas sabiedrība „Bērzmente” * 11.06.1930.

Doles patērētāju biedrība * 04.12.1940.

Doles piensaimnieku sabiedrība * 25.05.1927.

Doles Pulkarnes mednieku biedrība
                Sk. „Doles mednieku biedrība”

Doles Pulkarnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 08.03.1885. + 20.07.1934.
                13.07.1922. pārdēvēta agrāk „Pulkarnes savstarpīga palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Doles Pulkarnes savstarpējā palīdzības biedrība * 18.03.1909. + 1915.

Doles Salas 1000. mazpulks * 14.04.1937.

Doles saviesīgā biedrība * 04.12.1907. + 1915.

Doles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.03.1885. + 18.10.1940.
                01.11.1922. pārdēvēta agrāk „Doles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.03.1936. pārdēvēta agrāk „Doles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Doles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Doles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Doles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Doles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Doles ugunsdzēsēju biedrība * 07.03.1934.

Katlkalna Doles zvejniecības biedrība „Krāce” * 14.08.1929. + 31.05.1940.
                31.05.1940. iekļauta „Katlakalna lauksaimniecības biedrībā”

Katlkalna Doles zvejnieku patērētāju kooperatīvs * 02.08.1932. + 09.05.1939.

Katrīnas muižas meliorācijas sabiedrība * 08.05.1926.

Ķekavas kūdras ražošanas sabiedrība
                Sk. „Doles kūdras ražošanas sabiedrība”

Ķekavas 85. mazpulks * 20.04.1932.

Mednieku biedrība „Vanags”
                Sk. „Doles Iecavas mednieku biedrība”

Rīgas Ķekavas krājaizdevu sabiedrība *24.10.1923.
                15.02.1938. pārdēvēta agrāk „Doles Ķekavas krājaizdevu sabiedrība”
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk „Doles krājaizdevu sabiedrība”

Pulkarnes muižas meliorācijas sabiedrība „Teksme” * 08.04.1931.

Pulkarnes labdarības biedrība * 05.09.1890. + 1915.

Pulkarnes 686. mazpulks * 06.04.1935.

Pulkarnes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Doles Pulkarnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. parēvēta agrāk  “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Doles nodaļa *24.08.1922.

Latviešu saimnieciskais centrs – biedrība * 08.12.1931.
                Doles pagasta nodaļa*15.09.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Doles nodaļa * 05.09.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Doles nodaļa * 08.01.1925. + 29.11.1939..

 

 
Izmainas 09.05.2016 Kontakti