Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

EMBŪTES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Embutes_1910

Bakuzes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Embūtes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Bakuzes piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Embūtes piensaimnieku sabiedrība”

Bakuzes un Briņķu „Krustkalna” meliorācijas sabiedrība „Cerība” * 26.03.1927. + 18.03.1942.

Brīvības pieminekļa Embūtes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Dēseles un apkārtnes izglītības biedrība „Nākotne”
Sk. „Embūtes izglītības biedrība ” Nākotne”

Embotes pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Embotes un apkārtnes skolotāju arodnieciskā biedrība * 04.09.1920.+ 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Embotes Vibiņu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Embūtes cukurbiešu audzētāju biedrība * 11.05.1933. + 21.04.1937.

Embūtes izglītības biedrība ” Nākotne” * 17.09.1919.  + 05.05.1939.
14.09.1933. pārdēvēta agrāk „Dēseles un apkārtnes izglītības biedrība „Nākotne”
05.05.1939. iekļauta „Embūtes lauksaimniecības biedrībā”

Embūtes lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.
05.05.1939. iekļauta „Embūtes izglītības biedrība ” Nākotne”

Embūtes 807. Mazpulks * 31.03.1935. + 1940.

Embūtes meliorācijas sabiedrība „Čamaļu lanka” * 13.03.1930.

Embūtes meliorācijas sabiedrība „Viesdauga” * 31.01.1931.
23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Embūtes pagasta meliorācijas sabiedrība „Viesdauga”

Embūtes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.09.1924.
06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Bakuzes lopkopības pārraudzības biedrība”

Embūtes pagasta meliorācijas sabiedrība „Celminieki” * 16.09.1930.

Embūtes pagasta meliorācijas sabiedrība „Viesdauga”
Sk. „Embūtes meliorācijas sabiedrība”

Embūtes piensaimnieku sabiedrība * 29.12.1912.
13.11.1923. pārdēvēta agrāk „Vibiķu piensaimnieku sabiedrība”
19.07.1938. pārdēvēta agrāk „Bakuzes piensaimnieku sabiedrība”

Embūtes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.10.1938. + 18.10.1940.

Vibiķu piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Embūtes piensaimnieku sabiedrība”

Nīkrāces Embūtes meliorācijas sabiedrība „Šķilupe” 8 19.07.1929.
23.04.1940.pārdēveta agrā „Nīkrāces meliorācijas sabiedrība „Jaun Šķilupe”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Embotes nodaļa * 05.04.1921.

Latvijas ticīgo apvienība * 01.10.1930. + 12.12.1940.
Embūtes nodaļa * 13.05.1931.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Embotes nodaļa * 03.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Embūtes nodaļa * 21.08.1920. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas 31.07.2009 14.02.2016 Kontakti