Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GAIGALAVAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Bikavas]

Gaigalavas_1928

Bikovas lauksaimniecības biedrība „Sakla” * 31.12.1923. + 14.12.1940.

Bikovas patērētāju biedrība * + 07.03.1930.

Bikavas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Gaigalavas piensaimniecības sabiedrība”

Gaigalavas 266. Mazpulks * 25.05.1934. + 1940.

Gaigalavas meliorācijas sabiedrība ”Vienība” * 02.01.1929.

Gaigalavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 14.09.1937.

Gaigalavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.08.1926.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Stružānu lopkopības pārraudzības biedrība „Sala”

Gaigalavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ārgals” * 23.01.1935.

Gaigalavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Avots” * 18.05.1927.

Gaigalavas pagasta meliorācijas sabiedrība ”Klajais purvs” * 11.06.1930. + 01.02.1940.

Gaigalavas piensaimniecības sabiedrība * 14.12.1926.
27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Bikavas piensaimnieku sabiedrība”

Gaigalavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.03.1923. + 18.10.1940.
17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Stružānu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Gaigalavas Stružānu piensaimnieku sabiedrība * 18.03.1926.
19.11.1936. pievienota „Vecpils piensaimnieku sabiedrība „Vecpils”
17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Stružānu Salas piensaimnieku sabiedrība „Vienība”

Ideņas meliorācijas sabiedrība „Atmoda” * 31.05.1928.

Nagļu Gaigalavas 1030. Mazpulks * 15.04.1937. + 1940.

Nagļu Gaigalavas meliorācijas sabiedrība „Kopdarbība” * 06.02.1931.

Stružananu Bikovas krājaizdevu sabiedrība * 31.12.1923. + 06.04.1937.

Stružānu krājaizdevu sabiedrība * + 30.10.1929.

Stružānu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1929.
                14.09.1937. pārdēvēta agrāk „Stružānu I lopkopības pārraudzības biedrība”

Stružānu I lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Stružānu lopkopības pārraudzības biedrība”

Stružānu lopkopības pārraudzības biedrība „Sala”
                Sk. „Gaigalavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Stružānu meliorācijas sabiedrība „Sala” * 09.12.1929.

Stružānu patērētāju biedrība * 04.08.1920. + 23.09.1935.

Stružānu Salas lauksaimniecības biedrība „Raža” * 17.03.1925. + 21.04.1939.

Strūžanu Salas 221. Mazpulks * 08.04.1934. + 1940.

Stružānu Salas piensaimnieku sabiedrība „Vienība”
Sk. „Gaigalavas Stružānu piensaimnieku sabiedrība”

Stružānu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
Sk. „Gaigalavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība

Stružonu lauksaimniecības biedrība „Centība” * 15.04.1924. + 26.04.1938.

Vecpils piensaimnieku sabiedrība „Vecpils” * 18.03.1926. + 19.11.1936.
19.11.1936.iekļauta „Gaigalavas Stružānu piensaimnieku sabiedrībā”

Zaļas lejas zvejniecības sabiedrība * 28.01.1933. + 02.12.1935.

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Gaigalavas nodaļa * 08.02.1934.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Gaigalavas Bikavas nodaļa * 11.08.1928.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība
                                „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Gaigalovas nodaļa * 30.04.1926.
                Nagļu nodaļa * 13.07.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Īdenes nodaļa * 14.02.1930.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Gaigalovas nodaļa * 18.10.1927.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Bikavas 65. novads * 13.07.1935.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Stružānu nodaļa * 17.10.1933.

 

 
Izmainas 22.06.2012 Kontakti