Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĒDOLES PAGASTS
Ventspils apriņķis

Edoles_1923

Brīvības pieminekļa Ēdoles pagasta komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Ēdoles Alšvangas meliorācijas sabiedrība „Sūce” * 10.104.1929. + 18.03.1942.

Ēdoles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.05.1933.

Ēdoles I dārzkopības pārraudzības biedrība * 14.06.1926. + 13.08.1938.

Ēdoles Īvandes meliorācijas sabiedrība „Klints pļavas” * 13.03.1930. + 18.03.1942.

Ēdoles krājaizdevu sabiedrība * 12.05.1925.

Ēdoles latviešu jauniešu biedrība * 10.07.1920. + 25.10.1939.

Ēdoles lauksaimniecības biedrība * 03.11.1921.
09.09.1937. pārdēvēta agrāk „Ēdoles pagasta lauksaimniecības biedrība „Atmata”

Ēdoles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 10.04.1923. + 05.09.1929.

Ēdoles lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Ēdoles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ēdoles lopkopības pārraudzības biedrība „Apvienība” * 01.11.1927. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta „Basu lauksaimniecības biedrībā”

Ēdoles 648. Mazpulks * 12.03.1935. + 1940.

Ēdoles medību biedrība
Sk. „Ēdoles mednieku biedrība”

Ēdoles mednieku biedrība * 08.05.1924. + 22.03.1941.
31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Ēdoles medību biedrība”

Ēdoles meliorācijas sabiedrība * 31.03.1926.

Ēdoles meliorācijas sabiedrība „Kambarpļava” * 27.10.1927.

Ēdoles meliorācijas sabiedrība „Stradžu liekne” * 13.03.1930. + 18.03.1942.

Ēdoles meliorācijas sabiedrība „Vanka” * 17.08.1928.

Ēdoles pagasta aizsargu nodaļa * 07.04.1919. + 1940.

Ēdoles pagasta lauksaimniecības biedrība „Atmata”
Sk. „Ēdoles lauksaimniecības biedrība”

Ēdoles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.08.1925.
08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ēdoles lopkopības pārraudzības biedrība”

Ēdoles pagasta savstarpībās palīdzības biedrība zirgu zādzības gadījumā * 31.01.1898. + 1915.

Ēdoles patērētāju biedrība „Ezers” * 25.09.1930. + 11.02.1937.

Ēdoles patērētāju biedrība „Stars” * 16.08.1921. + 17.06.1937.

Ēdoles piensaimnieku sabiedrība * 20.10.1925.
15.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ēdoles piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Ēdoles piensaimnieku sabiedrība „Avots”
Sk. „Ēdoles piensaimnieku sabiedrība”

Ēdoles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.01.1922. + 18.10.1940.
                19.01.1939. pārdēvēta agrāk „Ēdoles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ēdoles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ēdoles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ēdoles spirta kopdedzinātava * 25.05.1939.

Tērandes 830. Mazpulks * 12.11.1935. + 1940.

Užavas upes meliorācijas sabiedrība „Liekne” * 30.08.1927. + 22.04.1938.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Alšvangas nodaļa * 11.01.1926.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ēdoles nodaļa * 20.04.1925.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Ēdoles 63. novads * 30.07.1935.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Lauceses nodaļa * 31.03.1933.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Ēdoles nodaļa * 08.09.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ēdoles nodaļa * 16.10.1920. + 15.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ēdoles nodaļa * 02.09.1931.

Ventspils latviešu sporta biedrība „Spars” * 08.10.1919. + 23.11.1940.
14.05.1936. pievienots „Ventspils futbola klubs”
30.03.1939. pievienota „Ventspils šaha biedrība”
                Ēdoles nodaļa * 30.06.1927.

Edoles_1924

 

 
Izmainas 31.07.2009 11.02.2016 Kontakti