Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

FAHRBACHS Pauls * + 25.03.1939.
                Ārsts.
                Doma draudzes kapos R.; dz. Blaumaņa 9-27.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 71. 27.03.1939.

FĀRBACHS Georgs * + 29.12.1937.
                Pirmās Rīgas apdrošināšanas sabiedrības dib. 1765. padomes
                                                priekšsēdētāja vietnieks,
                Tekstilindustrijas A/S „Rīgas Manufaktūra” revīzijas komisijas loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 297. 31.12.1937.
                                                                „Brīva Zeme” # 3. 05.01.1938.

FEDERS Jakovs * + 25.01.1931.
                Vecpiebalgas draudzes virspriesteris.
                Vecpiebalgas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 20. 25.01.1931.

FEDERS Jānis * 66.g.v. + 23.11.1932.
                Kastrānes Vatranes pamatskolas skolotājs.
                27.11.1932. debesbraukšanas kapos Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” #266. 24.11.1932.

FEDDERS Pēteris * 29.07.1868. Kazaņā + 08.11.1936. Jelgavā
                Arhitekts, Akadēmiķis, Profesors,
                Mākslas akadēmijas prorektors,
                Dzintarzemes filistrs,
                Brāļu kapu komitejas tehniskas komisijas priekšsēdētājs,
                Rīgas Jūrmalas gruntnieku biedrības goda biedrs.
                12.11.1936. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 256. 10.11.1936.

FEDOROVS Radions Fedora d. * + 08.03.1925.
                Jaunmīlgrāvja ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 56. 11.03.1925.

FEDROVIČS Augusts Alberts * + 23.03.1929.
                Apzeltītāju amata meistars.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 71. 27.03.1929.

FEIJERABENDS Augusts *02.12.1865. + 08.02.1936.
               Brīvmākslinieks.
               15.02.1936. Jāņa kapos Jelgavā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 34. 11.012.1936.

FEINMANS Solomons * 08.03.1887. + 05.06.1932.
                Žīdu slimnīcas Maskavas ielā 118 ārsts, Dr.,
                Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības valdes loceklis.
                Žīdu kapos R
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 124. 06.06.1932.

FEIZAKS Alberts * + 22.05.1937.
                Rīgas pilsētas amatniecības skolas grāmatvedis.
                Selonijas filistrs.
                Jaundubultu kapos, dz. Ventas # 1, Dubultos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 112. 24.05.1937.
                                                                „Brīvā Zeme” # 113. 25.05.1937.

FEIZAKS Jēkabs * 89.g.v. + 26.05.1929.
                Kauguru Vidukļu māju īpašnieks.
                Slokas draudzes kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 116. 28.05.1929.

FELDBERGS Jānis * + 16.08.1935.
               Medicīnas feldšeris.
               2.08.1935. Mārtiņa kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #186. 19.08.1935.

FELDBERGS Voldemārs * + 25.09.1916.
                Rentgenologs,
                Latviešu strēlnieku lazaretes rentgena nodaļas priekšnieks.
                30.11.1916. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 332. 29.11.1916.

FELDMANIS Augusts * + 30.03.1938.
                Auces virsmežniecības darbvedis Grāmatvedis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 74. 31.03.1938.

FELDMANS Ernests * + 14.12.1936.
                Firmas „Brueder Seeberg“ konosamentu nodaļas vadītājs.
                Meža kapos R.; dz. Stetines 9.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 286. 16.12.1936.

FELDMANIS Georgs * 1870. + 30.04.1930. Novgorodā
                Provizors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 127. 07.06.1930.

FELDMANIS Kārlis * 75.g.v. + 14.01.1929.
                Seces aptiekārs.
                Seces kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 14. 17.01.1929.

FELDMANIS Vilis * 15.01.1886. + 02.10.1939.
                F. M. Nodokļu departamenta revidents,
                Finansu resora darbinieku krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                Philjronia filistrs.
                Sarkaņu kapos Rundāles pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 225. 04.10.1939.

FELDTS Jūlijs Teofils * + 21.07.1939.
                Skrundas ev. lut. draudzes ērģelnieks.
                Skrundas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 163. 24.07.1939.

FELDVEGS Reinholds * 22.01.1874.  Lodzā + 10.03.1931.
                Inženieris mehāniķis,
                Latvijas Universitātes Mehāniskas fakultātes profesors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 57. 12.03.1931.

FELSBERGS Ernests * 07.11.1866. Nētķena pag. + 31.08.1928.
                Dr. his”Tēvija” h. c.,
                Bij. Latvijas Universitātes rektors,
                Latvijas Universitātes rezerves profesors.
                Meža kapos R.; dz. Kronvalda b. 10.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 196. 31.08.1928.

FĒNIKS Kārlis * 22.07.1862. Viciema muižā + 08.03.1937. Skrīveros
                Bij. virsmežzinis.
                Skrīveru kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 56. 10.03.1937.

FERNAVS Andrejs * 62.g.v. + 25.02.1942.
                Daugavpils kūdras fabrikas vadītājs.
                Daugavpils ev. lut. kapos.
                                                               „Tēvija” # 73. 28.03.1942.

FERDINATS Ieva * + 20.04.1932.
                Slokas namīpašnieku biedrības biedre.
                Dz. Mācītāja gr. 5, Slokā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 89. 22.03.1932.

FIHTENBERGS Francis Teodors * + 18.01.1927.
                Meža departamenta grāmatvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 16. 21.01.1927.

FILHOLDS Juris * 29.07.1891. Milzkalnes pag. + 30.07.1942.
                Diplomēts inženieris,
                Apgādes un sadalīšanas departaments Metallu un mašīnu daļas vadītājs,
                Ārlietu ministrijas bijušais sūtniecības padomnieks.
                                                               „Tēvija” # 177. 04.078.1942.

FILHOLDS Roberts * + 18.01.1939.
                Kabiles ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Kabiles Z. Meierovica 6. kl. pamatskolas skolotājs,
                Kabiles krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Kabiles lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Kabiles piensaimnieku sabiedrības biedrs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 19. 21.01.1939.

FILIPS Eduards * 51. g. v. + 12.09.1922.
                Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes flotiles mašīnu vadītājs.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 208. 16.09.1922.

FĪLIPS Francis * + 12.10.1925.
                Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pie Tekstilfabriku A/S kāpēju komandieris.
                Pleskodāles kapos R.; dz. Baltmuižas 6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 233. 16.10.1925.

FILIPSONS Jānis * + 15.11.1939.
                A/S „A. Jansons“ koku apstrādāšanas fabrikas prokūrists.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 262. 17.11.1939.

FILSONS Dāvis * + 17.09.1930.
                Taurkalnes virsmežniecības virsmežsargs.
                Latvijas mežu darbinieku biedrības Turkalnes nodaļas valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 212. 19.09.1930.

FIMBAUERS Alfrēds * 01.01.1898. + 30.05.1936.
                Strēlnieks.
                05.06.1936. Brāļu kapos R., Strēlnieku nodaļā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 123. 04.06.1936.

FIMBERS Kārlis Augusts * + 24.06.1921.
                Piņķu aizsargu nodaļas instruktors.
                Švarca kapos Piņķu pagastā; dz. „Egļos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 140. 27.06.1921.

FIRKS Vilhelms, barons von * +10.12.1933.
                Saeimas vācu frakcijas biedrs.
                17.12.1933. Vārves kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 280. 12.12.1933.

FIRSTS Egons * 26. g. v. + 09.12.1924.
                Stud. jur.
                Doma draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 283. 12.12.1924.

FIŠBAHS Jānis * 53.g.v. + 22.04.1943.
                Klavieru skaņotājs.
                Rīteru kapos Kokneses pagastā.
                                                               „Tēvija” # 98. 27.04.1943.

FIŠERS Jānis Vilhelms * 17.12.1872. + 21.01.1941.
                Baložu pienotavas vadītājs.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 23. 26.01.1941.

FIŠMANS Leopolds * + 09.09.1932.
                Bijušais Tautas padomes un Satversmes sapulces loceklis.
                Dzīvo Lāčplēša 6.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 204. 10.09.1932.

FLEIJS Rūdolfs * + 26.08.1930.
                Jaunāko ziņu redakcijas burtlicis.
                Jēkaba draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 193. 28.08.1930.

FOEGE Fricis * + 13.03.1936.
               Miesnieku meistars,
               Sv. Jāņa ģildes vecākais,
               Bijušais Sv. Jāņa ģildes oldermanis,
               Firmas Fricis Strauss un biedrs līdzīpašnieks,
               Rīgas miesnieku palīdzības biedrības biedrs,
               Latvijas tirgotāju savienības gaļas rūpniecības sekcijas biedrs.
               17.03.1936. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 62. 16.03.1936.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 63. 17.03.1936.

FOGELMANIS Nikolajs * + 1941. Centrālcietumā
                Pulkvedis.
                Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 7. 08.07.1941.

FOGELMANS Otto Jēkaba d. * 51. g. v. + 08.12.1926.
                Brīvmākslinieks,
                Latvijas Universitātes studentu biedrības Zemgalia filistrs,
                Konservatorijas vecākais klases vadītājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 278. 09.12.1926.

FOGELS Ansis * + 29.09.1931.
                Rīgas Audums meistara palīgs.
                                                                 “Jaunākās Ziņas” # 219. 30.09.1931.

FOGELS Arvīds Viļa d. * + 18.01.1931. Baltimorē
                Tālbraucēju kapteinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 88. 22.04.1931.

FOGELS Kārlis * 10.07.1858. + 18.02.1931.
                Dr.,
                Rīgas ielu dzelzceļu A/S ārsts.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 40. 19.02.1931.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 20.02.1931.

FOGELZANGS Jūlijs * 76. g. v. + 10.04.1925. Meranā
                A/S „Lenta“ valdes priekšsēdētājs, tirdzniecības padomnieks un direktors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 15.04.1925.

FOLKMANIS Eduards * + 22.01.1938.
                Jelgavas savstarpējās palīdzības biedrības biedrs.
                Zanderu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 23. 29.01.1938.

FRANCIS Augusts *  + 09.07.1928.
                Zemgales artilērijas pulka virsleitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 151. 10.07.1928.

FRANCIS Juris * + 11.08.1942.
                Kuldīgas krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 186. 14.08.1942.

FRANCIS Ludvigs * + 27.12.1941.
                Rīgas vilnas rūpnieks bijušais Daugavpils nodaļas vadītājs.
                                                                „Tēvija” # 155. 31.12.1941.

FRANCIS Pauls * + 03.07.1943.
                Namīpašnieks Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 156. 07.07.1943.

FRANCKEVIČS Alfrēds * + 16.03.1942.
                Vecais strēlnieks.
                Strēlnieku kapos Meža kapos R..
                                                               „Tēvija” # 70. 25.03.1942.

FRANCKEVIČS Jānis * + 13.01.1925.
                Rīgas apgabaltiesas Rīgas pilsētas X iecirkņa miertiesnesis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 13. 17.01.1925.

FRANCMANIS Ernis * + 22.12.1935.
                Bijušais Dobeles pilsētas ģimnāzijas direktors.
                29.12.1935. Dobeles kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #293. 24.12.1935.

FREIBERGS Arvīds * + 10.07.1942.
                Zvērināta advokāta palīgs.
                Olaines kapos.
                                                               „Tēvija” # 160. 15.07.1942.

FREIBERGS Fridrihs * 01.10.1878. + 11.11.1930.
                Zobu ārsts.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 259. 14.11. 1930.

FREIBERGS Jēkabs * + 03.05.1933.
               Koka brāķeris.
               08.05.1933. Pokrova kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #101. 07.05.1933.

FREIBERGS Julius * + 23.06.1935.
               Bijušais dzelzceļu sekretārs.
               27.06.1935. Lielajos kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #140. 26.06.1935.

FREIBERGS Kristaps * 66. +12.05.1936.
                Provizors,
                Latvijas aptiekāru biedrības biedrs.
                Lettonias filistrs.
                16.05.1936.Meža kapos R.;  dz. Kalnciema 2a.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 108. 13.05.1936.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 109. 14.05.1936.


FREIBEGS Miķelis * 51. g. v. + 23.01.1917.
                Grāmatu tirgotājs.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 25. 25.01.1917.

FREIBERGS Romāns * 24.08.1901. + 16.01.1931.
                Rīgas prefektūras XI iecirkņa vecākais kārtībnieks.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 15. 20.01.1931.

FREIBORNS Fricis * 20.01.1877. + 06.04.1942.
                Namdaru meistars.
                                                               “Tēvija” # 84. 14.04.1942.

FREIDENBERGS Teodors * + 04.11.1932.
                Pasta telegrāfa un telefona darbinieku palīdzības biedrības „Pasts” biedrs.
                13.11.1932. Mārtiņa kapos Rīgā, dz. Kuldīgas 11.
                                                               „Jaunākās Ziņas” #252. 07.11.1932.

FREIDENFELDS Emma dz. Niedre * + 16.08.1936.
                Cand. theol.,
                Korporācijas Varavīksne filistre,
                Sieviešu teologu biedrības dibinātāja.
                20.08.1936. Mazsalacas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 185. 18.08.1936.

FREIDENFELDS Julius * + 08.05.1926.
                Miesnieku zeļļu amata savienības Sv. Jāņa ģildē biedrs.
                Pētera draudzes kapos R.; dz. L. Jaunielā 14.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 08.05.1926.

FREIDENFELDS Kārlis * + 23.04.1941.
                Latvijas Valsts Konservatorijas docents,
                Leona Paegles pilsētas 1. vidusskolas skolotājs,
                Dzīvokļa kooperatīva Sverdlova ielā Nr. 8. dalībnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 100. 25.04.1941.

FREIDENFELDS Nikolajs * + 21.08.1937.
                Stud. math.,
                Talavijas kamiltonis,
                Valsts zemes bankas darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                                „Brīvā Zeme” # 188. 23.08.1937.

FREIDENFELDS Žanis * 16.11.1883. + 31.12.1943.
                Zvērināts advokāts,
                „Fraternitas Lettica” filistrs.
                Meža kapos R., Atmodas draudzes nodalījumā.
                                                                “Tēvija” # 3. 05.01.1944.

FREIMANE Hedviga * + 03.12.1939.
                Talsu valsts ģimnāzijas vingrošanas skolotāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 06.12.1939.

FREIMANIS Artūrs * + 15.03.1933.
                Flotes leitnants.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 62. 17.03.1933.

FREIMANIS Fridrihs Johans * 18.04.1854. + 28.03.1928.
                Tukuma patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Mednieku biedrības „Milzu kalns” valdes loceklis.
                Vilkapu kapos Tukumā, dz. Lielā 30, Tukumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 75. 31.03.1928.

FREIMANIS Fridrihs * + 05.02.1933.
                Rīgas ostas pensionētais vecākais locis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 30. 07.02.1933.

FREIMANIS Gotlībs * + 27.03.1939.
                Rāmuļu pagasta „Kalna Kļavstes“ māju īpašnieks,
                Rāmuļu pagasta valde,
                Rāmuļu pagasta aizsargu nodaļa,
                Rāmuļu lauksaimniecības biedrība,
                Rāmuļu Tautas nama sabiedrība,
                Rāmuļu lopkopības pārraudzības biedrība.
                                                                „Brīvā Zeme” # 73. 29.03.1939.

FREIMANIS Hugo * + 15.06.1936.
                Aviācijas pulka kapteinis leitnants, novērotājs lidotājs,
                Latvijas aerokluba saimnieciskās sekcijas priekšnieks.
                18.06.1936. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 134. 17.06.1936.

FREIMANIS Hugo * + 1941. Baltezerā
                Politiskās pārvaldes vecākais uzraugs.
                23.07.1941. Ādažu kapos.
                                                                “Tēvija” # 23. 26.07.1941.

FREIMANIS Jānis * 17.09.1877. + 17.09.1942.
                Sv. Jāņa ģildes vara kalēja amata meistars.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 213. 15.09.1942.

FREIMANIS Jēkabs * 02.10.1867. + 22.04.1942.
                Biķeru baznīcas priekšnieks un padomes loceklis,
                Dreiliņu pagasta Vārpu māju īpašnieks.
                                                               “Tēvija” # 94. 24.04.1942.

FREIMANIS Karlīne * + 1944.
                Namīpašniece Sarkanā 15 un Upmalas 17., Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 167. 21.07.1943.

FREIMANIS Katrīna dz. Ritmanis * 84. g. v. + 13.09.1928.
                Sveiciema pagasta „Ķekaru” māju īpašniece.
                Lielajos kapos; dz. Elizabetes 59.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 208. 14.09.1928.

FREIMANIS Krišs Mārtiņa d. * 33. g. v. + 13.06.1922.             
                Maiznieks.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 132. 16.06.1922.

FREIMANIS Maila Modrīte * + 25.09.1925.
                Skolotāja.
                Bauskas pilsētas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 222. 30.09.1924.

FREIMANIS Minna * + 22.05.1931.
                Namīpašniece Ģertrūdes 51.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 113. 23.05.1931.

FREIMANIS Olga dz. Stīpnieks * + 24.11.1935.
               Vecmāte – māsa.
               01.12.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #271. 28.11.1935.

FREIMANIS Teodors * 45. g. v. + 05.0.1942.
                Kalpaka bataljona II Cēsu rotas bij. brīvprātīgais,
                Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris,
                Liepājas metalurģiskās fabrikas Martena nodaļas darbinieks.
                Ziemeļu kapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 233. 08.10.1942.

FREIMANIS Žanis Kārļa d. * + 16.07.1926.
                Reņģu muitas eksperts.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 156. 19.07.1926.

FREIJMANS Fridrihs * 08.06.1865. + 17.07.1928.
                Dzērbenes muižas pārvaldnieks.
                Zanderu kapos Dzērbenes pag.

FREIMUTS Artūrs * + 15.03.1933.
                Flotes leitnants.
                20.03.1933. Meža kapos R.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 62 17.03.1933.

FREIMUTS Roberts * 15.06.1915. + 21.02.1942.
                Mag. jur.,
                Korporācijas „Lettonias” filistrs,
                Komunālā bijuša Pašvaldības departamenta darbinieks,
                Latvijas drošības palīgpolicijas darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 47. 26.02.1942.
                                                               „Tēvija” # 48. 27.02.1942.
                                                               „Tēvija” # 50. 01.03.1942.

FREIPIČS Jānis * 12.09.1914. + 18.02.1945.
                Dzelzs Krusta II klases kavalieris.
                20.02.1945. Irlavas brāļu kapos.
                                                                “Tēvija” # 74. 27.03.1945.

FREIVALDS Dāvis * 20.01.1868. + 28.07.1943.
                Skujienes pagasta Sūbru māju īpašnieks.
                Skujenes draudzes kapos.
                                                               „Tēvija” # 177. 31.07.1943.

FREIVALDS Edmunds * + 06.08.1922. Rīgas Jūrmalā
                Cand. jur.
                Latvju rakstnieku žurnālistu arodu biedrības biedrs,
                Bij. „Latopress“ biroja dibinātājs,
                Studentu sabiedrības „Austrums“ biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 173. 07.09.1922.

FREIVALDS Kārlis * 10.02.1908. + 04.04.1944.
                Robežsapsardzības pulka unteršturmfīrers.
                11.04.1944. Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 83. 08.04.1944.

FREJMANNS Beatrisa * 22. g. v. + 30.03.1916.
                Skolotāja.
                Jēzus draudzes kapos R.; dz. Bruneņieku 43.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 92. 01.04.1916.

FREJMANNS Johans * 06.12.1874. + 16.08.1941.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Rēderejas „Latvias Schipping Co” līdzīpašnieks.
                Gotenhafena kapos.
                                                                „Tēvija” # 66. 15.09.1941.

FREJS Anna Ottilija dz. Krastiņš * + 11.05.1921.
                Šnītu zīmēšanas meistariene.
                Torņakalna kapos R.; dz. L. Nevas 12-45.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 105. 12.05.1921.

FREJS Fricis * 54. g. v. + 05.02.1933.
                Bulduru konditorejas un kafeinicas īpašnieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 31. 08.02.1933.

FREIJS Nikolajs *13.08.1861. + 13.01.1936.
               Bijušais Svētes skolotājs.
               25.01.1936. Lulišu kapos; dz. Seces Boķos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 13.  17.01.1936.

FREUDENFELDS Herberts * + 1933.
               Bijušais Jātnieku pulka virsnieks.
               09.05.1933. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #100. 06.05.1933.

FREUDENFELDS Kārlis * + 18.01.1943.
                Dr. theol.,
                Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” 16. 20.01.1943.

FRICSONS Ernests * + 10.03.1926.
                A/S „Goegginger“ līdzstrādnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 56. 11.03.1926.

FRICSONS Jānis * 1855. Embutes pag. + 1944.
                Tautskolotājs,
                Liepājas Aizputes Kuldīgas apriņķu bij. tautskolu inspektors.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 82. 07.04.1943.

FRĪDBERGS Fricis * + 23.11.1942.
                Rīgas Universālveikala pārtikas nodaļas vadītājs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 276. 27.11.1942.

FRĪDENTĀLS Verners * + 06.01.1937.
                Notārs.
                                                                „Zemgales Balss” # 5. 08.01.1938.

FRĪDE Kārlis * 1875. + 03.05.1942.
                Kalēju meistars.
                Siguldas kapos; dz. Siguldas pag. Mazsvīķos.
                                                               „Tēvija” # 108. 12.05.1942.

FRĪDIS Ernests * 03.12.1906. + 24.01.1944. Austrumu frontē
                Leģiona unteršturmfīrers.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 39. 16.02.1944.
                                                                “Tēvija” # 54. 04.03.1944.

FRIDMANS Elja Jeruhima d. * 63. G. v. + 14.04.1928.
                Kārsavas pilsētas galva.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 87. 19.04.1928.

FRĪDMANS Kārlis * + 24.02.1942.
                Kapteinis.
                Vecos kapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 49. 28.02.1942.

FRIDMANS Nikolajs Ģirta d. * + 04.12.1926.
                Tiešo nodokļu departamenta vecākais grāmatvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 07.12.1926.

FRIDRIHSONS Sergejs * 1889. Cīravā + 11.03.1931.
                Dr.,
                Latvijas dzelzceļu vecākais ārsts,
                Veselības leksikona līdz redaktors,
                Latvijas slimo kases ārstu biedrības valdes loceklis,
                Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mehāniķu skolas skolotājs,
                Studentu biedrības „Atauga” vecbiedrs,
                Žurnāla „Nākotnes spēks” redaktors,
                Latvijas skolotāju slimo kases ārsts,
                Rīgas pilsētas II ģimnāzijas ārsts un skolotājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 57. 12.03.1931.

FRĪDVALDS Eduards * + 14.05.1935.
               Latvijas piensaimniecības centrālās savienības darbinieks.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #111. 18.05.1935.

FRIEDE Pauls * 43. g. v. + 13.12.1930.
                A/S „Brāļi Kamarini“ prokurists.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 284. 15.12.1930.

FRIKS Herberts * + 12.07.1943.
                Upmales aptiekas pārvaldnieks.
                                                               „Tēvija” # 165. 17.07.1943.

FRĪLINGS Jānis *20.12.1865. + 21.01.1936.
               Šreinbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
               26.01.1936. Lielajos kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 19. 24.01.1936.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 20 25.01.1936.

FRIŠBIERS Peters * + 04.09.1913. Maskavā
                Cand. rer. merc.,
                Letonijas filistrs.
                                                                Rīgas Avīze #205.  06.09.1913.

FRIŠEBRUDERS Jūrijs * 11.07.1890. + 07.05.1942. Posenā
                Diplomēts inženieris.
                03.06.1942. Posenes kapos.
                                                               „Tēvija” # 131. 09.06.1942.

FRIŠMANS Eduards * 08.04.1865. + 17.04.1933.
                Latviešu savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes priekšsēdētājs.
                Latvijas apdrošināšanas apvienības direktors.
                23.04.1933. Jelgavas Sv. Annas draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 86. 19.04.1933.

FRIŠMANIS Vilis * + 28.12.1921.
                Veterinārārsts.
                Iekšlietu ministrijas veterinārās valdes priekšnieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 296. 30.12.1921.

FRIŠVALDS Marija * + 05.04.1930.
                Skolotāja.
                Pleskodāles kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 83. 10.04.1930.

FROBEENS Bruno * 12.03.1874. + 24.02.1931.
                Drogu lieltirgotavas „Bruno Frobeen” īpašnieks.
                Lielajos kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 46. 27.02.1931.

FROMHOLDS Ernests Jāņa d. * + 06.12.1926.
                Cepurnieks.
                Ģertrūdes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 07.12.1926.

FROSTS Valters *+13.04.1936.
                Dr.phil.
                Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesors.
                15.04.1936. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” #84. 15.04.1936.

FROTS Elmārs * + 01.03.1939.
                Rūpnīcas A/S „Vairogs“ munīcijas fabrikas meistars.
                                                                „Brīvā Zeme” # 51. 03.03.1939.

FUGALICKIS Jānis * 51.g.v. + 06.02.1943.
                Gravieris.
                Braslas kapos R.
                                                               „Tēvija” # 38. 15.02.1943.

FUHSIS Jānis * + 08.08.1928.
                Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības padomes loceklis
                Pāvila draudzes kapos R.; dz. Marijas 106-6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 178. 10.08.1928.

FŪRMANIS Jēkabs * 64. g. v. + 20.05.1943.
                Vecais strēlnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 121. 26.05.1943.

FŪRMANIS Kārlis * + 03.10.1937.
                Miesnieku meistars.
                Baložu kapos Jelgavā, dz. Savienības 3, Jelgavā
                                                                „Zemgales Balss” # 224. 04.10.1937.

 

 
Izmaiņas: 27.03.2024 Kontakti