Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DREIĻIŅU PAGASTS
Rīgas apriņķis

A/S „Ed. Bruns un biedri” brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.07.1939.
                20.10.1939. pārdēvēta agrāk „A/S „Ed. Bruns” brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Biķernieku lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1924. + 31.12.1940.

Brīvības pieminekļa Dreiliņu pagasta komiteja * 28.122.1929.

Dreiļiņu krājaizdevu sabiedrība * 03.11.1926.
                12.07.1932. pārd. agrāk „Ulbrokas Stopiņu Dreiļiņu vec un jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Ziedoņa krājaizdevu sabiedrība”

Dreiļiņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Dreiļiņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Dreiļiņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 04.10.1922.
                15.03.1939. pārdēvēta agrāk „Dreiļiņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Dreiliņu 878. Mazpulks * 18.04.1936. + 1940.

Dreiļiņu pagasta aizsargu nodaļa * 28.08.1919. + 07.07.1940.

Dreiļiņu pagasta lauksaimniecības biedrība * 19.07.1938.

Dreiļiņu pagasta meliorācijas sabiedrība * 26.09.1928.

Dreiļiņu pagasta un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 05.12.1923. + 31.12.1940.

Dreiļiņu patērētāju biedrība * 28.07.1931.
                22.03.1938. pārdēvēta agrāk „Juglas muižas patērētāju kooperatīvs „Ausma”

Dreiļiņu patērētāju biedrība „Centība” * 03.03.1920. + 17.04.1934.

Juglas muižas patērētāju kooperatīvs „Ausma”
                Sk. „Dreiļiņu patērētāju biedrība”

Ulbrokas Stopiņu Dreiļiņu vec un jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Dreiļiņu krājaizdevu sabiedrība”

Ziedoņa krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Dreiļiņu krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Biķernieku nodaļa * 10.09.1920.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Dreiliņu nodaļa * 10.09.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dreiliņu nodaļa * 02.09.1920. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas 09.05.2016 Kontakti