Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DZĒRBENES PAGASTS
Cēsu apriņķis

Dzerbenes_1912

Auļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 26.03.1923. + 09.02.1937.
                09.02.1937. iekļauta „Dzērbenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrībā”

Brīvības pieminekļa Dzērbenes pagasta komiteja * 13.01.1930.

Drustu Auļukalna piensaimnieku sabiedrība *
                21.10.1924. pārreģistrēta
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Auļukalna piensaimnieku sabiedrība”

Dzērbenes Auļu lopkopības pārraudzības biedrība * 25.09.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Dzērbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Dzērbenes Auļukalna piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Drustu Auļukalna piensaimnieku sabiedrība”

Dzērbenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 19.08.1935.

Dzērbenes dravnieku biedrība * 12.05.1920. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Dzērbenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Dzērbenes Drustu zemkopības biedrība * 25.03.1881. + 1916.

Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes krāšanas un aizdošanas biedrība
                Sk. „Dzērbenes krājaizdevu sabiedrība”

Dzērbenes krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1891.
                26.04.1922. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Drustu Lodes Skujenes krāšanas un aizdošanas biedrība”

Dzērbenes kultūras biedrība * 03.12.1930. + 31.12.1940.

Dzērbenes laukkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1931. + 14.01.1938.

Dzērbenes lauksaimniecības biedrība * 29.10.1924. [1874] + 19.08.1937.

Dzērbenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Centība” * 18.10.1922. + 09.08.1939.

Dzērbenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rosība” * 19.12.1923. + 02.05.1938.

Dzērbenes lauksaimniecības skolas uzturētāju savienība * 19.11.1927. + 07.09.1937.

Dzērbenes 100. Mazpulks * 19.05.1932. + 1940.

Dzērbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Pirmo Dzērbenes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Dzērbenes Auļu lopkopības pārraudzības biedrību”

Dzērbenes mājturības veicināšanas biedrība * 25.10.1932. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Dzērbenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Dzērbenes mednieku biedrība * 30.05.1931. + 16.11.1940.

Dzērbenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                23.11.1939. pievienota „Dzērbenes dravnieku biedrība”
                23.11.1939. pievienota „Dzērbenes mājturības veicināšanas biedrība”

Dzērbenes pagasta lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Gauja” * 19.09.1928. +04.09.1938.

Dzērbenes pagasta sīkzemnieku meliorācijas sabiedrība * 09.031934. + 17.12.1942.

Dzērbenes patērētāju biedrība * 26.04.1912.
                04.10.1922. pārreģistrēta

Dzērbenes patērētāju biedrība * 01.12.1936.
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes patērētāju biedrība „Vienība”

Dzērbenes patērētāju biedrība „Vienība”
                Sk. „Dzērbenes patērētāju biedrība”

Dzērbenes piensaimnieku sabiedrība * 23.08.1922.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dzērbenes Veselauskas piensaimnieku sabiedrība”

Dzērbenes piensaimnieku sabiedrība * 25.04.1923.

Dzērbenes piensaimnieku sabiedrība „Straume” * 14.05.1924. + 26.03.1935.

Dzērbenes piensaimnieku sabiedrība „Strauts” * 12.12.1928. + 18.12.1929.

Dzērbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.12.1884.
                16.12.1925. . pārdēvēta agrāk „Pils Dzērbenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu”
                09.02.1937. pievienota „Auļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                03.08.1938. . pārdēvēta agrāk „Dzērbenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Dzērbenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dzērbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”
               
Dzērbenes un Drustu agastu Dzestrenes meliorācijas sabiedrība * 24.11.1930.

Dzērbenes Vepru Aizpurves meliorācijas sabiedrība * 19.11.1928.

Dzērbenes Veselauskas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Dzērbenes piensaimnieku sabiedrība”

Pils Dzērbenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu
                Sk. „Dzērbenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pirmā Dzērbenes lopkopības pārraudzības biedrība * 12.12.1923. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Dzērbenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Veselavas Dzērbenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 19.08.1935. + 17.12.1942.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Dzērbenes nodaļa * 07.07.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Dzērbenes nodaļa * 02.09.1921.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Dzērbenes nodaļa * 13.09.1926.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Dzērbenes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Piebalgas nodaļa * 24.10.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Dzērbenes nodaļa * 02.09.1924. + 26.01.1932.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
Dzērbenes Auļukalna nodaļa * 29.08.1925.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Dzērbenes 25. novads * 07.08.1927.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Dzērbenes nodaļa * 07.04.1930.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Dzērbenes nodaļa * 20.10.1925.

Dzerbenes_1927

 
Izmainas 18.11.2015 Kontakti