Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĒRĢEMES PAGASTS
Valkas apriņķis

Ergemes_1902

Ērģemes biškopības un dārzkopības biedrība „Centība” * 13.02.1934.+ 30.04.1938.
30.04.1938. iekļauta „Ērģemes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ērģemes krājauzdevu sabiedrība * 18.04.1908.
02.08.1923. pārd. agrāk „ Krājaizdevu sabiedrība pie Ērģemes zemkopības biedrības”

Ērģemes lauksaimniecības biedrība * 14.10.1902. + 1915.

Ērģemes lauksaimniecības biedrība * 08.10.1924. + 30.04.1938.
30.04.1938. iekļauta „Ērģemes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ērģemes lauksaimniecības biedrībā * 27.04.1937. + 30.11.1940.
                30.04.1938. pievienota „Ērģemes lauksaimniecības biedrībā”
                30.04.1938. pievienota „Ērģemes mājturības veicināšanas biedrība”
                30.04.1938. pievienota „Ērģemes biškopības un dārzkopības biedrība „Centība”
                31.05.1939. pievienota „Ērģemes lopkopības pārraudzības biedrība”
                31.05.1939. pievienota „Ērģemes lopkopības pārraudzības biedrība „Avots”
                03.04.1940. pārdēvēta agrāk „Ērģemes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ērģemes lopkopības pārraudzības biedrība * 10.11.1926. + 03.04.1940.
03.04.1940. iekļauta „Ērģemes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ērģemes lopkopības pārraudzības biedrība „Avots” * 14.07.1926. + 03.04.1940.
03.04.1940. iekļauta „Ērģemes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ērģemes mājturības veicināšanas biedrība * 10.10.1933.+30.04.1938.
30.04.1938. iekļauta „Ērģemes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ērģemes 687. Mazpulks * 10.03.1935. + 1940.

Ērģemes mednieku biedrība * 15.09.1926. + 14.03.1941.

Ērģemes meliorācijas sabiedrība „Diļupīte” * 09.06.1927.

Ērģemes meliorācijas sabiedrība Vīķupe” * 26.09.1928.

Ērģemes muzikali dramatiska biedrība 825.05.1921. + 30.11.1940.

Ērģemes pagasta aizsargu nodaļa * 15.08.1919.

Ērģemes pagasta lauksaimniecības biedrībā
Sk. „Ērģemes lauksaimniecības biedrībā”

Ērģemes pagasta meliorācijas sabiedrība „Ērgļupīte” * 17.10.1927.

Ērģemes pagasta meliorācijas sabiedrība „Svekruleja” * 06.04.1929.

Ērģemes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ērģemes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ērģemes patērētāju biedrība „Dzimtene” * 04.02.1930.

Ērģemes piensaimnieku sabiedrība * 04.02.1925.

Ērģemes piensaimnieku sabiedrība „Avots”
Sk. „Ērģemes Turnas piensaimnieku sabiedrība”

Ērģemes savstarpējā apdrošināšanas biedrība *30.01.1881. + 18.10.1940.
                30.01.1924. pārdēvēta agrāk „ Ērģemes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ērģemes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ērģemes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ērģemes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ērģemes Turnas piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923.
11.05.1938. pārdēvēta agrāk „Ērģemes piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Ērģemes saviesīgā biedrība * 20.12.1904. + 1915.

Kārķu, Ēveles, Ērģemes un Rencēnu pagastu lauksaimnieku kartupeļu ražotāju
                                kooperātīvs „Vārna” * 08.01.1931. + 20.07.1938.

Krājaizdevu sabiedrība pie Ērģemes zemkopības biedrības
                Sk. „Ērģemes krājaizdevu sabiedrība”

Omuļu Ērģemes meliorācijas sabiedrība * 20.02.1930.

Turnas Ezeru zvejniecības biedrība * 07.09.1921. + 12.04.1939.

Turnas 621. Mazpulks * 19.02.1935. + 1940.

Turnas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība * 28.04.1885. + 16.08.1899.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ērģemes nodaļa * 29.07.1930.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Kārķu nodaļa * 18.05.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Ērģemes nodaļa * 08.08.1921.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ērģemes  nodaļa * 20.02.1922. + 16.10.1935.

Ergemes_1903

 

 
Izmainas 31.07.2009 02.02.2016 Kontakti