Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

EBELS Gedemins, ārsts.
                * 1895. XII 17. Auciemā
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti, bērnu un iekšķīgas slimības,
                1923/1926. Džūkstes pagasta ārsts,
                1926/1944. Latvijas Sarkanā Krusta veselības kopšanas punkta ārsts,
                1926/1941. Pārdaugavas slimo kases ārsts,
                1941. Kalnciema 60-5.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-51.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EDELBERGS Georgijs, ārsts.
                * 1902.
                1933. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Brīvības 81.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EDELMANIS Egons, ārsts.
                * 1908. II 26. Rīgā.
                1932. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Latgales artilērijas pulka sanitārais virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 25. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                1938. Gostiņos, Daugavpils apr.,
                1939. Latvijas Sarkana Krusta Rēzeknes slimnīcas asistents.
                Avots:       LVVA 1640-1-357-364.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EDELS Oto Oto d., agronoms.
                * 1902. X 11. Lutriņu pag.; M. Lizete, S. Rasma dz. Siliņš.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Profesiju kameras pārstāvis,
                Profesiju kameras loceklis,
                Rīgas novada vecākais agronoms,
                C/S «Turība» lauksaimniecības nodaļas vadītājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

EFERTS Fricis Ernesta d., būvinženieris.
                * 1882. X 22. Vānes pag.; M. Late, S. Elza dz. Pīpers.
                Beidzis Karlsruhes tehnisko augstskolu,
                1918/1919. Studentu rotas brīvprātīgais,
                1921/1937. Rīgas būvju valdes ceļu direkcijas inženieris konsultants,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 859.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

EFERTS Pēteris Ernesta d., jurists.
                * 1879. XI 28. Vānes pag.; M. Late, S. Edīte dz. Martinsons, dziedātāja.
+ 1970. IX 17. Bostonā, ASV.
                1920/1923. Latvijas Universitāte, tautsaimniecību,
                1923/1925. Beidzis Latvijas Universitātes, mag. jur.,
                1925/1928. Jelgavas apgabaltiesas miertiesnesis,
                1928/1940. Rīgas apgabaltiesas loceklis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 2073.
                Akadēmiskās vienības “Austrums” biedrs.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                 “Latvijas Universitātes absolventu juristi”, R. 1999.

EGGERTS Artūrs, ārsts.
                * 1904. XII 29. Liepājā + 1989. VIII 28. Liepājā
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1930. Ādažu rajona ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1930. Ādažu rajona ārsts,
                1930/1935. Līgatnes rajona ārsts,
                1933/1935. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (V) Rotas (V) ārsts,
                1935/1940. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona rotas (I) ārsts,
                1935/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1936/1940. Tuberkulozes aizgādības punkta ārsts,
                1938. XI 16. Apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 149,
                1940/1941. Dikļu sanatorijas ārsts,
                1941/1944. Rīgas Centrā rajona I poliklīnikas ārsts,
                1941. H. Gēringa 20-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-58, 1640-1-798-273, 1640-1-522-72.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „www.nekropole.lv”

EGGERTS Teodors Kārlis Georgs Vilhelma d., von, provizors.
                * 1871. IX 06/VIII 25. Pēterburgā + 1941.
                1890. VII 13. Beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1890/1893. Valdemārpils [Sasmakas] Štolcera aptiekā, aptiekas māceklis,
                1895. XI 01. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1900. X 02. beidzis Kazaņas Universitāti, provizors,
                1923/1926. rezerves karavīrs, kara gadījumā farmaceits leitnants.
                Avots:       LVVA 3328-1-2027-109.;
                                „Farmaceitu Žurnāls” #3/1941.;
                                www.earchive-estlatrus.eu

EGLĀJS Augusts, dzejnieks un skolotājs.
                * 1904. Bērzpils pag.
                Beidzis skolotāju kursus.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

EGLĀJS Pēteris, arhitekts.
                * 1912. II 27. Jelgavā.
                1944. VI 05. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

EGLĀJS FELDMANIS Ādolfs, skolotājs.
                *1875. IV 30. + 1945. I 31.
                Skolotājs.
                Avots:       „Tēvija” # 29/1945.

EGLE Aleksandrs Jāņa d., grāmatvedis.
                * 1890. X 15. Kalnciema pag.; M. Anna, S. Alīse dz. Priede.
                Beidzis tautsaimniecības kursus Pēterpilī.
                Bij. Finansu ministrijas kredīta departamenta vecākais grāmatvedis,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3452,
                1934/1940. Valsts Zemes bankas pilnvarotais.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

EGLE Alfrēds Jēkaba d., agronoms.
                * 1901. VIII 17. Mālupes pag.; M. Karline, S. Merseda dz. Gutmane.
Beidzis Latvijas Universitāti.
Bij. vecākais instruktors Mežotnes selekcijas stacijā,
                1939. bij. A/S “Latvijas centrālais sēklu eksports” sēklu audzēšanas
                                nodaļas vadītājs.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

EGLE Anna dz. Ozoliņš, ārste.
                * 1900. IX 06.
                1926. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Eglainē, Ilūkstes apr.,
                1939. IV 01. Ilūkstes rajona mazpulku ārste,
                Aizsargu organizācijas aizsardze,
                Daugavpils latviešu biedrības biedre,
                Avots:       LVVA 1690-4-1215-11.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

EGLE Elza, ārste.
                * 1902.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Pļaviņu slimnīcā, Rīgas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

EGLE Elza, lauksaimniece.
                *1907. IV 13. Varakļānu pag.
                1940/1940. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas
                                komisijas locekle.
                Avots:       LVVA 1690-1-367.

EGLE Jūlijs Roberts Jāņa d., mācītājs.
                * 1887. I 23. Bejas pag.; S. Emīlija dz. Britiņš. + 1938. II 28. Zeltiņu pag.
                1908. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1918/1917. skolotājs,
                1917/1919. Tērbatas Universitātē,
                1920/1922. beidzis Latvijas Universitāti, theol. kand.,
                1922. IV 30. ordinēts,
                1922. V 21. Gulbenes draudzes mācītājs,
                1922./1936. Gulbenes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1922/1924. Alūksnes draudzes vikārais mācītājs,
                1936. V 06. atbrīvots no Gulbenes draudzes mācītāja amatā,
                1936/1938. Zeltiņu draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-463.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 15/1936., # 10/1938.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

EGLE Kārlis Rūdolfs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1895. XII 22. Tukumā
                1936/1940. Latvijas Darba kameras priekšsēdētājs,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Metālrūpniecības arodbiedrības bijušais priekšnieks,
                Atslēdznieks mehāniķis.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

EGLE Rūdolfs, advokāts.
                * 1887. III 03. Mālupes pag.
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. I 23. Ludzas III aizsargu pulka Tieslietu pārzinis,
                Ludzas pilsētas vecākais juriskonsults,
                Ludzas pilsētas Bāriņu tiesas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-19.

EGLĪTE Erna, farmācijas maģistre.
                * 1911. IX 25. Rīgā.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“

EGLĪTE Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. V 27. Lauberes pag.
                1923/1924. Rēzeknes kājnieku pulka rakstvedis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927/1940. Lauberes Ozolu bibliotēkas biedrības valdes loceklis,
                1934/1940. Lauberes pagasta vecākais,
                1935/1940. Lauberes Ozolu piensaimnieku sabiedrības „Ozols” valdes loceklis,
                1935. V 02. Rīgas V aizsargu pulka Lauberes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939/1940. A/S „Bekona Eksports” pilnvarnieks,
                Lauberes pagasta Krūmiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-78.

EGLĪTE Marta dz. Turks, ārste.
                * 1892. V 28. Kursīšu pag.
                1918. Beigusi Tērbatas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1919/1923. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1923/1925. Skolas ārste,
                1925/1944. Dzelzceļa centrālas ambulances ārste.
                1938. Brīvības 2-3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-58.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EGLĪTE Rasma, ārste.
                Sk. Jegers Rasma.

EGLĪTS Arkādijs, agronoms.
                * 1898. I 07. Dundagas pag. Mērsragā; S. Lidija. + 1932. VII 01. Rīgā
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1915/1918. Beidzis Varšavas politehnikuma Nižnij Novgorodā, agronoms,
                1920/1923. Talsu apriņķa agronoms,
                1923/1926. Zemkopības ministra biedrs,
                1927. I 27. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas jaunsaimnieku
                                sīkgruntnieku partija,
                1926. laikraksta „Talsu Vēstis” redaktors,
                1926. I 19. - 1927. I 07.Zemkopības ministra biedru, iecelts,
                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas jaunsaimnieku
                                sīkgruntnieku partija,
                1931. II 17. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 611,
                1931. X 08. – 1932. VII 02. Saeimas IV deputāts, Latvijas jaunsaimnieku un
                                sīkgruntnieku partija,
                1931. VIII 08. atbrīvots no Zemkopības ministra biedra amata,
                Studentu biedrības „Konkordija Zelmenis” vecbiedrs.
                Noslīka Daugavā, apbedīts Meža kapos Rīgā; dz. Puškina 20a.
                Avots:       „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1925., 1928., 1931.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Karevis” # 144/1932., # 148/1932.

EGLĪTS Mārtiņš, mašīnists.
                * 1867. I 24.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis (substitūts),
                                Latviešu demokrātu partija.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

EGLĪTIS Aleksandrs Friča d., rezerves leitnants.
                * 1897. V 24. Pleskavā, Adeles pag.
                1915. VIII 19. Baltijas II flotes ekipāžas brīvprātīgais,
                1916. I 01. Obuhovas fabrikas rajona sakopšanas darbnīcas Lielgabalu
                               nodaļas darbinieks,
                1916. IV 20. Rezerves 171. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VIII 11. beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XII 16. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. V 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 28. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 12. skaitīt [Eglītis II],
                1917. VII 28. beidzis Praktiskus praporšciku kursus pie 48. kājnieku
                               rezerves brigādes,
                1917. X 30. izgāja no pulka,
                1917. XI 04. Pētrogrades rezervē,
                1917. XI 06. Piekomandēts pie Admiralitātēs,
                1918. V 20. Kanonu botes kara komandieris Bāku pilsētā,
                1920. VII 14. Liepājas artilērijas laboratorijas priekišnieka v.i.,
                1920. IX 29. Artilērijas munīcijas noliktavas priekšnieks,
                1921. VII 17. atvaļināts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Telefona VII rotas komandieris,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Rīgas pilsētas Uzņēmumu valdes tehniķis,
                Dzīvo Dzirnavu 2-10.
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa III un IV šķiras krustu,
                Apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-80, 5601-1-1546.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #166/1917.,
                                               #211/1917., #368/1917.,
                               V. Eichenbauma arhīvs # 6066.

EGLĪTIS Artūrs, lauksaimnieks.
                * 1880. VIII 16. Rūjienas pag.
                1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #895,
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu.
                Rūjienas pagasta „Elmete“ māju saimnieks,
                Rūjienas savstarpējas apdrošināšanas biedrības padomes loceklis,
                Rūjienas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Rūjienas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrības valdes priekšsēdētājs,
                Rūjienas kūdras ražošanas sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Rūjienas pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Rūjienas pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-21-2.

EGLĪTIS Augusts Pētera d., veterinārārsts pulkvedis leitnants.
                *1876. Drustu pag.; M. Late dz. Bērziņš; S. Marta dz. Streips.
                                + 1949. II 20. Krievijā
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1903. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1903/1918. Krievijas armijā, veterinārārsts,
                1906/1908. Kubaņas apgabala iecirkņa veterinārārsts,
                1908/1909. Kubaņas kazaku karaspēka I pulka verinārārsts,
                1909/1910. Vladikaukazas iecirkņa veterinārārst,
                1909. kolēģijas sekretārs,
                1910/1914. Mortīru XX artilērijas diviziona veterinārārsts,
                1911. kolēģijas asesors,
                1914/1918. Ukrainas XV huzāru pulka veterinārārsts,
                1915. galma padomnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919/1922. organizējis Armijas veterināro pārvaldi,
                1920. II 14. apstiprināts ārsts pulkvedis pakāpē izd. 1915. XI 02.,
                1920. III 13. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1916. XII 21.,
                1922. II 08. atvaļināts no Kara sanitāras pārvaldes,
                1922/1940. Limbažu rajona veterinārārsts,
                1924/1940. Aizsargu organizācija,
                1935/1940. Valmieras aizsargu pulka Bataljona (II) veterinārārsts,
                1945.apcietināts.
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                Gatartas pagasta Kalna Ezeru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-327.;
                                „Jaunākās Ziņas“ # 202/1928.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 4279.

EGLĪTIS Emīlija dz. Jansons, ārste.
                * 1893. X 18. Mežotnes pag.; V. Rūdolfs, ārsts.
                1918. Beigusi Tērbatas Universitāti,
                1928/1922. Vecpiebalgas pagasta ārste,
                1934/1937. Limbažu slimnīcas laboratorijas vadītāja.
                1938. Limbažu pagasta Lielezeros.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-57,
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EGLĪTIS Fricis Frīdis, tālbraucēju kapteinis.
                *1874. XII 23. Vandzenes pag. + 1961. Mičiganā, ASV
                Beidzis Vandzenes pagasta skolu,
                1898. ieguva stūrmaņa tiesības pie Ventspils jūrskolās,
                1900. beidzis Ventspils jūrskolu, tālbraucēju kapteinis,
                1902/1904. burinieka „Paulīne” kapteinis,
                1904/1905. Krievijas kara flotē, kreisera „Admirālis Ušakovs” virsnieks,
                1906/1907. burinieka „Mercus” kapteinis,
                1907. tvaikoņa „Marj” stūrmanis,
                1907/1910. burinieka „Alide” kapteinis,
                1911/1915. stauera Sperlinga kantorī,
                1915/1920. Krievijas kara flotē,
                1921. Transporta un Staueru savienībā,
                1923/1933. štauera Sperlinga kantorī,
                1933. iecelts par Rīgas ostas vateršautu,
                Biedrības „Enkurs” valdes loceklis,
                Avots:       „Jūrnieks” # 8/1933.;
                                Arvja Popes arhīvs;
                                J. Hartmaņa arhīvs.

EGLĪTIS Irma dz. Liepiņš, ārste.
                * 1907. X 13. Rīgā; V. Jānis, ārsts.
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes anatomijas institūta ārste,
                1934/1940. Rīgas M. Beķeres ģimnāzijas ārste,
                1936/1937. Rīgas V. Olava komercskolas higiēnas pasniedzēja.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-55.

EGLĪTIS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. XII 25. Vidrižu pag.
                1919/1922. Cēsu kājnieku pulka seržants,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. I 15. Rīgas V aizsargu pulka Vidrižu pagasta aizsargu nodaļas
                               priekšnieks,
                1934. V 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. V 01. apbalvots ar Statistikas III pakāpes Goda zīmi,
                Vidrižu pagasta valdes un tiesas loceklis,
                Vidrižu patērētāju biedrības „Grauds’ valdes priekšsēdētājs,
                Vidrižu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Vidrižu spirta kop dedzinātāvas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-79.

EGLĪTIS Jānis Arnolds Aleksandra d., ārsts.
                * 1902. XII 16. Kārļu pag.; M. Marija, S. Irma dz. Liepiņa, ārste.
                Beidzis Rīgas pilsētas 1. ģimnāziju,
                1915/1917. Krievijas armija jaunākais apakšvirsnieks,
                1927/1944. Latvijas Universitātes institūtā,
                1931. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā, 
                1934/1944. Rīgas V. Olava (Ekonomiskā tehnikuma) higiēnas pasniedzējs,
                1934/1940. Rīgas pilsētas skolu ārsts,
                1934/1940. Talsu aizsargu pulka II bataljona ārsts,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas „Nopelnu Krustu”,
                1941. Marijas 15-2,
                Latvijas Universitātes asistents,
                Skolotāju krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Atvaļināto karavīru biedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-56, 1640-1-520-30.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

EGLĪTIS Jēkabs, sludinātājs.
                * 1866. IX 06. Šķēdes pag. + 1938. IV 12. Liepājā.
                1890/1938. Liepājas Brāļu draudzes sludinātājs.
                1910/1938. Liepājas Annas Baznīcas iekš misijas darbinieks.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 18/1938.

EGLĪTIS Jēkabs, veterinārārsts pulkvedis leitnants.
                * 1883. III 31. Barkavas pag.; S. Vera Ose
                1910. Beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1910/1912. Veterinārārsts Āzijā,
                1912/1914. Jaunjelgavas apriņķa veterinārārsts,
                1914/1915. Talsu apriņķa veterinārārsts,
                1915/1916. Vidzemes guberņas lopu rekvizīcijas komisijas veterinārārsts,
                1916/1918. Madonas rajona veterinārārsts,
                1918/1919. Talsu rajona veterinārārsts,
                1919. XI 30. Armijas Kašķaino zirgu punkta jaunākais veterinārārsts,
                1920. atvaļināts,
                1920/1923. Oktas valsts zirgu audzētavas pārzinis,
                1923/1940. Zemkopības ministrijas Veterināras pārvaldes
                               Eksportgaļas kontrolieris,
                1934. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiras # 1650.,
                1940/1944. Veterinārārsts rīgā,
                1944. Vācijā.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-11.

EGLĪTIS Kārlis, mācītājs.
                * 1909. II 07. Mazstraupes pag. + 1970.
                1939. IX 15. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. X 15. ordinēts par Dobeles prāvesta iecirkņa vikāru,
                1940. II 16. iecelts par Popes, Rindas, Pizes draudzes mācītāju,
                1940/1945. Popes, Rindas, Selgas ev. lut. draudzes mācītājs.            
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 39/1939., # 9/1940.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

EGLĪTIS Katrīna, skolotāja.
                *1895. VII 11. Smārdes pag.
                Beidza Tukuma sieviešu ģimnāziju.
                1936/1940. Vecmoku 884. mazpulka vadītāja,
                1936. bij. Vecmoku pamatskolas skolotāja,
                1936. bij. Vecmoku aizsardžu pulciņa priekšniece,
                1936. bij. Vecmoku pamatskolas Cerības pulciņa vadītāja.
                Avots:       LVVA 1690-4-884.

EGLĪTIS Maksis, profesors, Dr. agr., Dr. sk. nat.
                * 1892. + 1974. V 01.
                Rektors, profesors, Dr. agr., Dr. sk. nat..
                1932/1940. Namīpašnieks Zemitāna laukumā Nr. 4.
                1962. VII 01. pensionēts ASV.
                Avots:       LVVA 2761-3-15952.;
                                 “Universitas” # 34.-1974.

EGLĪTIS Pauls Jāņa d., ierēdnis.
                * 1879. XII 23. Jaungulbenes pag.; S. Vera dz. Afanasjevs.
                Beidzis: Gorku zemkopības skolu,
                1935. XI 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 33909,
                1939. bijis: Zemkopības Ministrijas valsts zivju audzētavas un izmēģinājumu
                                saimniecības vadītājs Tomē.
                Avots:       „Es viņu pazīstu’ R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #154/1934.

EGLĪTIS Pauls, ārsts virsleitnants.
                * 1898. VIII 23. Mārsnēnu pag.
                1919. Atsevišķās studentu rotas leitnants,
                1927. XII 12. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Aleksandra augstumu slimnīcas asistents,
                1928. Vircavas pagasta ārsts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 761,
                1928/1934. Tautas labklaibas ministrijas lauku iedzīvotāju Baldones rajona ārsts,
                1934/1936. Rīgas pilsētas aizgādības valdes rajona ārsts,
                1937. III 09. ieskaitīts Rīgas kara slimnīcā un apstiprināts ārsts leitnants
                                pakāpē izd. 1936. XI 20.,
                1937. XI 17. Paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpe izd. 1936. V 13.,
                1940. II 15. Pārvietots uz Valmieras IV kājnieku pulku,
                1940. XII 03. Atvaļināts no Valmieras IV kājnieku pulkā,
                1941/1944. Rīgas VIII poliklīnikas ārsts,
                1941. Tērbatas 39-5.
                 Avots:      LVVA P-1023-2-11-54,
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 3902.

EGLĪTE Pēteris, amatnieks.
                * 1853. VIII 06. Matīšu pag.
                Kurpnieka amata meistars,
                Beidzis Rīgas Luters pamatskolu,
                1870. ieguva kurpnieka zeļļa diplomu,
                1877. Turku kara žēlsirdīgais brālis,
                1877. apbalvots ar divām Sarkana krusta goda zīmēm,
                1883/1889. Rīgas pilsētas sīkumtirgus komisārs,
                1890. zvērināts eksperts tiesu lietās.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 149.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-378.

EGLĪTIS Rūdolfs, amatnieks.
                * 1889. II 23. Zaubes pag.; S. Emīlija + 1962. II 22. Toronto.
                1903. kurpnieka amata amatnieks,
                1908. Rīgā,
                1914/1915. Krievijas armijā,
                1915. nodibinājis savu amatniecības uzņemumu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1929. ieguva amata meistara tiesības pie Sv. Jāņa ģildes,
                1936. Rīgas amatnieku biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                1942. VI 01. iecelts par Apgabala amata meistara vietnieku,
                1944. Kanādā, vadīja savu uzņemumu,
                Sakitījas Latvijas apavu karalis.
                Avots:       „Tēvija” # 191/1942.;
                               V. Eichenbauma arhīvs.

EGLĪTIS Rūdolfs Jāņa d., ārsts virsleitnants.
                * 1892. IX 16. Limbažu pag.; M. Minna, S. Emīlija dz. Jansons, ārste.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1920. II 04. Ventspils II kājnieku pulka ārsts,
                1920. V 26. Rēzeknes IX kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1921. II 26. atvaļināts,
                1916/1918. Vecpiebalgas rajona ārsts,
                1918/1920. Limbažu pilsētas ārsts,
                1920/1921. Latvijas armija,
                1921/1922. Vecpiebalgas rajona ārsts,
                1922/1944. Limbažu pilsētas ārsts,
                1931/1940. Valmieras VIII aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1939. bij. Limbažu pilsētas galva.
                Aizsargu ārsts,
                Limbažu pagasta Lielezeru, Teiču dzirnavu un Limbaži Jūras 29. īpašnieks..
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-52, 1640-1-523-324.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 4509.

EGLĪTIS Viktors, veterinārārsts.
                * 1904. I 12.
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 01. Ventspils II aizsargu pulka Eskadrona veterinārārsts,
                Dundagas rajona veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-12-520.

EGLĪTIS Vladimirs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 08. Jaltā
                1936/1940. Latvijas Darba kameras loceklis,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Saldumu rūpniecības strādnieku arodbiedrības priekšnieks,
                Strādnieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                A/S “V. Ķūze” aģents.
                Avots:       „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

EGLONS Jānis Jāņa d., ierēdnis.
                * 1895. XII 04. Biržu pag.; S. Tonija dz. Šteins + 1974. XII 04. Richmondā, ASV
                1920/1940. Jēkabpils apriņķa priekšnieka sekretārs, biroja vadītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XII 22. Jēkabpils IV aizsargu pulka kasieris,
                1936. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #,
                1939. III 20. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Ābeļu pagasta Tālavu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-147.;
                               „Daugavas Vēstnesis” #100/1940.

EICENS Artūrs Francis Jēkaba d., ārsts.
                * 1892. VIII 27. Priekuļu pag.; M. Elīze.         
                1918. Beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās, sirds un plaušu slimībās
                1919/1923. Latvijas Universitātes iekšķīgo slimību klīnikas ārsts,
                1919/1922. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1925/1929. Davosa plaušu slimību sanatorijas ārsts,
                1929/1934. Latvijas skolotāju slimo kases ārsts,
                1934/1939. Rīgas pilsētas I slimnīcas direktors,
                1940/1941. Rīgas V poliklīnikas ārsts.
                1941. V. von Pletenberga 13-2.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-68.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

EICENS MAZEICENS Arnolds, ārsts.
                * 1907.
                1936. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Rīgas pilsētas I slimnīcā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

EIDEMANIS Verners, sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. IX 10. Lejasciemā
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 08. Valmieras VIII aizsargu pulka Salacgrīvas pilsētas
                               aizsargu nodaļas kora vadītājs,
                Salacgrīvas pilsētas pamatskolas pārzinis,
                Lielsalacas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Salacgrīvas pilsētas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Svētciema pagasta Vecpatkuļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-325.

EIDUKS Elza dz. Bernsteins, farmācijas kandidāte.
                * 1905. XII 07. Krievijā.
                1939. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

EIDUKS Kārlis Augusts Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
`              * 1902. V 24. Vietalvas pag.; M. Made dz. Nagels, S. Elza dz. Rocens  
                                + 1941. XI 25. Sevurllagā, Krievijā
                Beidzis Cēsu reālskolu,
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1928/1940. Vietalvas pagasta vecākais,
                1929. VI 25. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Všķiru #1537,
                1929/1940. Vietalvas pagasta aizsargu nodaļas aizsargs,
                1930/1940. Vietalvas Odzienas IV lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1930/1940. Vietalvas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas
                                priekšsēdētājs,
                1932/1940. Kalsnavas Ozolkalna piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                1937/1940. Vietalvas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Vietalvas pagasta Jaunzemju māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-77-32.
                                „Es viņu pazīst”, R., 1938.;
                                „Brīvā Zeme” #218/1937.;
                                www.nekropole.lv

EIHE Mārtiņš Jāņa d., mācītājs.
                * 1880. I 27. Ādažu pag.; S. Ieva. + 1952.
                1890/1896. beidzis Ādažu draudzes skolu,
                1896/1899. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1899/1900. Katlakalna pagasta Krusta skolas skolotājs,
                1902/1916. Rīgas Āgenskalna pamatskolas skolotājs,
                1916/1931. Āgenskalna IV pamatskolas pārzinis,
                1922/1928. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1929. XI 09. ordinēts,
                1929/1931. Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiras # 2008,
                1929/1931. Dubultu draudzes vikārs,
                1931. IV 01. apstiprināts par Dubultu draudzes mācītājs,
                1931/1952. Dubultu ev. lut. draudzes mācītājs.,
                Rīgas pilsētas bij. domnieks.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-67.;               
                                „Valkas Valmieras skolotāju semināra audzēkņi”, R., 1936.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.
                                „Baznīcas kalendārs“; R. 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 5/1940.

EIHMANIS Elza, farmācijas kandidāte.
                * 1913. IV 10. Rīgā.
                1939. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

EIHVALDS Hugo Anša d., jurists.
                * 1894. III 29.  Zaļenieku pag.; S. Marija dz. Amers
                1914/1921. Armijā,
                1921. VII 01. /19435. Maizes ceptuve īpašnieks, L. Maskavas ielā Nr.91.,
                1923/1937.. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1927. Rūpniecības un tirdzniecības paju sabiedrības „Automobiļu nams” dibinātājs,
                1928.  Paju sabiedrības „Rīgas krāsu fabrika” dibinātājs,
                1939/1939. Maizes ceptuve Avotu ielā #73,
                1939/1944. Maizes ceptuve un konditoreja Čiekurkalna II līnija #30,
                1941/1944. Grafisko materiālu un papīru centrāles vadītājs,
                Studentu atturības biedrības biedrs.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Valdības Vēstnesis” #60/1935., #206/1935., #51/1939., #84/139.;
                                „Ekonomists” #7/1928., #6/1928.;
                                „LPSR AP Ziņotājs” #40/1940.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #68/1944.
                                „Tēvija” #75/1944.

EIHVALDS Jānis Ērtums, ārsts.
                * 1906. III 25. Vilces pag.
                1934. IX 17. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1934/1944. Latvijas Universitātes I slimnīcas klīnikas ārsts.
                1938. Kr. Barona 14.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-69.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EIKENS Arnolds, ārsts virsleitnants.
                * 1911. IX 13. Rīgā; S. Hilda, ārste.
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Rīgas kara slimnīcas laboratorijas ārsts,
                1936. XI 16. Rīgas kara slimnīcas sieviešu slimību ārsts leitnants izd. 1936. XI 16.,
                1939. V 13. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1938. XI 20.
                1940. XII 01. atvaļināts,
                1940/1941. Rīgas pilsētas IX poliklīnikas iecirkņa ārsts,
                1941/1942. Valmieras slimnīcas ārsts,
                1942/1944. Pārdaugavas poliklīnikas ārsts,
                1942. Jelgavas gatvē 45.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-67.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 3903.

EIKENS Hilda dz. Cimbuls, ārste.
                * 1910. III 23. Pēterburgā; V. Arnolds, ārsts.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Fermaņa higiēnas institūta ārste,
                1937/1944. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārste,
                1941. Jelgavas gatvē 45.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-66.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EIKERTS Krists Anša d., kapitāns
                * 1896. I 20. Skrundas pag.[Raņķu]; M. Līna, S. Anna dz. Brastiņš.
                1915. VIII Rezerves III kājnieku pulka karavīrs,
                1916. I Pēterhofas III praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 01. beidzis praporščiku skolu un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 01. Rezerves III kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. VI Rezerves 41. Bataljona jaunākais virsnieks,
                1916. VII 30. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 25. skaitīt [Eikerts I]
                1916. XII 20. Bataljons pārdēvēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 07. 115. Papildu rotas jaunākais virsnieks,
                1917. VI 10. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais  virsnieks,
                1917. VI 01. Maršrotas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. IX kauja pie Peļņu mājām,
                1917. X 08. paaugstināts podporučiks pakāpā izd. no 1917. V 19.,
                1917. XI 11. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiras # 999136.,
                1917. XI 12. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 02. izgāja no pulka,
                1919. XI 14. vācu gūstā,
                1919. XI 17. aizbēdzis,
                1919. X 11. Latgales divīzijas papildu bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. XI 16. Aizputes kājnieku pulka Rotas (XI) komandieris,
                1919. XI 26. Latgales divīzijas papildu bataljona adjutants,
                1919. XII 30. Bauskas kājnieku pulka adjutants,
                1920. III 10. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. XI 14.,
                1920. XI 16. saimniecības priekšnieks,
                1921. V 09. atvaļināts,
                1922/1935. Rucavas mežzinis,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. piešķirta Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1925. VII 13. Liepājas XV aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1928. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2350,
                1935. apbalvots: Latvijas aizsardzības biedrības medaļu,
                1935/1936. Rucavas virsmežniecības II šķiras virsmežzinis,
                1936/1940. Rucavas virsmežniecības I šķiras virsmežzinis,
                1937/1940. C/S “Turība” valdes loceklis.
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 79.,
                1939. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 239. ar šķēpiem, [apmainīts],
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas zelta “Nopelnu krustu”,
                1940. A/S „Spedicijas un transporta paju sabiedrība „Drosme” valdes loceklis,
                Rucavas patērētāju biedrības priekšsēdētājs,
                Rucavas piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrības Rucavas nodaļas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-85-19, 1640-1-526-218, 5601-1-1584.;
                                 Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles # 235/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 217/1916.,
                                                # 243/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916.,
                                                # 178/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 162/1917.,
                                                # 168/1917., # 243/1917., # 308/1917., # 324/1917.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valdības Vēstnesis” #196/1937., #47/1940.;
                                „Zemgales Balss” #295/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4269.

EIKERTS Milda dz. Bērziņš, farmācijas maģistre.
                * 1915. IX 23. Krievijā.
                1940. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

EILANTS Artūrs, zobārsts.
                *1876. XI 17. Rīgā
                1927/1941. Dz. Jēkaba 20/22-1.
                1941. III 19. Uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 2942-1-5703-21.

EILENBERGS Žanis Friča d., farmaceits leitnants.
                * 1894. X 20. Liepājā [arī Žano] + 1923. II 12. Daugavpilī
                Beidzis Liepājas ģimnāziju,
                1919. X 10. Aizputes kājnieku pulka karavīrss,
                1920. VI 28. Liepājas garnizona lazaretes aptiekass feldšeris,
                1920. VII 10. Bauskas kājnieku pulka aptiekas pārzinis,
                1920. X 19. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē,
                1923. II 12. miris Daugavpils kara slimnīcā.
                Avots:       LVVA 5601-1-1585.;
                                „Latvijas Kareivis” #37/1923.
                                V. Eichenbauma arhīvs #6187.

EIMANIS Vilis Ādolfs Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1888. XI 09. Aizputes pag. + 1941. XI 20. Usoļlagā, Krievijā.
                1910. X 15. Tukuma apriņķa kara komisijas karavīrss,
                1910. XII 14. Rēzeknes apriņķa kara apgabala Rakstveža māceklis,
                1911. VIII 02. Kauņas komisijā ieguva rakstveža tiesībās,
                1911. XI 15. rakstvedis,
                1912. I 01. Jaunākas šķiras vecākais rakstvedis,
                1913. II 21. apbalvots ar Romanova cilts 300.gadu medaļu,
                1913. V 14. apbalvots ar Krievijas Tēvijas kara 100.gadu medaļu
                                               uz Sv. Vladimira ordeņa lentes,
                1914. III 14. Vecākas šķiras vecākais rakstvedis,
                1915. VI 14. apbalvots ar gaiši bronzas medaļu „Par sekmēm mobilizācijā”
                                               uz Balta Ērgļa ordeņa lentes,
                1915. XII 15. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona Rotas (I) rakstvedis,
                1916. II 01. apbalvots ar zelta medaļu „Par uzcitību” uz Sv. Annas ordeņa lentes,
                1916. V 08. Kijevas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 22. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. XI 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 13. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII)
                               jaunākais virsnieks,
                1917. II 05. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. V 09.-19. Rotas (VII) komandiera v.i.,
                1917.. VI 11.-VII 04. Rotas (VII) komandiera v.i.,
                1917. VII 21. Sapieru komandas priekšnieks,
                1917. VIII 18. paaugstināts podporučiks pakāpe izd. no  1917. III 13.,
                1917. XI 02. Pretgāzu komandas priekšnieks,
                1917. X 15. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa  III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XII 22. ievēlēts par Sakaru komandas priekšnieku,
                1918. II 21. atvaļināts.
                1920. VI 15. Latvijas kara aģenta Viļņa virsnieks,
                1920. VIII 15. Vidzemes artilērijas pulka virsnieks,
                1920. IX 11. Sakaru komandas priekšnieks,
                1921. III 21. Diviziona (II) sakaru virsnieks,
                1921. IV 09. Baterijas (VI) jaunākais virsnieks,
                1921. VII 08. Vidzemes divīzijas štāba saimniecības priekšnieks,
                1922. IV 29. Cēsu kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1922. XI 30. Mīnu metēju komandas vada komandieris,
                1925. IX 07. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. X 20. Rotas (II) vada komandieris,
                1925. XII 09. Rotas (I) vada komandieris,
                1928. II 15. Pulka adjutanta palīgs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. III 21. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1378,
                1931. XI 30.- 1933. II 04. piekomandēts Armijas štāba operatīvas daļas,
                               Informācijas nodaļas ārējas informācijas pārziņa palīgs,
                1933. III 27. Rotas (VI) vada komandieris,
                1933. V 18. Armijas štāba Saimniecības daļas grāmatvedis,
                1935. VI 01. Armijas štāba saimniecības daļa pārdēvēta par Armijas
                               štāba komandantūru,
                1935. VII 27. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1935. VII 27. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XIII) komandieris,
                1939. IV 09. atvaļināts
                1939. V 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #115,
                1941. VI 14. deportēts,
                Namīpašnieks Teātra 15a (19), Majoros.
                Avots:       LVVA1640-1-522-70, 5601-1-1587, 5601-2-449.;
                               LVA 1987-1-1833.;
                               XII armijas pavēle # 129/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #190./1917., #240/1917.;
                               Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #383/1916., #268/1917.,
                                               #302/1917., #337/1917., #399/1917., #457/1917.;
                               „Latviešu strēlnieks”, lpp 1853, 2054.;
                               „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1934.;
                               „Vidzemes artilērijas pulks”, R., 1937.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 929,;
                               „www.nekropole.lv”

EISMONDS Jānis Grigorijs Marta d., farmaceits leitnants.
                * 1895. XI 30. Teļšu apr., Lietuvā [arī Eizimonts]
                1915. V 15. Rezerves 24. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. XII 24. Rezerves 29. kājnieku pulka aptiekas pārzinis,
                1916. XI ieguva provizora palīga grādu Maskavas Universitātē,
                1917. I jaunākais aptiekas feldšeris,
                1917. IV vecākais aptiekas feldšeris,
                1917. VIII apstiprināts zaurjad farmaceits pakāpē,
                1917. VIII Rostovas evakuācijas punktā,
                1917. X Evakuācijas 212. lazaretes farmaceits,
                1917. XII 03. atvaļināts,
                1917/1919. Voločovskass Rukkerta aptiekas provizors,
                1919. VIII 15. Denikina armijas farmaceits,
                1920. I atvaļināts,
                1920. I Evakuācijas 19. dienesta hospitāļa farmaceits,
                1920. IX 01. atvaļināts.
                1920. XII 06. Armijas sanitāras noliktavas farmaceits,
                1921. II 14. Siguldas kājnieku pulka farmaceits,
                1921.II 12. ieskaitīts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1917. VIII 01.,
                1921. IX 15. atvaļināts kā Lietuvas pavalstnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-1595.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6556.

EIZENBERGS Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1869. IV 22. Smiltenē
                1894/1915. Namdaru meistars Rīgā,
                1906. būvējis Dziesmu Svētku tribīnes Hanzas ielā,
                1908. būvējis Rīgas Latviešu biedrības koka būvi,
                1912/1932. Rīgas tirgotāju un rūpnieku savstarpīgās kredītbiedrības
                               valdes priekšsēdētājs,
                1915/1919. fabrikas „Provodniks” būvdarbu vadītājs Krievijā,
                1920/1922. Šoseju un zemes ceļu valdes Jaunjelgavas un Ilūkstes
                               apriņķu inženieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 430,
                Būvējis Rīgas pilsētas I un II slimnīcu,
                Būvējis „Feniksa” vagonu fabriku,
                Atjaunojis Kuldīgas tiltu par Ventas upi,
                Liepājas Gludas dzelzceļa ēku un staciju, būvju vadītājs,
                Vidzemes ārrigas ugunsdzēsēju biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                Vislatvijas ugunsdzēsēju savienības valdes loceklis,
                Latvijas sporta biedrības mūža biedrs,
                Sv. Jāņa ģildes amatu meistaru valdes priekšsēdētāj biedrs.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

EIZENGRAUDS Didriķis, mācītājs.
                Sk. Grauds Didriķis.

EIZENŠMITS Edgars, inženieris mehāniķis.
                * 1901. XII 11. Stāmerienas pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti, inženieri mehāniķis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VI 30. Cēsu x aizsargu pulka saimniecības rotas
                               Ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Cēsu valsts arodskolas skolotājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

EJUPS Anna, ārste.
                Sk. Ozols Ozoliņš Anna.

