Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĒVELES PAGASTS
Valkas apriņķis

Eveles_1937

Ēveles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1933.

Ēveles draudzes evaņģēliskā jaunatnes biedrība * 04.06.1904. + 1916.

Ēveles draudzes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība  * 12.09.1881. + 05.10.1938.
07.11.1923. pārd. agrāk „ Ēveles savstarpīgā palīdzības b-ba ugunsgrēku gadijumos”
05.10.1938. iekļauta  „Ēveles savstarpējā apdrošināšanas biedrībā „

Ēveles Jērcēnu kartupeļu rūpniecības kooperatīvs * 28.04.1931.

Ēveles krājaizdevu sabiedrība * 26.09.1923.

Ēveles Jērcēnu kūdras ražošanas sabiedrība * 04.07.1930.
                24.02.1940. pārdēveta agrāk „Ēveles kūdras ražošanas sabiedrība „Būdas purvs”

Ēveles kūdras ražošanas sabiedrība „Būdas purvs
Sk. „Ēveles Jērcēnu kūdras ražošanas sabiedrība”

Ēveles kūdras ražošanas sabiedrība  * 18.09.1929.
07.02.1940. pārdēvēta agrāk „Kūdras ražošanas kooperatīvs „Pennes purvs”

Ēveles lauksaimnieku biedrība * 24.05.1903. + 10.01.1938.

Ēveles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība  „Ārklis” * 23.01.1924. + 09.04.1935.

Ēveles 226. Mazpulks * 11.05.1934. + 1940.

Ēveles II meliorācijas sabiedrība „Runģene” * 17.01.1930. + 08.07.1942.

Ēveles novada meliorācijas sabiedrība * 11.07.1928.

Ēveles novada meliorācijas sabiedrība „Strenčupīte” * 1932.

Ēveles otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 1923. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Ēveles pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ēveles pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 26.03.1924. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Ēveles pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ēveles pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919.

Ēveles pagasta Ķemeres novada meliorācijas sabiedrība „Tomēnpurvs” * 14.06.1929.

Ēveles pagasta lauksaimniecības biedrība * 30.11.1937.

Ēveles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
03.06.1939. izveidota apvienojot:
„Ēveles pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
„Ēveles otro lopkopības pārraudzības biedrību”

Ēveles pagasta meliorācijas sabiedrība „Ančupe” * 16.09.1929.
               
Ēveles pagasta meliorācijas sabiedrība „Ķempeni” * 21.10.1929.

Ēveles pagasta meliorācijas sabiedrība „Sedmale” * 10.04.1929.

Ēveles pagasta meliorācijas sabiedrība „Sūnupe” * 27.01.1928.

Ēveles patērētāju biedrība * 1917.

Ēveles piensaimnieku sabiedrība * 26.04.1922.

Ēveles savstarpējā apdrošināšanas biedrība  * 05.10.1938. + 05.10.1938.
                05.10.1938. izveidota apvienojot:
                                „Ēveles draudzes savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Ķemeres savstarpējo uguns apdrošināšanas biedrību”

Ēveles savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadijumos
Sk. „Ēveles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”  

Kārķu, Ēveles, Ērģemes un Rencēnu pagastu lauksaimnieku kartupeļu ražotāju kooperatīvs „Vārna” * 08.01.1931. + 20.07.1928.

Ķemeres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 17.01.1892. + 05.10.1938.
                11.03.1925. pārdēvēta agrāk „Ķemeres savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Ķemeres savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Ķemeres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ķempenu lauksaimniecības mašinu koplietošnas biedrība  * 21.11.1923. + 19.12.1928.

Kūdras ražošanas kooperatīvs „Pennespurvs”
Sk. „Ēveles kūdras ražošanas sabiedrība” 

Latvijas brūno sugas lopu audzētāju biedrība „Seda” * 09.04.1930. + 17.09.1939.

Rencēnu Ēveles meliorācijas sabiedrība „Ošupe” * 23.08.1929.

Rencēnu un Ēveles meliorācijas sabiedrība „Plūdonis” * 25.05.1940.

Sedas Tīreļa purva meliorācijas sabiedrība * 24.10.1923. + 18.12.1929.

Sedmales 74. Mazpulks * 22.03.1932. + 1940.

Valmieras I lopkopības pārraudzības biedrība * 1913. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Valmieras pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ludzas nodaļa * 04.07.1921.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
Ēveles nodaļa * 30.11.1927.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Sedmales nodaļa * 22.04.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Ēveles nodaļa*02.12.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ēveles nodaļa * 09.02.1921. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas 31.07.2009 02.02.2016 Kontakti