Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DZIRCIEMA PAGASTS
Tukuma apriņkis

Dzirciema_1929

Dzirciema brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1934.

Dzirciema izglītības biedrība „Centība” * 23.02.1933. + 09.09.1938.

Dzirciema lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
                05.05.1938. pievienota „Lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Zeme un Saule”

Dzirciema pagasta aizsardžu pulciņš * 25.03.1928. + 07.07.1940.

Dzirciema pagasta aizsargu nodaļa * 08.10.1919. + 07.07.1940.

Dzirciema pagasta biškopības biedrība * 23.05.1895. + 1915.

Dzirciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.09.1933.
                16.09.1939. pārd. agrāk „Dzirciema Sēmes lopkopības pārraudzības biedrība „Druva”

Dzirciema pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dzirciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dzirciema pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Dzirciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dzirciema patērētāju biedrība * 07.12.1920.
                22.09.1938. pārdēvēta agrāk „Dzirciema patērētāju biedrība „Vienprātība”

Dzirciema patērētāju biedrība „Vienprātība”
                Sk. „Dzirciema patērētāju biedrība”

Dzirciema piensaimnieku sabiedrība * 05.07.1913. + 1915.

Dzirciema Pūres lopkopības pārraudzības biedrība “Straume” * 21.06.1928. + 30.11.1940.

Dzirciema Pūre I zemkopības pārraudzības biedrība * 23.04.1931. + 30.11.1940.

Dzirciema Rideļu krājaizdevu sabiedrība * 14.05.1923. [1882] + 05.11.1936.
                05.11.1936. iekļauta „Tukuma krājaizdevu sabiedrībā”

Dzirciema Sēmes lopkopības pārraudzības biedrība „Druva”
                Sk. „Dzirciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Dzirciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.06.1899. + 18.10.1940.
                04.12.1922. pārdēvēta agrāk „Dzirciema savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu”
                13.11.1933. pārdēvēta agrāk „Dzirciema pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Dzirciema pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dzirciema savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu
                Sk. „Dzirciema savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Dzirciema un Zentenes pagastu c „Līdums” * 12.02.1931. + 29.04.1941.

Dzirciema un Zentenes biškopības biedrība * 19.04.1926. + 04.04.1938.

Dzirciema Zentenes Engures meliorācijas sabiedrība „Gulbju purvs” * 23.05.1931. +29.04.1941.

Dzirciema Zentenes lauksaimniecības biedrība „Nākotne”
                Sk. „Lauksaimniecības biedrība „Nākotne”

Lamiņu kultūras veicināšanas biedrība „Ausma” * 26.06.1924. + 06.03.1934.

Lamiņu 450. Mazpulks * 19.11.1934. + 1940.

Lamiņu Pūres dārzkopības pārraudzības biedrība “Dārzs” * 01.11.1928.

Lauksaimniecības biedrība „Nākotne” * 08.10.1923. [1908]
                16.12.1929. pārdēvēta agrāk „Dzirciema Zentenes lauksaimniecības biedrība „Nākotne”

Lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Zeme un Saule” * 20.12.1926.+ 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Dzirciema lauksaimniecības biedrībā”

Saviesīgā biedrība „Nākotne” * 16.10.1908. + 1915.

Zentenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Dursupes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Dzirciema un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību „Avots”

Biedrību nodaļas:

Kristīgās jaunatnes draugu biedrība * 18.02.1925. + 20.11.1940.
Dzirciema nodaļa * 22.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lamiņu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Dzirciema nodaļa * 27.04.1927.

 

 
Izmainas 02.11.2011 Kontakti