Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DRABEŠU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Drabuzu_1925

Araišu mednieku biedrība * 22.12.1938.
                22.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Cēsu pagasta un apkārtnes mednieku biedrību „Briedis”
                                „Cēsu pagasta un apkārtnes mednieku biedrību „Rubenis”
                                „Ieriķu un apkārtnes mednieku biedrību „Mednis”

Araižu Cēsu bēru kase * 16.06.1914. + 1916.

Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrība * 23.11.1900. + 1916.

Araižu Cēsu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Cēsu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Araižu dziedāšanas biedrība * 22.08.1901.

Araižu lopkopības pārraudzības biedrība * 1411.1928. + 14.01.1936.
                14.01.1936. iekļauta „Drabešu II lopkopības pārraudzības biedrībā”

Cēsu patērētāju biedrība *
                22.03.1922. pārreģistrēta
                31.08.1934. pārdēvēta agrāk „Cēsu patērētāju biedrība pie Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrībās”

Cēsu patērētāju biedrība pie Araižu Cēsu lauksaimniecības biedrībās
                Sk. „Cēsu patērētāju biedrība”

Drabešu krājaizdevu sabiedrība * 01.08.1911.
                19.01.1937. pievienota „Ieriķu kultūrsaimniecību veicināšanas krājaizdevu sabiedrība”
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Spāres krājaizdevu sabiedrība”

Drabešu Ķēču meliorācijas sabiedrība „Straume” * 14.06.1929.

Drabešu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 09.04.1935. + 26.11.1940.

Drabešu lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Drabešu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Drabešu II lopkopības pārraudzības biedrība * 14.01.1936. + 03.06.1939.
                14.01.1936. izveidota apvienojot:
                                „Drabešu Spāres lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Araižu lopkopības pārraudzības biedrību”
                03.06.1939. iekļauta „Drabešu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Drabešu mājturības veicināšanas biedrība „Līgo” * + 30.11.1937.
                30.11.1937. iekļauta „Drabešu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Drabešu 870. Mazpulks * 16.03.1936. + 1940.

Drabešu pagasta lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.
                30.11.1937. pievienota „Drabešu mājturības veicināšanas biedrība „Līgo”

Drabešu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Drabešu II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Drabešu lopkopības pārraudzības biedrību”

Drabešu pagasta meliorācijas sabiedrība „Mergupe” * 11.07.1928.

Drabešu pagasta meliorācijas sabiedrība „Nediena” * 23.05.1931.

Drabešu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.02.1881. [1972] + 18.10.1940.
                26.09.1923. pārdēvēta agrāk „Drabužu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Drabužu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Drabešu Spāres lopkopības pārraudzības biedrība * 20.09.1932. + 14.01.1936.
                14.01.1936. iekļauta „Drabešu II lopkopības pārraudzības biedrībā”

Drabešu zivkopju biedrība * 21.10.1925. + 31.12.1940.

Drabežu Spāres piensaimnieku sabiedrība * 16.03.1927. + 14.06.1938.

Drabežu un apkārtnes lauksaimniecības arodbiedrība * 21.03.1928. + 31.12.1940.

Drabužu bibliotēkas biedrība
                Sk. „Drabužu pagasta bibliotēkas biedrība”

Drabužu pagasta aizsargu nodaļa * 04.09.1919. + 07.07.1940.

Drabužu pagasta bibliotēkas biedrība* 1882. + 31.12.1940.
                01.04.1925. pārdēvēta agrāk „Drabužu bibliotēkas biedrība”

Drabužu patērētāju biedrība „Grauds”
                Sk. „Ieriķu patērētāju biedrība „Grauds”

Drabužu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Drabužu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Drabužu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Drabužu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ieriķu biškopības biedrība * 27.02.1924. + 26.05.1939.

Ieriķu kultūrsaimniecību veicināšanas krājaizdevu sabiedrība * 05.05.1926. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta „Spāres krājaizdevu sabiedrībā”

Ieriķu lauksaimniecības veicināšanas biedrība * 27.02.1924. + 31.12.1940.

Ieriķu patērētāju biedrība „Grauds” * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                11.11.1925. pārdēvēta agrāk „Drabužu patērētāju biedrība „Grauds”

Ieriķu piensaimnieku sabiedrība * 15.04.1925. + 26.06.1929.

Ieriķu un apkārtnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 25.04.1934.

Ieriķu un apkārtnes mednieku biedrība „Mednis” * 26.03.1924. + 22.12.1938.
                22.12.1938. iekļauta „Araišu mednieku biedrībā”

Mednieku biedrība „Briedis” * 15.02.1922.

Spāres bēru kase * 26.08.1913. + 1916.

Spāres krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Drabešu krājaizdevu sabiedrība”

Spāres piensaimniecības sabiedrība * 18.03.1909. + 1916.

Spāres savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība * 24.01.1885. + 20.04.1898.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ieriķu nodaļa * 11.04.1933.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Drabežu nodaļa * 18.12.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Amatas nodaļa * 04.02.1929. + 25.08.1937.

Vidzemes guberņas epileptiķu stulbeņu un vājprātīgo izmantošanas un aprūpes biedrība *+1917.
Araižu nodaļa * 09.02.1898.

 

 
Izmainas 01.02.2013 Kontakti