Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DŪRES PAGASTS
Valkas apriņķis

Dures_1934

Dūres biškopības biedrība * 30.01.1934. + 30.11.1940.

Dūres lopkopības pārraudzības biedrība * 23.11.1927. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Dūres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Dūres 265. Mazpulks * 15.05.1934. + 1940.

Dūres pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 1940.

Dūres pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.
                11.07.1939. pievienota „Dūres lopkopības pārraudzības biedrība”

Dūres patērētāju biedrība * 10.03.1920.

Dūres piensaimnieku sabiedrība * 17.06.1925. + 17.09.1935.
                17.09.1935. iekļauta „Lejasciema piensaimnieku sabiedrībā”

Dūres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.07.1899. + 18.10.1940.
                06.09.1922. pārdēvēta agrāk „Dūres savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dūres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Dūres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dūres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dūres savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Dūres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rūtes Dūres Zālītes savstarpīgā uguns apdrošināšanas sabiedrība * 21.05.1886. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Dūres nodaļa * 06.03.1929.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Dūres nodaļas * 05.10.1925.

 

 
Izmainas 31.01.2016 Kontakti