Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĒRGĻU PAGASTS
Cēsu apriņķis.

Erglu_1937

Brīvības pieminekļa Ērgļu pagasta komiteja * 09.03.1930.

Ērgļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 08.06.1931.

Ērgļu draudzes un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība
Sk. „Ērgļu mednieku biedrība”

Ērgļu izglītības biedrība * 18.03.1909. + 31.12.1940.

Ērgļu Jumurdas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Ērgļu piensaimnieku sabiedrība”

Ērgļu Katrīnas lopkopības pārraudzības biedrība * 02.05.1924. + 31.12.1940.

Ērgļu Katrīnas 224. Mazpulks * 11.04.1934. + 19.02.1937.
                19.02.1937. pievienots „Ērgļu 121. Mazpulks”

Ērgļu Katrīnas 224. Mazpulks * 27.05.1940. + 1940.

Ērgļu krājaizdevu sabiedrība * 1910.

Ērgļu labdarības biedrība * 03.09.1887. + 1915.

Ērgļu lauksaimniecības biedrība * 15.07.1903. + 1915.

Ērgļu lauksaimniecības biedrība * 09.02.1937. 

Ērgļu lopkopības pārraudzības biedrība „Ērglis” * 27.08.1924. + 31.12.1940.

Ērgļu 121. Mazpulks * 04.04.1933. + 1940.
                19.02.1937. pievienots „Ērgļu Katrīnas 224. Mazpulks”

Ērgļu mednieku biedrība * + 14.03.1941.
12.10.1938. pārd. agrāk „Ērgļu draudzes un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība”

Ērgļu pagasta aizsargu nodaļa * 03.09.1919. + 07.07.1940.

Ērgļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Zviedrijkalna purvs” * 19.05.1930. + 31.12.1942.

Ērgļu patērētāju biedrība * 1917. +11.12.1940.

Ērgļu piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923.
                19.09.1928. pārdēvēta agrāk „Ērgļu piensaimnieku sabiedrība”
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ērgļu Jumurdas piensaimnieku sabiedrība”

Ērgļu rajona laukkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1934. + 31.12.1940.

Ērgļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.02.1892.* 18.10.1940.
                15.09.1913. pārdēvēta agrāk „Pils Ērgļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Ērgļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ērgļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ērgļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ērgļu un apkārtnes biškopības biedrība * 28.07.1920. + 16.08.1937.

Ērgļu un apkārtnes studentu biedrība * 29.11.1922. + 31.12.1940.

Katrīnas nacionālā jaunatnes biedrība * 07.05.1930. + 31.12.1940.

Katrīnas patērētāju biedrība * 03.03.1920. + 03.12.1935.

Katrīnas piensaimnieku sabiedrība * 06.06.1923. + 21.05.1935.
                21.05.1935. iekļauta „Ogres piensaimnieku sabiedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Meltne” * 17.08.1928. + 17.12.1942.

Pils Ērgļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ērgļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
Ērgļu nodaļa * 13.05.1930.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ērgļu nodaļa * 07.07.1930.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Katrīnas nodaļa * 11.04.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Katrīnas nodaļa * 13.04.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ērgļu nodaļa * 03.02.1922. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas 31.07.2009 05.10.2015 Kontakti