Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ENGURES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Engures_1910

Bērzciema 913. Mazpulks * 18.04.1936. + 15.03.1938.

Bērzciema meliorācijas sabiedrība * 12.08.1929.

Dzirciema Zentenes Engures meliorācijas sabiedrība „Gulbju purvs” * 23.05.1931.

Engurciema meliorācijas sabiedrība „Ķīšupe” * 23.01.1929.

Engurciema zvejniecības biedrība „Jūrnieks” * 31.03.1927. + 27.07.1935.

Engures Bērzciema zvejniecības biedrība „Vilnis” *07.01.1920. + 14.09.1938.

Engures Ezera 1169. Mazpulks * 13.05.1940. + 1940.

Engures Jūrmalas krājaizdevu sabiedrība * 11.12.1933.
14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Sabiedrība „Engures zvejnieks”

Engures 540. Mazpulks * 13.01.1935. + 1940.

Engures pagasta aizsardžu pulciņš * 20.05.1933. + 07.07.1940.

Engures pagasta aizsargu nodaļa * 18.09.1919. + 07.07.1940.

Engures pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.05.1937.

Engures pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzelme” * 09.12.1930.

Engures pagasta meliorācijas sabiedrība „Plieņciems” * 24.05.1935. + 18.03.1942.

Engures pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Engures savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Engures patērētāju biedrība * 30.11.1920.
22.02.1938. pārdēvēta agrāk „Engures patērētāju biedrība „Ziemels”

Engures patērētāju biedrība „Ziemels”
Sk. „Engures patērētāju biedrība”

Engures savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.05.1923. + 18.10.1940.
                21.07.1938. pārdēvēta agrāk „Engures pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ķesterciema 527. Mazpulks * 16.12.1934. + 1940.

Ķesterciema meliorācijas sabiedrība * 1930.

Rīdeles krājaizdevu kase * 22.12.1881. + 1915.

Rideļu 729. Mazpulks * 05.03.1935. + 1940.

Sabiedrība „Engures zvejnieks”
Sk. „Engures Jūrmalas krājaizdevu sabiedrība”

Teitupes meliorācijas sabiedrība * 20.09.1928.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Pļieņciema nodaļa * 19.05.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Engures nodaļa * 28.02.1922.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.
                Engures nodaļa * 29.12.1926.+ 22.08.1935.

Latvijas kristīgās jaunatnes savienība “Kristīgie censoņi” * 24.10.1923. + 23.05.1939.
                21.07.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas kristīgās jaunatnes savienība”
                Engures nodaļa * 28.01.1926. + 09.02.1938.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Engures ezera nodaļa * 08.12.1925.
                Engures nodaļa * 13.09.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Engures nodaļa * 29.06.1926. + 03.07.1930.

 

 
Izmainas 31.07.2009 05.08.2013 Kontakti