Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DVIETES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Dvietes_1935

Dvietes Auseklīša 710. Mazpulks * 13.03.1935. + 1940.

Dvietes krājaizdevu kase * 15.04.1894. + 1915.

Dvietes lauksaimniecības biedrība * 16.04.1923. + 15.09.1937.

Dvietes lopkopības pārraudzības biedrība * 20.07.1922. + 10.02.1940.

Dvietes 730. Mazpulks * 27.03.1935. + 1940.

Dvietes pagasta biškopības biedrība „Drava” * 24.03.1934. + 19.07.1938.
                19.07.1938. iekļauta „Dvietes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Dvietes pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.
                19.07.1938. pievienota „Dvietes pagasta biškopības biedrība „Drava”

Dvietes piensaimnieku sabiedrība * 18.12.1922. + 21.06.1925.

Dvietes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.02.1939. + 18.10.1940.

Zemgales 346. Mazpulks * 22.03.1934. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Dvietes nodaļa * 03.06.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Dvietes nodaļa * 12.07.1922.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Dvietes nodaļa * 15.07.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dvietes nodaļa * 10.05.1922. + 11.01.1926.
                Dvietes nodaļa * 24.01.1928. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 02.06.2012 Kontakti