Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DRICĒNU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Dricenu_1937

Dricānu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Dricēnu krājaizdevu sabiedrība”

Dricānu kultūras biedrība „Ausaklejs” * 10.08.1921. + 06.11.1937.

Dricānu lauksaimniecības biedrība „Vaga”
                Sk. „Dricēnu lauksaimniecības biedrība”

Dricānu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vienība” * 16.11.1926.

Dricānu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Dricēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Dricānu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Dricēnu piensaimnieku sabiedrība”

Dricānu pretalkohola biedrība * 30.05.1923. + 14.12.1940.

Dricēnu krājaizdevu sabiedrība * 08.05.1925.
                02.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dricānu krājaizdevu sabiedrība”

Dricēnu lauksaimniecības biedrība *
                08.07.1937. pārdēvēta agrāk „Dricānu lauksaimniecības biedrība „Vaga”

Dricēnu 875. Mazpulks * 21.03.1936. + 1940.

Dricēnu meliorācijas sabiedrība „Labums” * 13.05.1929. + 22.04.1938.

Dricēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1925.
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Dricānu lopkopības pārraudzības biedrība”

Dricēnu pagasta meliorācijas sabiedrība ”Pilciņi Nautrēni” * 24.11.1930. + 22.04.1938.

Dricēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Dricēnu Meža Jaunas Lesnas” * 13.05.1929.

Dricēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Sausunes” * 14.06.1929.

Dricēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Sauls” * 13.05.1929. + 22.04.1938.

Dricēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Taunagi” * 13.05.1929. + 22.04.1938.

Dricēnu pagasta Skoškovas novada meliorācijas sabiedrība * 15.12.1926.

Dricēnu patērētāju biedrība * 19.11.1940.

Dricēnu patērētāju biedrība „Pašpalīdzība” * + 30.01.1932.

Dricēnu piensaimnieku sabiedrība * 16.04.1923.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dricānu piensaimnieku sabiedrība”

Dricēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.06.1938. + 18.10.1940.

Pilcenes 1147. Mazpulks * 21.12.1939. + 1940.

Taunagas 1035. Mazpulks * 01.03.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Dricēnu nodaļa * 08.02.1934.

Latgalīšu skolotāju centrālā biedrība * 03.06.1925. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Driscānu nodaļa * 26.05.1926.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Dricānu nodaļa * 13.09.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dricānu nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

 

 

 
Izmainas 18.10.2010 Kontakti