Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

EZERES PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Skaties
Pampaļu pagasts

 

 
Izmainas 31.07.2009 20.12.2009 Kontakti