Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DZELZAVAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Dzelzavas_1921

Brīvības pieminekļa Dzelzavas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Bučauskas Dzelzavas un apkārtnes biškopības biedrība * 22.03.1922. + 03.05.1940.

Dzelzavas aizsargu nama biedrība * 12.03.1935.

Dzelzavas atturības biedrība „Liesma” * 31.05.1891. + 08.07.1896.

Dzelzavas bibliotēkas biedrība * 16.05.1911. + 11.01.1936.

Dzelzavas kooperatīva biedrība „Druva” * 19.12.1919. + 17.06.1936.

Dzelzavas lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.
                14.07.1939. pievienota „Dzelzavas lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Dzelzavas trešā lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Otrā Dzelzavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Dzelzavas lopkopības pārraudzības biedrība * 25.04.1923. + 14.17.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Dzelzavas lauksaimniecības biedrībā”

Dzelzavas 511. Mazpulks * 17.12.1934. + 1940.

Dzelzavas meliorācijas sabiedrība „Pelnupe” * + 18.03.1942.

Dzelzavas pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Dzelzavas pagasta meliorācijas biedrība „Liede” * 23.12.1926.

Dzelzavas pagasta un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība * 1923.

Dzelzavas patērētāju biedrība „Druva” * 1920. + 23.07.1935.

Dzelzavas piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922. + 17.09.1935.
                17.09.1935. iekļauta „ Bučauskas piensaimnieku sabiedrībā”

Dzelzavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.12.1884. [1859] + 18.10.1940.
                06.08.1924. pārdēvēta agrāk „Dzelzavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Dzelzavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Dzelzavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dzelzavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dzelzavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Dzelzavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dzelzavas Tautas nama savienība * 02.04.1930.

Dzelzavas trešā lopkopības pārraudzības biedrība * 05.11.1930. + 14.17.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Dzelzavas lauksaimniecības biedrībā”

Dzelzavas Vīrānes patērētāju biedrība * 12.06.1940.

Otrā Dzelzavas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926. + 14.17.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Dzelzavas lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Dzelzavas nodaļa * 09.02.1925.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
Dzelzavas 28. novads * 18.09.1927.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Dzelzavas nodaļa * 07.02.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dzelzavas nodaļa * 09.02.1921. + 15.10.1936.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti