Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DRUVIENAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Druvienas_1935

Brīvības pieminekļa Druvienas pagasta komiteja * 21.01.1930.

Druvienas bibliotēkas biedrība * 1910. + 31.12.1940.

Druvienas biškopības biedrība * 04.10.1922. + 24.01.1938.

Druvienas lauksaimniecības biedrība * 10.09.1935. + 03.12.1937.

Druvienas lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. ieklāta „Druvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Druvienas lopkopības pārraudzības biedrība „Auseklis” * 18.03.1931. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Druvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Druvienas 628. Mazpulks * 07.04.1935. + 1940.

Druvienas mednieku biedrība * 21.07.1931. + 31.12.1940.

Druvienas pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 1940.

Druvienas pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.

Druvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Druvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Druvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrību „Auseklis”

Druvienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Pērle” * 28.06.1930. + 17.12.1942.

Druvienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Seces Ezendes” * 19.12.1930.

Druvienas pagasta patērētāju biedrība * 24.05.1911. + 1916.

Druvienas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Druvienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Druvienas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Druvienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Druvienas patērētāju biedrība * 20.09.1922.

Druvienas piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922.

Druvienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.10.1881. + 18.10.1940.
                28.02.1923. pārdēvēta agrāk „Druvienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.05.1935. pārdēvēta agrāk „Druvienas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Druvienas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Druvienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Druvienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Druvienas nodaļa * 24.07.1928.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Druvienas nodaļa * 26.09.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Druvienas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Druvienas nodaļa * 06.11.1923. + 26.01.1932.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Druvienas nodaļa * 26.02.1925.

Druvienas_1936

 

 
Izmainas 31.01.2016 Kontakti