Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

DŽŪKSTES PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Džūkstes Pienavas]

Dzukstes_1911

Apšupes piensaimnieku sabiedrība * 10.04.1930. + 24.09.1936.

Brīvības pieminekļa Džūkstes pagasta komiteja * 12.02.1930. + 26.05.1937.

Dobeles Lestenes Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Liekņa” * 21.12.1932. +18.03.1942.

Džūkstes Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sīpeles Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”

Džūkstes dziedāšanas biedrība
                Sk. „Džūkstes Pienavas sadraudzīgā biedrība”

Džūkstes elektrības kooperatīvs * 16.04.1931. + 25.01.1939.

Džūkstes krājaizdevu sabiedrība * 1887.

Džūkstes Lancenieku 327. Mazpulks * 15.03.1934. + 1940.

Džūkstes Lancenieku piensaimnieku sabiedrība * 30.10.1922. + 16.05.1929.

Džūkstes Lanciņu lopkopības pārraudzības biedrība * 07.08.1924. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Džūkstes lauksaimniecības biedrībā”

Džūkstes lauksaimniecības biedrība * 16.11.1937.
                30.10.1939. pievienota „Džūkstes I lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Džūkstes II lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Džūkstes III lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Džūkstes Lanciņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Džūkstes lauku ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Džūkstes Pienavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Džūkstes Lestenes meliorācijas sabiedrība „Avots” * 15.02.1929.
               
Džūkstes lopkopības pārraudzības biedrība * 03.07.1924.

Džūkstes I lopkopības pārraudzības biedrība * 28.10.1926. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Džūkstes lauksaimniecības biedrībā”

Džūkstes II lopkopības pārraudzības biedrība * 04.09.1924. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Džūkstes lauksaimniecības biedrībā”

Džūkstes III lopkopības pārraudzības biedrība * 05.06.1930. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Džūkstes lauksaimniecības biedrībā”

Džūkstes 307. Mazpulks * 18.03.1934. + 1940.

Džūkstes mednieku biedrība * 07.07.1921. + 25.02.1941.
                19.07.1938. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas mednieku biedrība „Mednis”

Džūkstes meliorācijas sabiedrība * 15.09.1926. + 29.04.1941.

Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Atvars” * 08.09.1928. +18.03.1942.

Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Ezers” * 26.09.1928.

Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Miku purvs” * 06.04.1929.

Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 26.09.1928. + 29.11.1937.

Džūkstes meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 05.11.1926.

Džūkstes pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Pumpurs” * 03.05.1926. + 30.10.1939.

Džūkstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Alumu purvs” * 13.11.1933.

Džūkstes patērētāju biedrība * 26.05.1920.
                30.10.1924. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas patērētāju biedrība”

Džūkstes Pienavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 26.08.1911.
                03.12.1923. pārdēvēta agrāk „Džūkstes lauku ugunsdzēsēju biedrība”

Džūkstes Pienavas kopmoderniecība
                Sk. „Džūkstes piensaimnieku sabiedrība”

Džūkstes Pienavas krājaizdevu kase
                Sk. „Džūkstes Pienavas krājaizdevu sabiedrība”

Džūkstes Pienavas krājaizdevu sabiedrība *
                14.09.1922. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas krājaizdevu kase”

Džūkstes Pienavas lauksaimniecības biedrība * 1884. + 22.12.1937.
                30.08.1923. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas zemkopības biedrība”

Džūkstes Pienava mednieku biedrība „Mednis”
                Sk. „Džūkstes mednieku biedrība”

Džūkstes Pienavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 20.12.1926.

Džūkstes Pienavas patērētāju biedrība
                Sk.” Džūkstes patērētāju biedrība”

Džūkstes Pienavas piensaimnieku sabiedrība „Nākotne”
                Sk. „Džūkstes piensaimnieku sabiedrība”

Džūkstes Pienavas sadraudzīgā biedrība * 05.11.1899. + 14.03.1941.
                14.03.1911. pārdēvēta agrāk „Džūkstes dziedāšanas biedrība”

Džūkstes Pienavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Džūkstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Džūkstes Pienavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu
                Sk. „Džūkstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Džūkstes Pienavas zemkopības biedrība
                Sk. „Džūkstes Pienavas lauksaimniecības biedrība”

Džūkstes piensaimnieku sabiedrība *
                24.09.1923. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas kopmoderniecība”
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas piensaimnieku sabiedrība „Nākotne”

Džūkstes piensaimnieku sabiedrība * 19.03.1923. + 19.12.1929.

Džūkstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.05.1883. + 18.10.1940.
                18.09.1922. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumu”
                05.12.1935. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Pienavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Džūkstes Sīpeles meliorācijas sabiedrība „Baltpurvs” * 07.06.1933. + 29.04.1941.

Džūkstes un apkārtnes lauksaimniecības arodbiedrība * 06.02.1928. + 20.03.1937.

Pienavas zemes īpašnieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 03.10.1927.

Sīpeles Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība * 15.05.1922. + 19.07.1939.
                07.06.1928. pārdēvēta agrāk „Džūkstes Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. iekļauta „Sīpeles pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Džūkstes nodaļa * 18.01.1927. + 29.09.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Džūkstes Pienavas nodaļa * 03.03.1923.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
Džūkstes nodaļa * 15.11.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Džūkstes Pienavas nodaļa * 07.12.1921. + 04.12.1931.

Sporta un morāliski fiziskās audzināšanas biedrība „Tēvijas sargs” * 12.01.1927. + 30.01.1934.
                Džūkstes nodaļa * 30.09.1928.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Džūkstes nodaļa * 07.08.1925.

Dzukstes_1938

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti