Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DUNDAGAS PAGASTS
Ventspils apriņķis

Dundagas_1914

Brīvības pieminekļa Dundagas pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Cērpenes meliorācijas sabiedrība "Cērpenes Valks" * 08.05.1931.

Cielavklajuma Pienu Posma meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929.

Dinsberga 790. Mazpulks * 22.03.1935. + 1940.

Dundagas Andreja Spāģa 256. Mazpulks * 12.11.1934. + 1940.

Dundagas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.01.1933.

Dundagas I dārzkopības pārraudzības biedrība * 04.05.1926.
                18.09.1939. iekļauta "Dundagas lauksaimniecības biedrībā"

Dundagas dziedāšanas biedrība * 16.02.1890. + 1915.

Dundagas Jakova piensaimnieku sabiedrība * 22.03.1912. + 1915.

Dundagas jūrmalas zvejniecības biedrība "Kala" * 19.12.1922. + 24.02.1940.

Dundagas krājaizdevu kase * 10.06.1874.
                Sk. “Dundagas krājaizdevu sabiedrība”

Dundagas krājaizdevu sabiedrība * 10.06.1874.
                16.08.1921. pārdēvēta agrāk  “Dundagas krājaizdevu kase”

Dundagas kūdras izmantošanas kooperatīvs "Piltene" * 24.07.1923. + 19.02.1931.

Dundagas laukkopības pārraudzības biedrība * 01.12.1930. + 05.05.1937.

Dundagas lauksaimniecības biedrība * 18.07.1913.

Dundagas lauksaimniecības biedrība * 12.08.1937.
                18.09.1939. pievienota "Dundagas I dārzkopības pārraudzības biedrība"
                18.09.1939. pievienota "Ģipkas un apkārtnes biškopības biedrība "Zieds"

Dundagas lauksaimniecības biedrība "Druva" * 12.04.1921. + 20.03.1937.

Dundagas lopkopības pārraudzības biedrība * 01.10.1936.

Dundagas I lopkopības pārraudzības biedrība * 14.12.1921. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta "Dundagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā"

Dundagas II lopkopības pārraudzības biedrība * 01.10.1936. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta "Dundagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā"

Dundagas III lopkopības pārraudzības biedrība * 24.07.1924. + 06.12.1940.

Dundagas IV lopkopības pārraudzības biedrība * 14.10.1927. + 03.06.1939.
                16.01.1936. pievienota "Dundagas V lopkopības pārraudzības biedrība"
                03.06.1939. iekļauta "Dundagas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā"

Dundagas V lopkopības pārraudzības biedrība * 17.01.1929. + 16.01.1936.
                16.01.1936. iekļauta "Dundagas IV lopkopības pārraudzības biedrībā"

Dundagas 256. Mazpulks * 14.02.1934. + 1940.

Dundagas mazsaimniecību veicināšanas biedrība "Pumpurs" * 08.04.1929. + 11.06.1936.

Dundagas mednieku biedrība "Briedis" * 07.08.1923.
                18.09.1939. pārdēvēta agrāk  "Dundagas medniecības biedrība"

Dundagas meliorācijas sabiedrība „Gibzdes vilnis” * + 18.03.1942.

Dundagas meliorācijas sabiedrība "Mazirbe" * 11.06.1930.

Dundagas pagasta aizsargu nodaļa * 04.05.1919. + 1940.

Dundagas pagasta lopkopības pārraudzības * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot :
                                "Dundagas I lopkopības pārraudzības biedrību"
                                "Dundagas II lopkopības pārraudzības biedrību"
                                "Dundagas IV lopkopības pārraudzības biedrību"

Dundagas pagasta meliorācijas sabiedrība "Ildzeres - Osta" * 05.11.1926.

Dundagas pagasta meliorācijas sabiedrība "Kangars" * 02.03.1929. + 18.03.1942.

Dundagas pagasta meliorācijas sabiedrība "Sīkraga Jauncienas" * 26.03.1931.

Dundagas pagasta "Vīdales I" meliorācijas sabiedrība *  23.12.1926.

Dundagas pagasta "Vīdales II" meliorācijas sabiedrība *03.03.1927. + 18.03.1942.

Dundagas palīdzības biedrība * 1906. + 1915.

Dundagas pārtikas biedrība * 23.01.1892. + 10.11.1921.
                10.11.1921. iekļauta "Dundagas patērētāju biedrība"

Dundagas patērētāju biedrība * 16.08.1921.
                10.11.1921. pievienota "Dundagas pārtikas biedrība"

Dundagas piensaimnieku sabiedrība * 31.08.1922.
                26.05.1935. pievienota “Dundagas piensaimnieku sabiedrība "Pamats"
                10.07.1935. pievienota “Ģipkas piensaimnieku sabiedrība”
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk  "Dundagas I piensaimniecību sabiedrība"

Dundagas piensaimnieku sabiedrība "Pamats" * 17.10.1922. + 26.05.1935.
                26.05.1935. iekļauta “Dundagas I piensaimniecību sabiedrībā”

Dundagas sadraudzīgā biedrība "Vārpa" * 24.04.1914. + 06.12.1940.

Dundagas sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība * 30.06.1927. + 14.12.1930.

Dundagas sātības biedrība “Rīts” * 24.11.1914. + 1915.

Dundagas "Saustera" purva izmantošanas biedrība * 15.05.1923. + 09.05.1940.

Dundagas Sausteru ciema kopmoderniecība * 05.07.1913. + 1915.

Dundagas saviesīgā biedrība * + 01.05.1913.

Dundagas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1922. + 18.10.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk  "Dundagas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība"

Dundagas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. “Dundagas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dundagas spirta kopdedzinatava * 01.11.1938.

Dundagas sporta biedrība "Sports" * 24.04.1933. + 14.03.1941.

Dundagas un apkārtnes biškopības biedrība * 25.06.1924. + 27.04.1937.

Dundagas un apkārtnes biškopības biedrība "Dravniece" * 18.08.1927. + 13.04.1940.

Dundagas Vidāles piensaimnieku sabiedrība * 14.11.1922.
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk  " Vidāles piensaimnieku sabiedrība"

Dundagas "Ziemeļu" piensaimnieku sabiedrība * 17.04.1923. + 05.03.1936.

Gibzdes lopkopības pārraudzības biedrība "Ausma" * 30.12.1926. + 06.12.1940.

Ģipkas izglītības biedrība * 20.11.1920. + 19.01.1940.

Ģipkas 951. Mazpulks * 19.01.1937. + 1940.

Ģipkas Melsila meliorācijas sabiedrība * 06.03.1928.

Ģipkas pienlopu pārraudzības un audzēšanas biedrība * 31.12.1914. + 1915.

Ģipkas piensaimnieku sabiedrība "Straume" * 19.12.1922. + 10.07.1935.
                13.10.1930. pārdēvēta agrāk  "Ģipkas piensaimnieku sabiedrība"
                10.07.1935. iekļauta "Dundagas I piensaimniecības  sabiedrībā"

Ģipkas un apkārtnes biškopības biedrība "Zieds" * 18.03.1922. + 18.09.1939.
                18.09.1939. iekļauta "Dundagas lauksaimniecības biedrība"

Ģipkas zvejniecības biedrība "Ceriba" * 21.02.1920. + 31.05.1939.

Jaundundagas amatnieku biedrība "Censība" * 06.03.1923. + 30.03.1936.

Kaļķu 584. Mazpulks * 20.01.1935. + 1940.

Kolkas raga zvejniecības biedrība "Rīts" * 15.07.1920. + 01.06.1939.

Kolkas jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 24.09.1936.
                24.09.1936. izveidots apvienojot:
                                "Zvejniecības kooperatīvu sabiedrību” Loms"
                                "Zvejnieku kooperatīvu "Zivs"
                                "Košraga zvejas kooperatīvu"
                                "Sabiedrību "Ziemelis"
                                "Melnsila zvejnieku kooperatīvu"
                                "Purciema zvejnieku sabiedrību "Gaisma"
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk  "Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvs"

Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvs
                Sk. “Kolkas jūrmalas zvejnieku sabiedrība”

Kolkas zvejnieku Krājaizdevu sabiedrība * 27.06.1940.

Kooperatīva sabiedrība "Kooperatīvs" * 09.01.1922.

Košraga zvejnieku kooperatīvs * 25.08.1932.
                24.09.1939. iekļauts "Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvā"

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība "Rūķis" * 18.08.1932. + 29.09.1939.

Līvu biedrība * 13.02.1923.
                19.07.1938. pārdēvēta agrāk  "Līvu savienība"

Līvu savienība
                Sk. “Līvu biedrība”

Lubezeres Dundagas meliorācijas sabiedrība "Zieds" * 16.10.1928.

Mazirbes draudzes evaņģēliskā jaunatnes pabalstīšanas biedrība * 20.06.1913. + 1915.

Mazirbes lopkopības pārraudzības biedrība “Straume” * 23.02.1926. + 06.12.1940.

