Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DUNALKAS PAGASTS
Aizputes apriņķis

Dunalkas_1939

Andreja Spāģa 457. Mazpulks * 12.11.1934. + 1940.
                27.01.1939. pārdēvēts agrāk „Dunalkas 457. Mazpulks”

Brīvības pieminekļa Dunalkas pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Cīravas Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Cīravas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Cīravas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 06.02.1936.
                06.02.1936. izveidota apvienojot:
                                „Cīravas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „ Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrību „Rosība”
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Cīravas Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība”

Dunalkas bezmaksas tautas bibliotēka
                Sk. „Dunalkas saviesīgā biedrība”

Dunalkas jaunatnes pašizglītības pulciņš „Stars” * 16.03.1922. + 04.05.1924.

Dunalkas lauksaimniecības biedrība * 30.09.1909.
                20.07.1922. pārreģistrēta

Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rāvas lopkopības pārraudzības biedrība”

Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Dunalkas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība „Rosība” * 16.02.1926. + 06.02.1936.
                06.02.1936. iekļauta „Cīravas Dunalkas Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dunalkas 457. Mazpulks
                Sk. „Andreja Spāģa 457. Mazpulks”

Dunalkas meliorācijas sabiedrība * 30.04.1926.

Dunalkas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Dunalkas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 15.04.1937.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība”

Dunalkas patērētāju biedrība * 18.09.1920.
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk „Dunalkas patērētāju biedrība „Marss”

Dunalkas patērētāju biedrība „Marss”
                Sk. „Dunalkas patērētāju biedrība”

Dunalkas piensaimnieku sabiedrība * 20.02.1923.
                03.08.1936. pievienota „Vērgaļu piensaimnieku sabiedrība”

Dunalkas saviesīgā biedrība * 18.09.1902. + 1915.
                27.09.1910. pārdēvēta agrāk „Dunalkas bezmaksas tautas biblioteka”

Dunalkas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.09.1938. + 18.10.1940.

Dunalkas un apkārtnes mednieku biedrība * 15.12.1921. + 11.11.1939.
                11.11.1939. iekļauta „Aisteres mednieku biedrībā”

Rāvas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.08.1923.
                27.03.1930. pārdēvēta agrāk „Dunalkas lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Dunalkas nodaļa * 02.02.1931.

Kurzemes sieviešu apvienība * 29.06.1926. + 24.07.1935.
24.07.1935. iekļauta „Latvju sieviešu biedrībā Kurzemē”
Dunalkas nodaļa * 08.12.1930.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Liepājas Aizputes nodaļa * 09.06.1920.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Dunalkas nodaļa * 27.03.1922.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Dunalkas nodaļa * 25.01.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dunalkas nodaļa * 16.09.1920. + 11.01.1926.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Dunalkas nodaļas * 29.07.1926.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti