Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DZĒRVES PAGASTS
Aizputes apriņķis

Dzerves_1928

Brīvības pieminekļa Dzērves pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Dzērves bibliotēkas biedrība * 13.11.1909. + 01.06.1938.
                01.06.1938. iekļauta „Dzērves lauksaimniecības biedrībā”

Dzērves lauksaimniecības biedrība * 15.06.1922.
                01.06.1938. pievienota „Dzērves bibliotēkas biedrība”

Dzērves Cīravas 492. Mazpulks * 24.11.1934. + 1940.

Dzērves mednieku biedrība * 20.04.1926. + 18.04.1941.
                20.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dzērves un apkārtnes mednieku biedrība”

Dzērves meliorācijas sabiedrība * 23.04.1926.

Dzērves meliorācijas sabiedrība „Straume”  * 03.12.1928. + 18.03.1942.

Dzērves pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Dzērves pagasta lopkopības biedrība * 07.12.1926.

Dzērves pagasta meliorācijas sabiedrība * 12.02.1925. + 01.12.1932.

Dzērves savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.09.1938.

Dzērves un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Dzērves mednieku biedrība”

Dzērves un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 11.04.1924. + 30.03.1939.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Dzērves nodaļa * 10.02.1922.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Dzērves nodaļa * 11.02.1922. + 11.01.1926.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti