Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DRUSTU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Drustu_1939

Auļukalna lopkopības pārraudzības biedrība * 13.01.1926. + 31.12.1940.

Briņģu Gatartas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Drustu centra piensaimnieku sabiedrība”

Briņģu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 0.10.1921. + 06.05.1937.

Brīvības pieminekļa Drustu pagasta komiteja * 01.02.1930.

Drustu Auļukalna piensaimnieku sabiedrība *
                21.10.1924. pārreģistrēta
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Auļukalna piensaimnieku sabiedrība”

Drustu biškopības biedrība * 09.02.1921. + 02.11.1937.
                02.11.1937. iekļauta „Drustu lauksaimniecības biedrībā”

Drustu Briņģu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 22.03.1922. + 25.01.1926.

Drustu Briņģu lopkopības pārraudzības biedrība * 01.06.1927.

Drustu centrā piensaimnieku sabiedrība * 17.10.1923. + 14.06.1935.
                01.12.1926. pārdēvēta agrāk „Briņģu Gatartas piensaimnieku sabiedrība”
                14.06.1935. iekļauta „Piensaimnieku sabiedrībā „Pērļupe I”

Drustu dārzkopības pārraudzības biedrība * 01.04.1925. + 05.02.1940.
                05.02.1940. iekļauta „Drustu lauksaimniecības biedrībā”

Drustu Gatartas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Drustu krājaizdevu sabiedrība „

Drustu jaunsaimnieku lauksaimniecības kuļmašīnu koplietošanas biedrība „Vārpa” * 20.03.1929. + 28.10.1938.

Drustu krājaizdevu sabiedrība * 25.02.1925.
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Drustu Gatartas krājaizdevu sabiedrība”

Drustu krāj un aizdevu kase * 19.04.1891. + 1916.

Drustu lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
                02.11.1937. pievienota „Drustu biškopības biedrība”
                05.02.1940. pievienota „Drustu dārzkopības pārraudzības biedrība”

Drustu lauksaimniecības kuļmašīnu koplietošanas biedrība „Grauds” * 01.04.1925. + 09.08.1939.

Drustu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 09.05.1923.
                19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Drustu otrā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Drustu 245. Mazpulks * 25.04.1934. + 1940.
                01.07.1935. pievienots „Drustu 401. Mazpulks”

Drustu 401. Mazpulks * 20.10.1934. + 01.07.1935.

Drustu mednieku biedrība * 14.10.1938. + 14.03.1941.

Drustu meliorācijas sabiedrība „Briksti” * 06.07.1928.

Drustu meliorācijas sabiedrība „Ezeri” * 19.11.1928.

Drustu nacionālās jaunatnes biedrība * 30.06.1932. + 17.03.1940.

Drustu otrā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Drustu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Drustu pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Drustu pagasta Linaižu meliorācijas sabiedrība * 09.03.1933.

Drustu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 04.10.1922.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk „Drustu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”

Drustu pagasta meliorācijas sabiedrība „Gundega” * 13.03.1929.

Drustu patērētāju biedrība * + 08.08.1926.

Drustu patērētāju biedrība * 15.02.1938.

Drustu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Drustu piensaimnieku sabiedrība”

Drustu piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                16.04.1930. pievienota „Drustu centrā piensaimnieku sabiedrība”
                14.02.1935. pārdēvēta agrāk „Drustu piensaimnieku sabiedrība”
                14.06.1935. pievienotā „Zosēna piensaimnieku sabiedrība”
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrībā „Pērļupe I”

Drustu pirmā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 04.10.1922. + 13.06.1938.

Drustu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Drustu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Drustu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.09.1923. [1881] + 18.10.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Drustu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Drustu savstarpējā uguns saapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Drustu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Drustu viesīgā biedrība * 05.12.1923. + 20.11.1940.

Drustu zemkopības biedrība * 25.02.1888. + 1916.

Dzērbenes Auļukalna piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Drustu Auļukalna piensaimnieku sabiedrība”

Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes krāšanas un aizdošanas biedrība
                Sk. „Dzērbenes krājaizdevu sabiedrība”

Dzērbenes Drustu zemkopības biedrība * 25.03.1881. + 1916.

Dzērbenes krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1891.
                26.04.1922. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes krāšanas un aizdošanas biedrība”

Piensaimnieku sabiedrībā „Pērļupe” * 18.02.1925. + 26.06.1929.

Piensaimnieku sabiedrība „Pērļupe I”
                Sk.” Drustu piensaimnieku sabiedrība”

Rankas Gatartas Drustu meliorācijas sabiedrība „Palsa” * 09.12.1930.

Zosēna piensaimnieku sabiedrība * 02.05.1923. + 14.12.1935.
                14.12.1935. iekļauta „Piensaimnieku sabiedrībā „Pērļupe I”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Drustu nodaļa * 07.07.1930.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Drustu nodaļa * 13.09.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Briņģu nodaļa * 01.10.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Drustu nodaļa * 13.03.1930.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Drustu nodaļa * 03.11.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Drustu nodaļa * 17.05.1927. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Drustu Gatartas nodaļa * 03.01.1922. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti