Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ELĒJAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Elejas_1908

Brīvības pieminekļa Elējas pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Elējas Audruves 871. Mazpulks * 05.11.1935. + 1940.

Elējas izglītības biedrība "Līga" * 25.09.1924. + 03.03.1941.

Elējas jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 26.02.1923. + 27.03.1938.

Elējas krājaizdevu sabiedrība * 31.05.1885.
09.04.1923. pārdēvēta agrāk „ Elējas pagasta palīdzības un krājuma kase”

Elējas lauksaimniecības biedrība * 06.07.1920.

Elējas Lielplatones un apkārtnes patērētāju biedrība * 08.03.1934. + 22.11.1938.

Elējas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Elējas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Elējas mašinu koplietošanas sabiedrība * 08.03.1928.
16.05.1939. pārd. agrāk „Elējas un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība”

Elējas 315. Mazpulks * 12.03.1935. + 1940.

Elējas meliorācijas sabiedrība * 09.01.1928.

Elējas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 1925.
06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Elējas lopkopības pārraudzības biedrība”

Elējas pagasta palīdzības un krājuma kase
Sk. „Elējas krājaizdevu sabiedrība”

Elējas patērētāju biedrība * 30.11.1920.
27.09.1928. pārdēvēta agrāk „Elējas patērētāju biedrība „Spēks”

Elējas patērētāju biedrība „Spēks”
Sk. „Elējas patērētāju biedrība”

Elējas piensaimnieku sabiedrība * 25.01.1926.

Elējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.01.1923. + 18.10.1940.
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Elējas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Elējas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Elējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Elējas ugunsdzēsēju biedrība* 14.08.1931.

Elējas un apkārtnes biškopības biedrība * 04.05.1925. + 22.07.1936.

Elējas un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Elējas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lielvircavas Skursteņu izglītības biedrība
                Sk. „Skursteņu izglītības biedrība „Gaisma”

Meitenes dzelzceļnieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 21.07.1936.

Skursteņu izglītības biedrība „Gaisma” * 10.04.1922. + 02.11.1935.
                26.06.1930. pārdēvēta agrāk „Lielvircavas Skursteņu izglītības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Elējas nodaļa * 26.09.1928.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Elējas nodaļa * 09.08.1928. + 17.09.1931.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
Meitenes nodaļa * 03.09.1926.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Elējas nodaļa * 21.08.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Elējas nodaļa * 02.05.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Elējas nodaļa * 21.07.1924. + 22.02.1938.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Elējas nodaļa * 28.12.1920. + 26.02.1931.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Elējas nodaļa * 13.10.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Elējas nodaļas * 28.11.1925.

 

 
Izmainas 31.07.2009 05.11.2015 Kontakti