Mazirbes 512. Mazpulks * 23.11.1934. + 1940.

Mazirbes zvejniecības biedrība “Zvejnieks” * 29.05.1920. + 29.09.1936.

Meliorācijas sabiedrība „Cērpenes valks“ * 08..05.1931. + 18.03.1942.

Melnsils zvejniecības biedrība “Enkurs” * 21.04.1920. + 18.03.1940.

Melnsila zvejnieku kooperatīvs * 19.10.1931. + 24.09.1936.
                24.09.1936. iekļauta “Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Muņu ciema meliorācijas sabiedrība * 12.09.1928.

Nevējas 784. Mazpulks * 15.11.1935. + 1940.

Pītraga kooperatīvā sabiedrība “Pītrags” * 23.10.1933.

Pūrciema zvejnieku sabiedrība “Gaisma” * 23.087.1931. + 24.09.1936.
                24.09.1936. iekļauta “Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvā”
               
Sabiedrība "Ziemelis" * 26.03.1931. + 24.09.1936.
                24.09.1936. iekļauta “Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Saunaga Vaides kooperatīvā sabiedrība “Saunags” * 09.11.1931. + 15.09.1938.

Sausteres izglītības biedrība * 03.03.1932. + 06.12.1940.

Šliteres kūdras ražošanas sabiedrība * 03.02.1928. + 22.01.1930.

Šocenes zvejniecības biedrība “Stars” * 28.02.1921. + 31.12.1940.

Zvejniecības biedrība “Nord” * 24.04.1909. + 08.07.1913.

Valpenes meliorācijas sabiedrība * 13.03.1930.

Vīdales piensaimnieku sabiedrība * 1922.

Vīdāles skatuves biedrība “Darbs” * 20.05.1921. + 06.12.1940.
                20.02.1939. pārdēvēta agrāk “Vīdāles skatuves biedrība “Darbs”

Vīgriežu Plaģulejas meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929. + 18.03.1942.

Zvejniecības kooperatīvā sabiedrība "Loms" * 17.03.1932. + 24.09.1936.
                24.09.1936. iekļauta “Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Zvejnieku kooperatīvs "Zivs" * 21.05.1927. + 24.09.1936.
                24.09.1936. iekļauta “Kolkas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Zvejnieku sabiedrība “Kaija” * 23.10.1933. + 07.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Dundagas nodaļa * 31.01.1930.

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Dundagas nodaļa * 08.12.1926.

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
                Dundagas nodaļa * 18.08.1925.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Dundagas nodaļa * 09.07.1928.
                Ģipkas nodaļa * 04.09.1930.
                Kolkasraga nodaļa * 26.08.1930.
                Mazirbes nodaļa * 10.08.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Kolkas nodaļa * 17.07.1924.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Dundagas nodaļa * 06.09.1935.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Dundagas nodaļa * 30.07.1926.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Dundagas nodaļa * 27.01.1921.
                Ģipkas nodaļa * 27.01.1921.
                Jaunaga ciema nodaļa * 27.05.1922.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.
                Kolkasraga nodaļa * 29.12.1926.
                Mazirbes nodaļa * 14.03.1927.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Mazirbes nodaļa * 05.10.1924.
                Dundagas nodaļa * 02.06.1930.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Dundagas nodaļa * 18.05.1925.
                Dundagas Šliteres nodaļa * 27.01.1926.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Dundagas nodaļa * 15.10.1929.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Dundagas nodaļa * 14.04.1924.
                Mazirbes nodaļa * 22.11.1924. + 19.01.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Dundagas 45. novads * 29.05.1931.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Dundagas nodaļa * 16.05.1933.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Dundagas nodaļa * 17.04.1923.

Melnsīla 493. Mazpulks * 14.10.1932. + 1940.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Dundagas nodaļa * 14.04.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Dundagas nodaļa * 13.12.1927. + 25.08.1937.

Noteikti kristīgas jaunatnes biedrība „E.C.” * 17.05.1926. + 23.11.1939.
                Dundagas nodaļa * 27.05.1930. + 27.05.1930.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Dundagas nodaļa * 07.09.1931.
                Pītraga nodaļa * 10.02.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dundagas nodaļa * 16.09.1920. + 15.10.1935.
                Mazirbes nodaļa * + 16.10.1935.
                Pitraga nodaļa * 04.02.1930. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Dundagas nodaļa * 22.09.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Dundagas nodaļa * 11.10.1929.
                Lapmežciema nodaļa * 02.09.1931.

Dundagas_1916

Dundagas_1930

Dundagas_1937

 
Izmainas 11.02.2016 Kontakti