Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GALĒNU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis
[līdz 29.12.1939. Vidsmuižas]

Galenu_1914

Aleksandropoles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sējējs”
                                * 05.04.1927. + 25.06.1930.

Aleksandropoles patērētāju biedrība „Auseklis” * 31.03.1933. + 14.03.1935.

Aleksandropoles patērētāju biedrība „Līdums” * + 25.10.1929.

Dravnieku 1038. Mazpulks * 01.03.1937. + 1940.

Galēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 14.11.1928.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk „Vidsmuižas pagasta lopkopības
                                pārraudzības biedrība”
                08.05.1940. pārdēvēta agrāk „ Vidsmuižas lopkopības pārraudzības biedrība”

Kristubu krājaizdevu sabiedrība „Palīgs” * 27.06.1924.

Kristubu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 30.04.1926. + 27.10.1936.

Makarovkas meliorācijas sabiedrība * 03.05.1928.

Lomu 1039. Mazpulks * 03.03.1937. + 1940.

Maltas Tropu lauksaimniecības sabiedrība „Kultūra” * 13.03.1929. + 07.03.1935.

Sondoru 1036. Mazpulks * 17.03.1937. + 1940.

Vidsmuižas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.02.1934.

Vidsmuižas Ereļu lopkopības pārraudzības biedrība * 29.12.1927. + 14.12.1940.

Vidsmuižas krājaizdevu sabiedrība * 31.03.1924.

Vidsmuižas lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.

Vidsmuižas lauksaimniecības biedrība „Spaks” * 21.03.1923. + 09.12.1939.

Vidsmuižas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Galēnu lopkopības pārraudzības biedrība”

Vidsmuižas 559. Mazpulks * 11.01.1935. – 1940.

Vidsmuižas meliorācijas sabiedrība „Pologa” * 12.04.1930.

Vidsmuižas meliorācijas sabiedrība „Vienība” * 11.04.1927.

Vidsmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Galēnu lopkopības pārraudzības biedrība”

Vidsmuižas patērētāju biedrība * 20.08.1925.
13.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vidsmuižas patērētāju biedrība „Vienība”

Vidsmuižas patērētāju biedrība „Taupība” * 15.09.1920. + 20.05.1935.

Vidsmuižas patērētāju biedrība „Vienība”

Vidsmuižas piensaimnieku sabiedrība * 06.05.1927. + 25.04.1940.

Vidsmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Vidsmuižas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 30.12.1925. + 08.01.1935.

Vidsmuižas Zeltiņu 749. Mazpulks * 27.02.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Vidsmuižas nodaļa * 11.08.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
                13.11.1936. iekļauta  “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Vidsmuižas nodaļa * 18.03.1926.

Latgales kultūras veicināšanas biedrība “Jauno straume” * 08.07.1920. + 12.03.1935.
                Vidsmuižas nodaļa * 15.09.1924.

Latgalīšu skolotāju centrālā biedrība * 03.06.1925. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Vidsmuižas nodaļa * 26.05.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vidsmuižas nodaļa * 08.06.1927. + 03.04.1933.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Golanu Varakļānu nodaļa * 18.05.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk” Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Aleksandrpoles nodaļa * 30.01.1922.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Galanu nodaļa * 16.02.1922.

 

 
Izmainas 09.10.2012 Kontakti