Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

EZERNIEKU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis
[līdz 29.12.1939. Bukmuižas]

Ezernieku_1935

Andrupenes un Bukmuižas pagastu meliorācijas sabiedrība „Tālie Līpuški” * 09.05.1934.

Beresņas meliorācijas sabiedrība * 11.06.1930. + 22.04.1938.

Bukmuižas krājaizdevu sabiedrība * 1923.

Bukmuižas kultūrveicināšanas biedrība „Blāzma” * 30.01.1929. + 14.12.1940.

Bukmuižas lauksaimniecības biedrība
Sk. „Ezernieku lauksaimniecības biedrība”

Bukmuižas lauksaimnieku biedrība „Akots” * 02.11.1923. + 01.06.1938.
01.06.1938. iekļauta „Bukmuižas lauksaimniecības biedrībā”

Bukmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.09.1931. + 11.07.1939.
11.09.1939. iekļauta „Bukmuižas lauksaimniecības biedrībā”

Bukmuižas mašinu koplietošanas sabiedrība * 24.01.1924.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Gostiņu folvarka lauksaimniecības mašinu
                                koplietošanas biedrība „Arkls”

Bukmuižas 491. Mazpulks
                Sk. „Ezernieku 491. Mazpulks”

Bukmuižas meliorācijas sabiedrība „Vecdome”
Sk. „Ezernieku meliorācijas sabiedrība „Vecdome”

Bukmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Reiniki” * 10.06.1936.

Bukmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Zvaigzne” * 15.05.1930.

Bukmuižas patērētāju biedrība * 18.08.1920. + 12.06.1936.

Bukmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 177.09.1938. + 18.10.1940.

Dobročinas meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929.

Ezernieku lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
01.08.1938. pievienota „Neikuras lauksaimniecības biedrība „Kviesis”
01.08.1938. pievienota „Bukmuižas lauksaimniecības biedrība „Akots”
11.07.1939. pievienota „Bukmuižas lopkopības pārraudzības biedrība”
13.04.1940.pārdēvēta agrāk „Bukmuižas lauksaimnieku biedrība”

Ezernieku 491. Mazpulks * 10.12.1934. + 1940.
                19.03.1940. pārdēvēts agrāk „Bukmuižas 491. Mazpulks”

Ezernieku meliorācijas sabiedrība „Vecdome” * 22.11.1929.
23.04.1940.pārdēvēta agrāk „Bukmuižas meliorācijas sabiedrība „Vecdome”

Gostiņu folvarka lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Arkls”
                Sk. „Bukmuižas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Labiešu 979. Mazpulks * 12.03.1937. + 1940.

Meliorācijas sabiedrība „Gaisma” * 2.01.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Kaļviši” * 19.04.1929.

Neikuras lauksaimniecības biedrība „Kviesis” * 12.09.1923. + 01.06.1938.
01.06.1938. iekļauta „Bukmuižas lauksaimniecības biedrībā”

Panovas meliorācijas sabiedrība * 19.05.1930.

Sarjas meliorācijas sabiedrība „Lukņica” * 13.03.1930.

Svarincu piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1927. + 04.08.1931.

Vaivodu 750. Mazpulks * 09.03.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Ezernieku 491. Mazpulks * 10.12.1934. + 1940.
                19.03.1940. pārdēvēts agrāk „Bukmuižas 491. Mazpulks”
                Karaļu nodaļa * 13.02.1937.
                Niperu nodaļa * 03.04.1937.
                Egļu nodaļa * 06.02.1939.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Bukmuižas nodaļa * 30.04.1934.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Bukmuižas nodaļa * 15.06.1937.

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Bukmuižas nodaļa * 11.11.1930.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Beresnes nodaļa * 13.09.1929.
                Bukmuižas nodaļa * 21.02.1929.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Bukmuižas nodaļa * 07.05.1933.

 

 
Izmainas 31.07.2009 09.10.2012 Kontakti