Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GAIĶU PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Gaiku_pagasts

Brīvības pieminekļa Gaiķu pagasta komiteja * 20.02.1930.

Gaiķu biškopības biedrība ”Censonis” * 09.04.1927. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Gaiķu lauksaimniecības biedrībā”

Gaiķu dārzkopības pārraudzības biedrība * 25.01.1934. +05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Gaiķu lauksaimniecības biedrībā”

Gaiķu kooperatīva sabiedrība „Arājs”
Sk. „Gaiķu rūpniecības biedrība”

Gaiķu lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.
                05.05.1938. pievienota „Gaiķu biškopības biedrība ”Censonis”
                05.05.1938. pievienota „Gaiķu dārzkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Gaiķu lopkopības pārraudzības biedrība”

Gaiķu lopkopības pārraudzības biedrība * 13.05.1937. + 14.07.1939.
14.07.1939. iekļauta „Gaiķu lauksaimniecības biedrībā”

Gaiķu 494. Mazpulks * 04.12.1934. + 1940.

Gaiķu meliorācijas sabiedrība „Boze” * 06.03.1931. + 15.01.1943

Gaiķu meliorācijas sabiedrība „Silstrauts” * 10.12.1928. + 15.01.1943.

Gaiķu pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzīvene” * 17.11.1933.

Gaiķu pagasta meliorācijas sabiedrība „Melezers” * 13.03.1930. +18.03.1942.

Gaiķu rūpniecības biedrība * 16.03.1927.
22.09.1936. pārdēvēta agrāk „Gaiķu kooperatīva sabiedrība „Arājs”
10.11.1938. pārdēvēta agrāk „Gaiķu Satiķu lauksaimniecības biedrība „Arājs”

Gaiķu Satiķu lauksaimniecības biedrības „Arājs”
Sk. „Gaiķu rūpniecības biedrība”

Gaiķu Sātiķu piensaimnieku sabiedrība * 28.06.1923. + 12.12.1929.

Gaiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.05.1930. + 28.10.1940.
                04.08.1933. pārdēvēta agrāk „Gaiķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Gaiķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Gaiķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Gaiķu spirta kopdedzinātava * 29.09.1938.

Gaiķu strādnieku patērētāju biedrība „Klints” * 17.11.1921. + 13.02.1936.

Gaiķu vienības nams * 14.09.1939.

Lutriņu Gaiķu meliorācijas sabiedrība „Imula” * 23.01.1929.

Piensaimnieku sabiedrība „Venta” * 09.01.1923. + 25.06.1926.

Sātiņu Gaiķu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Gaiķu Sātiķu nodaļa * 23.11.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Gaiķu nodaļa 15.01.1926. + 19.01.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Gaiķu 41. novads * 21.09.1930.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Gaiķu nodaļa * 23.09.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Gaiķu nodaļa * 28.12.1920.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Gaiķu nodaļa * 24.03.1927.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti