Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DUNIKAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Dunikas_pagasts

Brīvības pieminekļa Dunikas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Dunikas biškopības biedrība * 01.12.1932. + 07.04.1938.

Dunikas dārzkopības pārraudzības biedrība * 16.05.1929. + 07.05.1938.
                07.05.1938. iekļauta „Dunikas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Dunikas krājaizdevu sabiedrība * 05.05.1925.

Dunikas lauksaimniecības biedrība * 05.12.1922. + 05.04.1938.

Dunikas lauksaimniecības biedrība „Grauds” * 15.01.1929. + 07.04.1938.

Dunikas lauksaimniecības biedrība „Vaga” * 13.11.1923. + 05.04.1938.

Dunikas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Dunikas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Dunikas mājturības veicināšanas biedrība * 20.04.1928. + 07.04.1938.

Dunikas 385. mazpulks * 20.07.1934. + 1940.

Dunikas meliorācijas sabiedrība „Tosele” * + 15.01.1943.

Dunikas meliorācijas sabiedrība „Upji” * 22.12.1928.

Dunikas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Dunikas pagasta lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
                07.05.1938. pievienota „Dunikas dārzkopības pārraudzības biedrība”
                07.05.1938. pievienota „Dunikas saviesīgā biedrība "Stars”
                07.05.1938. pievienota „Dunikas Sikšņu izglītības biedrība „Lāpa”

Dunikas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.11.1924.
                09.05.1939. pārdēvēta agrāk „Dunikas lopkopības pārraudzības biedrība”

Dunikas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dunikas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dunikas piensaimnieku sabiedrība * 07.11.1922.

Dunikas saviesīgā biedrība "Stars" * 10.06.1920.+ 07.05.1938.
                07.05.1938. iekļauta „Dunikas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Dunikas Sedviņu piensaimnieku sabiedrība „Koppienotava” * 24.11.1925. + 23.01.1934.

Dunikas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.01.1922. + 18.10.1940.
                22.09.1932. pārdēvēta agrāk „Dunikas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                26.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dunikas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dunikas Sikšņu izglītības biedrība „Lāpa” * 1911. + 07.05.1938.
                23. 12.1924. pārdēvēta agrāk “Nīcas Sīkšņu izglītības biedrība “Lāpa”
                07.05.1938. iekļauta „Dunikas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Dunikas Sikšņu patērētāju biedrība „Zvaigzne” * 17.11.1921. + 28.09.1932.

Ķirbas purva meliorācijas sabiedrība * 10.08.1926.

Nīcas Sīkšņu izglītības biedrība “Lāpa”
                Sk. „Dunikas – Sīkšņu izglītības biedrība “Lāpa”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Dunikas nodaļa * 07.07.1928.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Dunikas nodaļa * 18.02.1927.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Sikšņu Vidagas nodaļa * 11.02.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Dunikas nodaļa * 21.08.1928.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti