Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

EZERES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Ezeres_1931

Brīvības pieminekļa Ezeres pagasta komiteja * 19.01.1930.

Ezeres biškopības biedrība „Spiets” * 14.04.1928. + 16.06.1938.
16.06.1938. iekļauta „Ezeres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ezeres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.06.1937.

Ezeres krājaizdevu sabiedrība * 08.05.1923.
10.03.1938. pārdēvēta agrāk „Ezeres krājaizdevu sabiedrība „Pūrs”

Ezeres krājaizdevu sabiedrība „Pūrs”
Sk. „Ezeres krājaizdevu sabiedrība”

Ezeres lauksaimniecības biedrība * 28.06.1923. + 07.04.1937.

Ezeres lauksaimniecības biedrība „Vilnis” * 13.03.1924. + 25.09.1930.

Ezeres I lopkopības pārraudzības biedrība * 20.03.1924. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „ Ezeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ezeres II lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1925. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „ Ezeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ezeres mājturības veicināšanas biedrība „Drosme” * 23.05.1928. + 16.06.1938.
16.06.1938. iekļauta „Ezeres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ezeres 1. Mazpulks * 08.11.1929. + 1940.

Ezeres mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 08.12.1925. + 07.11.1930.

Ezeres pagasta lauksaimniecības biedrība * 04.03.1937.
16.06.1938. pievienota „Ezeres biškopības biedrība „Spiets”
16.06.1938. pievienota „Ezeres mājturības veicināšanas biedrība „Drosme”
19.12.1938. pievienota „Ezeres tautas nama biedrība”

Ezeres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
03.06.1939. izveidota apvienojot:
„Ezeres I lopkopības pārraudzības biedrību”
„Ezeres II lopkopības pārraudzības biedrību”

Ezeres pagasta meliorācijas sabiedrība „Lielgrāvis” * 25.10.1930.

Ezeres patērētāju biedrība „Skudra” * 21.03.1920.

Ezeres piensaimnieku sabiedrība * 10.08.1922.

Ezeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.03.1923. + 18.10.1940.
                07.05.1936. pārdēvēta agrāk „Ezeres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ezeres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ezeres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ezeres tautas nama biedrība * 05.05.1925. + 19.12.1938.
19.12.1938. iekļauta „Ezeres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ezeres un Pampaļu pagastu meliorācijas sabiedrība „Melupīte” * 14.06.1929. + 18.03.1942.

Ezeres Ventmalas dārzkopības biedrība „Zieds” * 20.05.1921. + 15.02.1941.

Lielezeres krājaizdevu kase * 10.11.1885. + 1915.

Lielezeres labdarības biedrība * 31.08.1888. + 1915.

Ezeres 1. Mazpulks * 08.11.1929. + 1940.

Zaņas 786. Mazpulks * 27.03.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
Ezeres nodaļa * 09.09.1929.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ezeres nodaļa * 11.06.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Lielezeres nodaļa * 18.04.1921.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Lielezeres nodaļa * 25.02.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ezeres nodaļa * 30.03.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lielezeres nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ezeres nodaļa * 30.04.1929.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Ezeres 60. novads * 27.04.1934.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Ezeres nodaļa * 24.02.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Lielezeres nodaļa * 14.01.1921.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ezeres nodaļas * 13.11.1925.

Ezeres_1931a

 

 
Izmainas 31.07.2009 22.11.2015 Kontakti