EKHARDS Ansis, kapteinis.
                * 1895. VII 02. Rīgā
                1915/1918. Krievijas armijā,
                1919/1925. Siguldas kājnieku pulka kapteinis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medalu,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. II 15. Madonas IX aizsargu pulka adjutants,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4047,
                1938. XI 10. Madonas IX aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas komandieris,
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas sudraba Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Vacgulbenes pagasta Liepsalnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-61.;
                               LVA 1987-1-16710.

ĒĶIS Emma dz. Birnis, ārste.
                * 1915. VI 15. Rīgā; V. Reinholds, ārsts.
                1937. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1939. Zasulaukas rajona ārste,
                1939/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1941. H. Gēringa 61-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-65.

ĒĶIS Jānis Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1881. XI 25. Dobeles pag.; M. Karlīne, S. Elza dz. Strauss
                1934/1940. Dobeles pagasta vecākais,
                1936. XI 14. apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4075,
                1938/1940. Dobeles lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
                1938/1940. A/S „Bekona Eksports” pilnvarnieks,
                1938/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1937/1940. Dobeles patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Dobeles krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Dobeles pagasta savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Dobeles I lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Dobeles biškopības biedrības valdes loceklis,
                Dobeles saviesīgas biedrības valdes loceklis,
                Dobeles meliorācijas sabiedrības „Pakaišu purvs” valdes loceklis,
                Dobeles latviešu biedrības valdes loceklis,
                Dobeles brīvība pieminekļa komitejas loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-77-28.;
                                „Zemgales Balss’ #274/1936., #99/1938., #100/1938.;
                                „Sēta un Druvā” #22/1938.,
                                „Jaunākās Ziņas” #95/1938.

ĒĶIS Reinholds, ārsts.
                * 1913. II 03. Rīgā; S. Emma dz. Birnis, ārste.
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1940. Arsenāla un Mantu darbnīcu ambulances ārsts,
                1937/1940. Franču licēja ārsts,
                1939/1944. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asistents,
                1941/1944. Rīgas VII poliklīnikas laboratorijas pārzinis.
                1938. H.Gēringa 61-1.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-64.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EKMANIS Alfons Miķelis, sabiedrisks darbinieks.
                *1880. VII 30.
                1912/1940. grāmatu tirgotājs Tukumā.
                1923/1940. Aizsargu organizacijā,
                1935/1940. Tukuma aizsargu pulka štāba rotas kasieris,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 1138,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Tukums”, Tukums, b.g.

EKMANIS Bruno, ārsts.
                * 1885.
                1912. beidzis Kazaņas Universitāti, sieviešu slimībās un dzemdības palīdzībā,
                1938. Audēju 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ĒKS Alberts, farmācijas kandidāts.
                * 1889. VI 15.
                1932. V 28. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

EKŠA Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. V 15. Krāslavas pag.
                1932/1933. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IV 10. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Krāslavas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1938. IV 25. Krāslavas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Krāslavas pagasta padomes un valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-60.

EKŠTEINS Arvīds, ārsts.
                * 1913. VII 01. Liepājā
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1944. Latvijas Universitātes I ķirurģiskās slimnīcas asistents.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-63.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

EKŠTEINS Ernests Jēkaba d., ārsts.
                * 1872. VIII 29. Gramzdas pag.; M. Margrieta; S. Berta dz. Liparte.
                               + 1941. X 16. Liepājā
                1899. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1922/1923. Laikraksta „Kurzemes Vēstnesis” redaktors,
                1922/1923. Laikraksta „Kurzemes Vārds” atbildīgais redaktors,
                1928. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 316,
                1938. Liepājā, Kroņu 27,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. II 25. Liepājas XV aizsargu pulka Jātnieku diviziona ārsts,
                Liepājas teātra un operas dibinātājs,
                Liepājas latviešu labdarības biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Liepājas ārstu biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Kurzemes muzeja biedrības dibinātājs,
                Liepājas latviešu mākslas veicināšanas biedrības dibinātājs,
                Lejas Kurzemes ārstu biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Liepājas ārstu biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Liepājas ostas saimnieciskais vadītājs,
                Embūtes pagasta Balkalšu māju īpašnieks,
                Apbedīts Balkalšu kapos Embūtes pagastā.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-219.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Kurzemes Vārds” # 95/1941.;
                               „Latviešu periodika”, R., 1988.

ELCBERGS Heinrihs, ārsts.
                * 1863.     
                1895. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Rūjienā, Valmieras apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ELEKSIS Kārlis, būvinženieris.
                * 1905. IV 04. Vestienas pag.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ELIASBERGS Jūlijs, Dr. med.
                * 1869.
                1894. beidzis Tērbatas Universitāti, ādas un veneriskās slimības,
                1938. Elizabetes 51.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ELIAŠTAMS Rivka, ārste.
                * 1896.
                1925. beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās dzemdību palīdzībā,
                1938. Tirgoņu 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ELKES Ilja, ārsts.
                * 1887.
                1916. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Grīvā, Ilūkstes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ELKSNIS Ansis Jānis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. XI 16. Sēlpils pag. + 1942. VII 03. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Vladimira ģimnāziju,
                1922/1924. Aizputes kājnieku pulka seržants,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XI 07. Jēkabpils IV aizsargu pulka Sēlpils pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, Sēlpils pagasts, Ubuļi.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-145.;
                               „www.nekropole.lv”

ELKSNĪTIS Pēteris Jura d., tehniķis.
                * 1879. IX 05. Praulienas pag.; M. Anna, S. Anna dz. Siliņš
                1910/1916. C/S Konzums tehniskās nodaļas vadītājs,
                1916/1917. Priekuļu mašīnu un labošanas darbnīcas vadītājs,
                1919/1921. Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības pārvaldes vecākais tehniķis,
                1921/1923. Privātas pienotavas īpašnieks,
                1923/1932. Latvijas piensaimnieku savienības Tehniskās nodaļas vadītājs,
                1932. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2930.
                Avots:       LVVA 1303-2-77-40.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ELLENBERGS Kārlis, zobārsts.
                * 1867. XII 21. Rūjienā
                1898. Beidzis Pēterburgas kara medicīnas akadēmiju,
                1898/1906. Pēterburgas Saraknā Krusta slimnīcas zobu ārsts,
                1906/1910. privātprakse Valmierā,
                1911/1940. privātprakse Gulbenē,
                1920. Gulbenes garnizona lazaretes zobu ārsts,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. V 13. Madonas IX aizsargu pulka zobu ārsts,
                Apbalvots ar Ugunsdzēsības biedrības II šķiras medalu par
                               izciliem nopelniem ugunsdzēsībā,
                Dzelzceļu zobu ārsts,
                Gulbenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-64.;
                               „Gulbenes Ziņas” # 267/1933.

ELLERS Hugo, ārsts.
                * 1904. IV 23. Mangaļu pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. Jaunpils psihiatriskās slimnīcas ārsts,
                1934/1936. Biķernieku rajona ārsts,
                1936/1939. Daugavpils valsts psihiatriskā slimnīcas ārsts,
                1939/1944. Jelgavas valsts psihiatriskā slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-62.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

ELMS Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. II 20. Lēdurgas pag.
                1927/1928. Zemgales artilērijas pulka kaprālis,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 31. Rīgas V aizsargu pulka Lēdurgas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Lēdurgas pagasta Ratnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-73.

ELSBERGS Emīls, ārsts.
                *1893. I 13. Bauskā + 1936. VI 13. Rīgā.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1914/1918. Krievijas armijas ārsts.,
                1919/1920. Latvijas armijā, ārsts,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1923/1927. Latvijas Sarkana Krusta slimnīcas ārsts,
                1927/1936. Rīgas ostas ārsts.
                Korporācijas „Fraternitas Vesthardiana” filistrs,
                Latvijas Olimpiskās komitejas loceklis,
                Jūras aizsargu diviziona ārsts,
                Sporta organizāciju apvienības loceklis,
                Latvijas sporta biedrības biedrs.
                Apbedīts Bauskas pilsētas kapsētā.
                Avots:       „Jurnieks” # 7/1936.

ELSIŅŠ Eleonore, ārste.
                Sk. Āboliņš Eleoneore.

ELSIŅŠ Paulis Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. XII 04. Glūdas pag. + 1942. V 03. Vjatlagā, Krievijā
                1914/1918. Krievijas armijas rakstvedis,
                1925/1926. Jaunjelgavas iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis,
                1926/1932. Jēkabpils iecirkņa miertiesnesis,
                1932/1940. Jaunjelgavas iecirkņa miertiesnesis,
                1935. bijis Skautu 141. vienības pārstāvis,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 25. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jaunjelgavas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. Deportēts, Jaunjelgavā, Brīvības ielā #49.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-149.;
                               „Jaunais Zemgalietis” #273/1925.;
                                „Latvijas kareivis”#149/1926.
                               „Valdības Vēstnesis”#49/1932.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis”#2/1935.;
                               „www.nekropole.lv”

ELSIŅŠ Zigrīda Jāņa m. dz. Birnbaums, ārste.
                * 1915. XII 31. Rīgā
                1944. IV 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1943. Pleskavas 83/85-43.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-61.

ELSIS Vilma, ārste.
                * 1907. I 09.
                1939. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1940/1941. Skolas ārsts,
                1941/1944. Rīgas II poliklīnikas rajona ārsts,
                1941. Āžu 7-3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-60.

ELTERMANIS Jānis, lauksaimnieks.
                *1876. IX 27. Ikšķiles pag.
                1939/1940. bij. Ikšķiles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                1939. bij. Ikšķiles pagasta Jaunbļodnieku māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1690-4-2972.

ELVIGS Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                *1896. X 01. Tukumā
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1939. Tukuma aizsargu pulka štāba darbvedis,
                1939/1940. Tukuma aizsargu pulka režisors,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi # 2352,
                Tukuma pastmeistara palīgs,
                Latvijas pasta telefona darbinieku biedrības Tukuma nodaļas priekšnieks,
                Tukuma ev. lut. draudzes revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

EMBREKTS Kornēlija Velta dz. Keselis, farmācijas maģistre.
                * 1917. X 30.
                1944. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

EMERSONS Eduards, ārsts.
                * 1892.
                1922. beidzis Latvijas Universitāti, acu slimības,
                1938. Marijas 35.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

EMSIŅŠ Pāvils, priesteris.
                *1868. III 29. Zaubes pag.
                1889. beidzis Rīgas garīgi semināru,
                1890. I 31. Preiļu draudzes skolotājs,
                1890. XI 21. Ļaudonas draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1895. XI 09. Kokneses draudzes psalmotājs skolotājs,
                1900. IX 14. Ķuļnevas draudzes priesteris,
                1918. VI 16. Nītaures draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-96.

ENCE Elmārs Kārļa d., namīpašnieks.
                *1908. X 16.
                1937/1940. Namu līdzīpašnieks Palīdzības 12.
                Avots:       LVVA 1615-4-1303-131.

ENCE Olga Kārļa m., namīpašniece.
                *1904. III 23.
                1937/1940. Namu līdzīpašniece Palīdzības 12.
                Avots:       LVVA 1615-4-1303-131.

ENDZELĪNS Jānis Mārča d., filologs.
                * 1873. II 23. Kauguru pag.
                1892. Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1893/1900. Tērbatas universitāti klasisko un slavu filoloģiju,
                1900/1903. Tērbatas univ. maģistrantūra un skolotājs Tērbatas ģimnāzijā,
                1903. Tērbatas universitātes privātdocents,
                1905. ieguva maģistra grādu,
                1908. ievēlēts par ārkārtas profesoru Harkovas universitātē,
                1909. Harkovas universitātes privātdocents vēlāk ārkārtas profesors,
                1911. ieguvis Dr. grādu Pēterpilī,
                1912/1920. ordinārs profesors Harkovas universitātē,
                1920/1922. Latvijas augstskolas filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns,
                1939. Rīgas Latviešu biedrības zinātņu komitejas priekšnieks,
                1939. Tēvzemes balvas laureāts,
                Latviešu filologu biedrības goda biedrs,
                Filozofijas goda doktors Upsalas un Kauņas universitātē,
                Prāgas zinātņu biedrības goda biedrs.
                Apbalvots Čehoslovākijas “Baltas Lauvas” III šķiras,
                Apbalvots Lietuvas Ģedimina III šķiras ordeņi.
                Avots:       “Universitas” # 31/1973.

ENGELMANIS Ādolfs, Dr. med.
                * 1866.
                1902. beidzis Tērbatas Universitāti, acu slimības,
                1938. Raiņa b.27.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ENGELMANIS Georgs, Dr. med.
                * 1863.
                1890. beidzis Tērbatas Universitāti, uroloģijā,
                1938. Brīvības 42.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ENGELSONS Tala dz. Sviders, ārste.
                * 1898.
                1932. beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Kuprovā, Jaunlatgales apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ENIŅŠ Ella dz. Pulsta, ārste.
                * 1906.
                1934. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Hospitāļu 36.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ENIŅŠ Jānis Jura d., virspriesteris.
                * 1879. II 02. Rembates pag.; M. Ekaterina; S. Olga dz. Kociņš
                                + 1952. IV 12. Madonā
                1888/1891. beidzis Lielvārdes pareizticīgo draudzes skolu,
                1891.1895. beidzis Rīgas garīgo skolu,
                1895/1901. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1901. X 30. Saldus pareizticīgo draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1903. II 13. Simeona Annas katedrāles psalmotājs Jelgavā,
                1909. XI 29. iesvētīts par Pociema draudzes priesteri,
                1913. apbalvots ar Saņlentu,
                1916. I 14. apbalvots ar Skufiju,
                1918. V 26. Lazdonas draudzes priesteris,
                1920/1928. arī Galgauskas draudzes priesteris,
                1921. apbalvots ar Kamilavku,
                1921. arī Bučauskas draudzes priesteris,
                1922. VII 25. apbalvots ar Zelta krustu,
                1922. XI 02. Kārzdabas draudzes priesteris,
                1922. XI 02. Latvijas pareizticīgo baznīcas valdes loceklis,
                1925. IV 15. Kārzdabas iecirkņa prāvests,
                1926. VII 18. virspriesteris,
                1927/1929. arī Raksalas draudzes priesteris,
                1927. arī Saikavas draudzes priesteris,
                1933/1940. Madonas aizsargu pulka mācītājs,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4034,
                1939. bij. Lazdonas Sv. Trijādības un Saikavas Dievmātes Patvēruma un
                                Bučauskas Sv. Pravieša Elija draudžu virspriesteris,
                1939. bij. Madonas iecirkņa prāvests,
                1952. Lazdonas Sv. Trījadības draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-57, 1370-1-2648-78, 1640-1-524-57.;
                                ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvija Amerikā” #5/1953.

ENKURS Indriķis Pētera d., farmaceits.
                * 1895. VIII 17. Valdegales pag.
                1915. IX 10. Gvardes IV pulka karavīrs,
                1915. X jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. XII pulka aptiekas pārzinis,
                1917. XII 09. ieguva provizora palīga grādu Petrogradas kara
                                medicīnas akadēmijā,
                1917. XII apstiprināts zaurjad farmaceits pakāpē,
                1918. III 23. Carskoje Selo kara hospitāļa aptiekas laborants,
                1919. VIII 01. Kara 675. hospitāļa aptiekass pārvaldnieks,
                1921. VIII 31. kara hospitālis izformēts,
                1922. I 23. Latvijā,
                Avots:       LVVA 3318-1-1387-204.

EPALTS Alfrēds, arhitekts.
                * 1911. VI 28. Rīgā.    
                194o. I 13. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots         V. Eichenbauma arhīvs.

ERAGS Zelma, ārste.
                Sk. Zaķis Zelma.

ERASMUS Artūrs, ārsts.
                * 1882.
                1911. beidzis Tērbatas Universitāti, acu slimības,
                1938. Jelgava, Pasta 1 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ERDMANIS Ansis, ārsts.
                * 1882.
                1910. beidzis Kazaņas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Valmierā, Rīgas 25.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ERDMANIS Artūrs Gustava d. fon, tiesu darbinieks.
                * 1873. Kronštate; T. admirālis; S. Margarete dz. fon Derck + 1934. VII 30. Rīgā
                1894. Beidzis: Pēterburgas Universitātes, Juridisko fakultāti,
                1896/1896. pilnveidojas Vācijas Universitētēs,
                1896/1899. Jekaterinoslavļas apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnesis,
                1899/1909. Krievijas Kara flotes prokurora biedrs,
                1909/1919. Jēkaterinoslavļas un Orlas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1919. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrss,
                1930/1934.  Rīgas apgabaltiesas Kriminālās 3. nodaļas loceklis,
                1934. VIII 01. apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” #168/1934.;
                                „Rigasche Rundschau’ #169/1934.

ERDMANIS Haralds Magnuss, būvinženieris.
                * 1914. X 06.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ERDMANNS Osvalds, mācītājs.
                * 1871. VIII 17. Stopiņu pag.; S. Sofija dz. Hackens. + 1933.
                1890/1896. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1898. XII 04. ordinēts,
                1898/1904. Bērzaunes draudzes mācītājs,
                1904/1911. Mārtiņu latviešu draudzes mācītājs,
                1911/1933. Rīgas Doma vācu draudzes mācītājs,
                1915/1922. Rīgas pilsētas prāvests,
                1921/1933. Rīgas pilsētas vācu draudžu prāvests,
                1922. Ev. lut. baznīcas virsvaldes loceklis.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-71.;               
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

ĒRENPREISS Gustavs Lībja d., rūpnieks.
                * 1891. VIII 05. Mazsalacā.; M. Anna dz. Baumeisters.
                Beidzis Amatnieku skolu.
                1904. mācībās pie P. Ozolnika velosipēdu fabrīkā,
                Izveidojis lielāko velosipēdu fabriku Latvijā „ G. Ērenpreiss original“,
                1937. VII 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ord. IV šķ. # 1943,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķ. # 72.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-35.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ĒRGLIS Jūlijs Jāņa d., pulkvedis leitnants.
                * 1885. XII 24. Meirānu pag.; M. Ede, S. Elza dz. Peičs. + 1941. VI 22. Baltezerā,
                Beidzis Lubānas ministrijas skolu,
                1913/1940. Meirānu piensaimnieku sabiedrības dibinātājs un
                               valdes priekšsēdētājs,
                1914. IX 25. Kājnieku 349. Tveras družīnas zemessargs,
                1914. X 10. kājnieku 7. Zemessargu brigādes zaurjad praporščiku skolas junkurs,
                1915. III 07. jaunākais apakš virsnieks,
                1915. III 12. beidzis un paaugstināts zaurjad praporščiks pakāpē,
                1915. III 12. Vidzemes 310. Kājnieku družīnas Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1915. VI 10. izturējis pārbaudījumus pie Ziemeļfrontes praporščiku skolas,
                1915. VI 17. Valkas kājnieku 430. pulka Ložmetēju komandas jaunākais virsnieks,
                1915. VII 05. paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. VIII 03. beidzis Oranienbaumas ložmetēju rezerves bataljona kursus,
                1915. XII 16. Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1916. II 22. Rotas (VII) komandieris,
                1916. VI 26. kontuzēts,
                1916. VII 29. apbalvots ar Sv. Anna ordeņa IV šķiru,
                1916. X 30. apbalvots ar Svēta Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1917. I 04. Smago ložmetēju komandas priekšnieks,
                1917. I 11. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. V 09.,
                1917. II 01. Rotas (II) komandieris,
                1917. III 06. Bataljona (II) komandieris,
                1917. III 19. Pulka komitejas loceklis,
                1917. III 27. Rotas (V) komandieris,
                1917. III 28. apbalvots ar Jura ordeņa zobeni,
                1917. IV 29. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. VII 20. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Ložmetēju mācības
                               komandas priekšnieks,
                1917. XI 20. stādīts paaugstināšanai štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. III 09.,
                1917. XII 18. atvaļināts,
                1919. II 10. Latviešu I atsevišķā bataljona Neatkarības rotas Ložmetēju
                               komandas priekšnieks,
                1919. IV 01. Latviešu I atsevišķā bataljona Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1919. III 30. Ievainots pie Slokas,
                1919. VII 01. Malienas bataljona komandieris,
                1919. VIII 07. Liepājas kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
                1920. II 10. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1919. X 31.,
                1920. VII 15. atvaļināts,
                1920. Meirānu pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 312,
                1922/1925. Cēsu aizsargu pulka Meirānu pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1923. Meirānu krājaizdevu sabiedrības dibinātājs,
                1924. Madonas aizsargu pulka pirmais komandieris un apriņķa priekšnieks,
                1924. Piensaimniecības centrālās savienības valdes priekšnieks,
                1925/1931. Saeimas II un III deputāts no Latvijas zemnieku savienības,
                1929. VIII 01. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 843,
                1933/1940. Lāčplēša kara ordeņa biedrības priekšsēdētājs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 1026,
                1936/1939. Aizsargu aviācijas priekšnieks,
                1937/1940. A/S „Degviela” direktors,
                1938. XI 17. apbalvots ar Viestura ordeņa II šķiru # 1 ar šķēpiem,
                1938/1940. A/S „Kūdra’ valdes priekšsēdētājs,
                1939/1940. Aizsargu aviācijas pulka komandieris,
                1939. Viestura ordeņa kapitula loceklis,
                1940. V 01. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1940. X 14. apcietināts,
                1941. VII 23. apbedīts Ādažu kapos,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vice priekšsēdētājs,
                Latvijas bankas padomes loceklis,
                P/S Latvijas Eksporta sviests valdes priekšsēdētājas biedrs,
                Latvijas tautas bankas padomes priekšsēdētājs biedrs,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Čehoslovākijas Baltas lauvas ordeņa III šķiru,
                Apbalvots ar Sv. Anna ordeņa IV šķiru.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-6, 5601-1642.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 221/1917.,
                                               # 233/1917., # 368/1917.;
                               „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā 1926.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               „Lāčplēsis” # 1/1933., # 7/1939.;
                               „Tēvija” # 23/1941.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 164.

ĒRGLIS Lidija, ārste.
                Sk. Kazainis Lidija.

ERHARDS Juliuss, tālbraucēju kapteinis.
                *1855. IX 11. Vecsalacas pag.; S. Otilija dz. Zīlemanis + 1944. Kandavā
                1878. beidzis Ainažu jūrskolu,
                1878. burinieka „Rosalia“ un „Amalija“ kapteinis,
                1880/1915. Ainažu jūrskolas skolotājs, valsts padomnieks,
                1915/1918. skolas priekšnieks Krievijā,
                1918/1919. Ainažu jūrskolas priekšnieks,
                1920/1927. Ainažu ostas priekšnieks.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 10/1935.;
                                Arvja Popes arhīvs;
                                J. Hartmaņa arhīvs.

ĒRMANIS Eduards Jāņa d., ārsts.
                * 1886. XII 06. Valmieras pag.
                1918. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1920. V 17. Daugavpils kājnieku pulka ārsts kapitāns,
                1921. IV 08. atvaļināts,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. Valmieras VIII aizsargu pulka bataljona (III) ārsts,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības krusta V šķiru # 478,
                1938. Mazsalacas ārsts, dzīvo Brīvības 4, Mazsalacā,
                Avots:       LVVA 1640-1-523-328,1640-1-798-304.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;

ĒRMANIS Herberts Jūlija d., administratīvais kapteinis leitnants.
                * 1899. III 06. Trikātas pag. + 1981. II 24. Halifaksā, Anglijā.
                1917. XII ieguva provizora palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1918. II-V Valmieras Mejera aptiekā,
                1918. V–VI Ķempu muižas aptiekas pārvaldnieks,
                1919. VI 08. Ziemeļu Latvijas brigādes Rezerves bataljona Rotas (IV) karavīrs,
                1919. VI 11. bataljona ambulances aptiekas feldšeris,
                1919. VI 27.Rezerves bataljons pārformēts par Siguldas kājnieku pulku,
                1919. VIII 05. Siguldas kājnieku pulks pārdēvēts par Rīgas,
                1919. IX 17. Vidzemes artilērijas pulka aptiekas feldšeris,
                1920. III 27. Armijas sanitāras noliktavas jaunākais farmaceits,
                1921. II 26. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1919. VI 12.,
                1921. IV 05. Pārsienamo materiālu noliktavas farmaceits instruktors,
                1922. I 14. Rīgas kara slimnīcas farmaceits instruktors,
                1922. X 27. aptiekas feldšeris,
                1923. VI 27. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1930. I 31. Rīgas kara slimnīcas aptiekas laborants,
                1930. XI 17. paaugstināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1928. XI 17.,
                1936. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4164,
                1937. V 27. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1928. XI 17.,
                1938. V 12. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē
                                izd. 1930. XI 17.;
                1940. XII 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-1647.;
                                „Londonas Avīze” # 1765/1981.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #951.

ĒRMANIS Jānis Pētera d., mācītājs, rakstnieks.
                * 1862. X 22. Valmieras pag. + 1932. V 25.
                1887/1891. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1893. V 16. ordinēts,
                1893/1906. Lazdonas draudzes mācītājs,
                1907/1932. Krimuldas draudzes mācītājs,
                1919/1926. Mālpils draudzes vikārs,
                1919/1923. Skujenes draudzes vikārs,
                1922/1925. Ev. lut. baznīcas virsvaldes loceklis,
                1925/1927. Vangažu draudzes vikārs,
                1928/1932. Ev. lut. baznīcas virsvaldes loceklis,
                Ev. lut. baznīcas teoloģijas institūta bij. docents.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-69.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,         
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.

ĒRMANIS Pēteris, farmācijas kandidāts.
                * 1905. VIII 10.
                1935. V 25. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ERMANSONS Teodors Kārļa d., veterinārārsts leitnants.
                * 1896. II 20. Rūjienā + 1942. I 15. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Rūjienas draudzes skolu,
                1916. beidzis Jelgavas reālskolu,
                1919. II 26. – III 19. Valmieras kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1919. III 19. Igaunijas armijā,
                1919. V 20. Atsevišķā I eskadrona veterinārais feldšeris,
                1920. II 16. veterinārārsts leitnants,
                1922. beidzis Latvijas Universitāti,
                1922. VI 01. Latgales artilērijas pulka jaunākais veterinārārsts,
                1923. X 19. atvaļināts,
                1923/1941. Jēkabpils apriņķa veterinārārsts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. apbalvots ar Igaunijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. V 28.-1939.III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka veterinārārsts,
                1931/1934. Jēkabpils pilsētas domnieks,
                1932/1941. Jēkabpils ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                1933. II 21. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2961,
                1934. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934/1935. Jēkabpils pilsētas Revīzijas komisijas priekšnieks,
                1934/1935. Jēkabpils un apkārtnes slimo kases pilnvarnieks,
                1934/1939. Skautu Daugavas novada priekšnieks,
                1935. I 09.–1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka kulturālās nozares vadītājs,
                1935. X 01.-1939. X 01. Jēkabpils pilsētas galva,
                1939. X 01. -1939.X 31. Jēkabpils pilsētas vecākais,
                1936/1940. Rūpniecības tirdzniecības sabiedrības „Aiviekste” priekšsēdētāj biedrs,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas zirgu audzētāju biedrības Jēkabpils nodaļas priekšnieks,
                Jēkabpils bāriņu tiesas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-146.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” # 29/1929., #15/1931., #16/1932., #40/1934.,
                                               # 40/1935., #41/1935., # 1/1941.;
                               „Jaunākas Ziņas” # 248/1939.;
                               „Latvis” # 3784/1934.;
                               „Valdības Vēstnesis” #122/1936.;
                               www. nekropole.lv;
                               V. Eichenbauma arhīvs #6191.

ĒRMANSONS Valdis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. VII 31. Lodes pag.
                1926/1927. Galvenās štāba rotas kaprālis,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IV 22. Valmieras VIII aizsargu pulka Lodes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Lodes pagasta padomes priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-326.

ERNESTSONS Žanis Alfrēds, amatnieks.
                *1906. VII 09. + 1943. II 07.
                1943. Galdnieku amata meistars,
                Liepājas amatnieku biedrības kokapstrādātāju sekcijas biedrs,
                Aizputes amatnieku biedrības biedrs.
                Apbedīts Aizputes kapos.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 30/1943.

ERNIETIS Velta, ārste.
                * 1914. IX 11. Rīgā
                1939. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1940. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārste,
                1940/1941. Jēkabpils slimo kases ārste,
                1941/1944. Jēkabpils apriņķa slimnīcas ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-11-71.

ĒRNS Aksels, ārsts.
                * 1887. [Oerns]
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, Daugavas 24.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R. 1938.

ERNSTSONS Arnolds Jānis Friča d., mācītājs.
                * 1909. X 28. Liepājā; M. Marija dz. Straumiņš
                Beidzis Rīgas pilsētas IV reālģimnāziju,
                1934. beidzis Latvijas Universitāti,
                1935. I 27. ordinēts par Piltenes prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935/1944. Cīravas un Vērgales ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XI 21. Aizputes VI aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-464.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, 1942.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Svētdienas Rīts” # 6/1935.

ERNSTSONS Edgars, būvinženieris.
                * 1918. I 26. Harkovā, Krievijā.
                1944. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ERNSTSONS Zinaīda dz. Ivanovs, farmācijas maģistre.
                * 1912. X 15. Talsos.
                1941. VII 15. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

ERTUMS Jānis, Dr. med.
                * 1906.
                1938. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Latvijas Universitātes Ķirurģiskas propadentiskās klīnikas asistents,
                1942. I 22. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Tēvija” # 21/1942.

ĒRVALDS Arvīds, būvinženieris.
                * 1897. VII 23.
                1934. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

ETMANIS Ferdinands Kārlis, inženieris.
                *1877. III 06. Kazdangas pag.
                1928/1929. dz. Kurmanova 11-40.
                Avots:       LVVA 2942-1-5893.

ĒVALDS Jēkabs Jēkaba d., sabiedrisks darbienieks.
                *1903. XI 08. Jērcenu pag.; M. Etelvīne; S. Alma dz. Bankova.
                1924/1925. Siguldas kājnieku pulkā,
                1928/1940. Aizsargu organizacijā,
                1932/1933. Jērcēnu pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933. apbalvots ar medaļu „Par Centību“,
                1933/1940. Valkas aizsargu pulka IV rotas komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 152,
                Jērcēnu apdrošināšanas biedrības priekšnieks.
                A/S „Ādu un vilnas centrāles” padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-39.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

EVALDSONS Kārlis, skolotājs.
                * 1872. VI 29. Valdemārpilī
                1908/1938. Skolotājs,
                1930. XI 13. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2329.
                1938. pensionēts, Vandzenes pagasta Skreites pamatskolas pārzinis,
                Skreites mazpulka vadītājs.
                Avots:       „Brīvā Zeme” # 6/1938.

EVALDSONS Otto Otto d., ārsts.
                * 1893. V 25. Nīkrāces pag.; M. Līze dz. Augusts.+ 1984. XII 31. Čikagā, ASV
                Beidzis Liepājas reālskolu,
                1920. III 20. Liepājas kara slimnīcas vecākais medicīnas feldšeris,
                1921. IX 23. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu piemiņas zīmi,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 26. Liepājas XV aizsargu pulka Bataljona (I) ārsts,
                1937/1940. Grobiņas pilsētas galva,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. bijis Grobiņas rajona ārsts,
                1939. bijis Grobiņas pilsētas revīzijas komisijas loceklis,
                1943. ārsts Vaiņodē.
                Nīgrandes pagasta Mišeiku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-220.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Brīvā Zeme” # 151/1937.
                               „Latvijas ģenerālapgabala medicīniskā personāla saraksts”, R., 1943.

ĒVANS Aleksandrs Krustiņa d., tiesnesis.
                * 1884. XI 28. Gatartas pag.; S. Marta dz. Šauje  + 1959. II 22. ASV
                1902. Beidzis: Pētera Pāvila pilsētas skolu,
                1904. X 26. Rīgas apgabaltiesas jaunākais kancelejas darbinieks,
                1906. Rīgas apgabaltiesas Kriminālās nodaļas sekretāra palīgs,
                1917. Administratīvas  nodaļas sekretārs,
                1918. XII 16. Rīgas pilsētas izmeklēšanas tiesnesis,
                1920.VI 07./1940. VIII 25.  Rīgas apgabaltiesas Svarīgo lietu
                                izmeklēšanas tiesnesis,
                1922. IX 14. apstiprināts amatā,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1928. Saeimas II deputāts,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #622,
                1929. Rīgas pilsētas domnieks,
                1934. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 193.;
                                „Jaunākās Ziņas” #270/1934.;
                                „Cīņa” #55/1940.;
                                „Latvju Vārds’ #10/1959.

ĒVELE Jānis Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1911. IX 14. Bejas pag.
                1933/1934. Siguldas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. V 02. Ludzas III aizsargu pulka Pasienes aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Pasienes pagasta sekretāra palīgs,
                Pasienes pagasta lauksaimniecības biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-20.

ĒVERTS Jānis Marča d., kapteinis. 
                * 1892. VI 23. Kārļu pag.; M. Marija, S. Elza dz. Bēniņš + 1942. X 23. Krievijā
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                Beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu,
                1915. IX 20. Leib Petrogradas pulka Rezerves bataljona karavīrs,
                1915. XI 24. Pētrhofas praporščiku skolas junkurs,
                1916. I 11. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. II 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 18. Rezerve 176. kājnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 12. Romenskas 174. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 28. – X 27. kaujas pie Ikšķiles,
                1916. XI 02. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. VIII 12.,
                1916. XI 16. – 23. kaujas pie Ikšķiles,
                1916. XII 01. Kājnieku 540. pulka Rotas (I) komandieris,
                1917. VI 24. Birskas 484. kājnieku pulka Rotas (VIII) komandieris,
                1917. VIII 01. Nāves bataljona Rotas (IV) komandieris,
                1017. VIII 01. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. XII 12.,
                1917. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. VI 02.,
                1917. XII 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                                poručiks,
                1918. I 02. atvaļināts,
                1918. II – III vācu gūstā,
                1918. IX 01. – 1919. VI 17. Baižkalna pagasta pamatskolas pārzinis,
                1919. VI 17. Vecpiebalgas rajona komandants,
                1919. VII 03. Cēsu apriņķa komandanta palīgs,
                1919. VIII 15. Vidzemes Latgales komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. I 06. Daugavpils pilsētas komandants,
                1920. II 11. Liepājas Kurzemes komandanta vecākais sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. IX 30. atvaļināts,
                1920/1935. Baižkalna pagasta pamatskolas pārzinis,
                1920/1935. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 438,
                1935/1939. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (I) komandieris,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 438,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. Gadu jubilejas medalu,
                1932. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1935. VI 10. Madonas apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieks,
                1939. III 01. Liepājas Aizputes apriņķa priekšnieks,
                1939/1940. Aizputes VI un Liepājas XV aizsargu pulku komandieris,
                1939. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #70,
                1939. XI 01. Liepājas prefekts,
                1941. deportēts,
                Apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Raunas krājaizdevu kases valdes priekšsēdētājs,
                Kooperatīva „Rauna” valdes priekšsēdētājs,
                Bijis skolotājs Mārsnēnu pamatskola un Kursīšu ministrijas skola.
                Avots:       LVVA 11640-1-798-349, 5434-1-75-67, 5601-1-1668.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 367/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Policija” # 1/1939., # 10/1939.;
                                „Madonas Ziņas” # 41/1935.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 952.;
                                „www.nekropole. lv”

EVERTS Oskars, podporučiks.
                * 1886. I 08. Igaunijā.
                1915. Zemeļfrontes praporščiku  skolas junkurs,
                1915. X 06. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1915. X 14.  Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1915. XII 26. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. III 15. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. V 07. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. V 07./30. Rotas (V) komandiera v.p.i,
                1916. VII 07. kontuzēts un ievainots, evakuēts,
                1916. X apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. I 21. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. XII 01. skaitās pulkā,
                Igaunijas armijas virsnieks.
                Avots:      KVKVA 2550-1-125-207.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #166/1915.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #61/1915., #73/1916.,
                                                #139/1916., #166/1916., #207/1916.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēle #82/1916.;
                                „Latviešu strēlnieks” #2/1916.;
                                „Latviešu strēlnieki”, lpp. 691, 913, 3334.

EZERIŅŠ Antonija, skolotāja.
                  * 1889. II 27.
                  1908. beigusi Rīgas “Maldoņa” sieviešu ģimnāziju,
                  1908/1909. Rūjienas pilsētas “A. Stalažs” proģimnāzijas skolotāja,
                  1909/1910. Čiekurkalna izglītības biedrības “Gaisma” bērnu dārzā,
                  1910/1913. Biržu izglītibas biedrības sieviešu ģimnāzijas skolotājā, Madonā,
                  1914/1915. Rīgas “Celma un Ozoliņa” proģimnāzijas skolotāja,
                  1915/1916. Harkovas latviešu bēgļu skolas skolotāja,
                  1916/1919. Saikavas ministrijas skolas skolotāja,
                  1921/1922. Rīgas pilsētas 26. pamatskolas skolotāja,
                  1922/1934. Praulienas pagasta pamatskolas skolotāja,
                  1934/1940. Litenes pagata pamatskolas skolotāja,
                  1938. IX 22. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                            Atzinības Krusta V šķīru,
                  1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta I pakāpes goda zīmi # 38.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-23.

EZERIŅŠ Kārlis Krišjāņa d., virsleitnants.
                *1894. Rundāles pag.
                1914/1918. Krievijas armijas kara laika ierēdnis,
                1918/1921. Sarkanas IV Armijas pilnvarotājs, sakaru priekšnieks,
                1922. VI 28. Elektrotehniskā diviziona VI šķiras kara ierēdnis izd. 1915. II 15.,
                1923. VI 08. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1922. IX 07.,
                1924. V 06. pārdēvēts par kara ierēdņi radiotelegrafistu,
                1924. V 21. Vidzemes divīzijas štāba kara ierēdnis,
                1925. XI 17. beidzis: Virsnieku mkursus,
                1925. XI 17. pārdēvēts par virsleitnantu izd. 1925. IX 19.,
                1929. XI 29. Valmieras kājnieku pulka virsnieks,
                1932. VII 02. Vidzemes divīzijas pārvaldes virsnieks,        
                1935. X 01. atvaļināts,
                1934.  Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu students,
                1940. VII 08. Jelgavas apriņķa priekšnieks.
                Avots:       „Brīvā Zeme” #152/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #948.

EZERLĪCIS Jānis, priesteris.
                  *1889. IV 23. Vestienas pag.
                  1905/1911. Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                  1911. VII 29. Palsmanes draudzes priesteris,
                  1926. XI 08. Vestienas Tolkas draudzes priesteris,
                  1933. t. p. amatā,
                  1939. bij. Nītaures Kristus Piedzimšanas draudzes priesteris.
                  Avots:     LVVA 1370-1-1699-97.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

EZERLĪCIS Marta, ārste.
                Sk. Grabovskis Marta.

 

 
Izmainas: 21.01.2022 Kontakti