Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DUNTES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Duntes lauksaimniecības biedrība * 30.04.1938.

Duntes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 21.08.1929. + 23.10.1934.

Duntes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Duntes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Duntes 82. Mazpulks * 22.04.1932. + 1940.

Duntes meliorācijas sabiedrība „Gāršnieki” * 25.06.1929.

Duntes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Duntes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 25.05.1927.
                03.06.1939. pārdēvēta agrāk „Duntes lopkopības pārraudzības biedrība”

Duntes patērētāju biedrība „Pamats” * 04.05.1921.

Duntes piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Duntes piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Duntes piensaimnieku sabiedrība „Avots”
                Sk. „Duntes piensaimnieku sabiedrība”

Duntes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.08.1881. [1875] +18.10.1940.
                18.10.1922. pārdēvēta agrāk „Duntes savstarpīgā uguns skādes apdrošināšanas biedrība”
                29.05.1934. pārdēvēta agrāk „Duntes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Duntes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Duntes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Duntes savstarpīgā uguns skādes apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Duntes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Liepupes Duntes mednieku biedrība * 28.07.1931.

Liepupes Tūjas Duntes apkārtnes veselības aizsardzības savienība * 22.12.1930.

Skultes Duntes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēkla” * 17.03.1931. + 04.07.1933.

Skultes Duntes meliorācijas sabiedrība „Zaļa Garša” * 14.06.1929.

Stienes Duntes bēru kase * 04.12.1907. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Duntes nodaļa * 18.07.1925.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Duntes nodaļa * 25.05.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Duntes nodaļa * 03.10.1928.

 

 
Izmainas 02.03.2014 Kontakti