Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ELKŠŅU PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Elksnu_1935

Aizdumles lopkopības pārraudzības biedrība * 12.06.1930.

Apšsērdes rūpniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 23.04.1936. + 30.07.1939.

Brīvības pieminekļa Elkšņu pagasta komiteja * 31.01.1930.

Elkšņu biškopības biedrība „Liepa”
Sk. „Elkšņu un apkārtnes biškopības biedrība”

Elkšņu dziedāšanas biedrība * 1894. + 07.11.1935.

Ekšņu Ildžumuižas un Kroņa Susejas pagastu patērētāju biedrība * 08.02.1913. + 1915.

Elkšņu izglītības biedrība „Ausma” * 23.08.1928. + 31.12.1940.
21.09.1939. pārdēvēta agrāk „ Elkšņu pagasta Mežgales izglītības biedrība „Ausma”

Elkšņu krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1924.

Elkšņu lauksaimniecības biedrība * 18.12.1924. + 09.08.1937.

Elkšņu lopkopības pārraudzības biedrība * 24.11.1924.

Elkšņu 355. Mazpulks * 11.04.1934. + 1940.

Elkšņu meliorācijas sabiedrība „Vilka purvs” * 15.02.1929.

Elkšņu pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 1940.

Elkšņu pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.07.1939.

Elkšņu pagasta meliorācijas sabiedrība „ Dumblis” * 27.09.1929.

Elkšņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Mežgale” * 09.02.1928.

Elkšņu pagasta Mežgales izglītības biedrība „Ausma”
Sk. „Elkšņu izglītības biedrība „Ausma”

Elkšņu pagasta patērētāju biedrība „Mežgale” * 10.04.1922. + 14.05.1936.

Elkšņu patērētāju biedrība „Gaisma” * 27.01.1920.

Elkšņu Pavasaris 984. Mazpulks * 21.03.1937. + 1940.

Elkšņu Rites lopkopības pārraudzības biedrība * 25.02.1937. + 31.12.1940.

Elkšņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.02.1939. + 18.10.1940.

Elkšņu savstarpīgā palīdzības biedrības uguns skādes atgadījumos * 29.07.1890. + 1915.

Elkšņu un apkārtnes biškopības biedrība * 13.03.1922. + 26.04.1938.
12.01.1925. pārdēvēta agrāk „ Elkšņu biškopības biedrība „Liepa”

Elkšņu un Kroņsusejas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kultūra’ * 28.06.1926. +03.03.1930.

Ildžumuižas Elkšņu krāšanas un aizdošanas kase * 20.11.1889. + 11.01.1892.

Ilzu Elkšņu krāšanas un aizdošanas kase *  + 01.07.1935.

Kroņsusejas Elkšņu krājaizdevu sabiedrība * 26.11.1923. + 17.09.1935.

Prodes, Asares, Susējās Gārsenes Aknišas, Elkšņu un Kroņsusejas pagastu meliorācijas sabiedrība * 28.06.1926. + 03.03.1930.

Saukas Elkšņu I piensaimnieku sabiedrība * + 20.12.1938.
13.11.1922. pārdēvēta agrāk „Saukas Elkšņu piensaimnieku sabiedrība”
20.12.1938. iekļauta „Viesītes piensaimnieku sabiedrībā”

Saukas Elkšņu piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Saukas Elkšņu piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Elkšņu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Elkšņu Saukas Sēlpils nodaļa * 24.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Elkšņu nodaļa * 18.09.1927.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Elkšņu nodaļa * 16.01.1932.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Elkšņu nodaļa * 03.03.1931. + 21.07.1937.

Poļu katoļu sabiedrība „Harfa” Daugavpilī * 28.10.1921. + 31.03.1939.
                07.08.1929. pārdēvēta agrāk „Daugavpils poļu katoļu dziedāšanas un mūzikas mīļotāju biedrība „Harfa”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Elkšņu nodaļa * 07.06.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Elkšņu nodaļa * 09.02.1921. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 31.07.2009 04.04.2016 Kontakti