Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DURBES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Durbes_pagasts

Aizsteres biškopības biedrība * 04.11.1894. + 1916.

Brīvības pieminekļa Durbes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Durbes dārzkopības pārraudzības biedrība * 18.03.1926. + 30.10.1930.

Durbes lauksaimniecības biedrība * 17.10.1922. + 30.10.1930.

Durbes lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.

Durbes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Durbes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Durbes mājturības veicināšanas biedrība „Bite” * 16.05.1928. + 30.04.1938.

Durbes pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Durbes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 29.01.1924.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Durbes lopkopības pārraudzības biedrība”

Durbes pagasta 780. Mazpulks * 25.02.1935. + 1940.

Durbes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ošu purvs” * 14.04.1926.

Durbes pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 15.04.1931.

Durbes pagasta meliorācijas sabiedrība „Raiba muiža” * 28.05.1927.

Durbes piensaimnieku sabiedrība * 10.10.1922. + 02.11.1937.

Durbes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.02.1906. (1896)
                01.12.1938. pārdēvēta agrāk „Durbes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Durbes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk.” Durbes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Durbes Tadaiķu pagastu apvienotā meliorācijas sabiedrība „Lanka” * 11.08.1928.

Durbes un apkārtnes pagastu meliorācijas sabiedrība * 13.03.1924. + 25.09.1930.

Durbes un Bunkas pagastu meliorācijas sabiedrība „Saukums” * 31.07.1935.

Līgutes dārzkopības pārraudzības biedrība * 12.10.1926. + 25.01.1934.

Līgutes lauksaimniecības biedrība * 13.11.1924. + 07.04.1938.

Līgutes lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1924. + 20.11.1940.

Līgutu piensaimnieku  biedrība * 08.05.1923.

Biedrību nodaļas:

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Durbes nodaļa * 31.03.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Durbes nodaļa * 03.08.1920. + 15.10.1935.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti