Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GALGAUSKAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Galgauskas_pagasts

Brīvības pieminekļa Gaulgauskas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Galgauskas biškopības biedrība „Spiets” * 18.02.1925. + 16.06.1938.
16.06.1938. iekļauta „Galgauskas lauksaimniecības biedrībā”

Galgauskas dārzkopības biedrība * 20.03.1934. + 02.01.1941.

Galgauskas dziedāšanas biedrība * 19.12.1908. + 17.10.1940.

Galgauskas Kropas 479. Mazpulks * 29.11.1934. + 1940.

Galgauskas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.
                16.06.1938. pievainota „Galgauskas biškopības biedrība „Spiets”

Galgauskas lopkopības pārraudzības biedrība „Govs” * + 26.06.1939.
07.04.1936. iekļauta „Golgovskas pirmā lopkopības pārraudzības biedrībā”

Galgauskas meliorācijas sabiedrība „Aizupe” * 03.02.1930.

Galgauskas pagasta lauksaimnieku meliorācijas sabiedrība „Sīpoliņu Tanslavas”
                * 12.04.1930. + 18.03.1942.

Galgauskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
26.06.1939. izveidota apvienojot:
„Golgovskas pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
„Ozolkalna lopkopības pārraudzības biedrību”
„Kropas lopkopības pārraudzības biedrību”

Galgauskas pagasta meliorācijas sabiedrība „Tērce” * 18.04.1928.

Galgauskas patērētāju biedrība * 16.06.1920.
                31.08.1938. pārdēvēta agrāk „Galgauskas patērētāju biedrība „Rūķis”

Galgauskas patērētāju biedrība „Rūķis”
                Sk. „Galgauskas patērētāju biedrība”

Galgauskas piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922.
11.06.1930. pārdēvēta agrāk „Golgovskas Veišu piensaimnieku sabiedrība”
26.01.1937. pārdēvēta agrāk „Galgauskas piensaimnieku sabiedrība „Veiši”

Galgauskas piensaimnieku sabiedrība „Veiši”
Sk. „Galgauskas piensaimnieku sabiedrība”

Galgauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.09.1881. + 18.10.1940.
                01.11.1922. pārdēvēta agrāk „Golgovskas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                09.07.1930. pārdēvēta agrāk „ Golgovskas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”
                15.02.1939. pievienota „Kropas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                09.07.1938. pārdēvēta agrāk „Galgauskas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Galgauskas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Galgauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Galgauskas Veišu 542. Mazpulks * 16.01.1935. + 1940.

Golgovskas pagasta meliorācijas sabiedrība „Auseklis” * 25.08.1926.

Golgovskas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Aizupe” * 14.02.1923. + 27.11.1929.

Golgovskas patērētāju biedrība „Raža” * 15.02.1922. + 13.11.1934.

Golgovskas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 09.07.1924. + 26.06.1939.
                07.04.1936. pievienota „Galgauskas lopkopības pārraudzības biedrība „Govs”
                26.06.1939. iekļauta „Galgauskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Golgovskas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Galgauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Golgovskas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Galgauskas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Golgovskas Veišu piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Galgauskas piensaimnieku sabiedrība”

Jaungulbenes un Galgauskas meliorācijas sabiedrība „Olene” * 06.07.1928.

Kropas kultūras biedrība * 29.01.1930. + 17.03.1941.

Kropas lopkopības pārraudzības biedrība * 02.09.1925. + 26.06.1939.
26.06.1939. iekļauta „Galgauskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Kropas piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1922. + 14.04.1927.

Kropas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 03.07.1895. + 15.02.1939.
                26.03.1923. pārdēvēta agrāk „Kroppes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                15.02.1939. iekļauta „Galaguskas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Kroppes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Kropas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lizuma Tirzas Lejasciema Galgauskas meliorācijas sabiedrība „Gosupe” * 30.09.1927.

Ozolkalna lopkopības pārraudzības biedrība * 16.05.1923. + 26.09.1939.
26.06.1939. iekļauta „Galgauskas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ozolkalna piensaimnieku sabiedrība *
29.03.1922. pārreģistrēta

Pirmā Kropas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 13.02.1924. + 01.06.1937.

Sļauku meliorācijas sabiedrība * 13.02.1924.

Sturņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk.” Vecgulbenes Sturņu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vecgulbenes Sturņu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 25.02.1925.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Sturņu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Biedrību nodalas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Galgauskas nodaļa * 07.06.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Galgauskas nodaļa 15.02.1926. + 19.01.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Galgauskas 53. novads * 11.07.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Galgavskas nodaļa * 25.03.1926. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Golgavskas nodaļa * 10.08.1922. + 19.01.1926.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas 22.11.2015 Kontakti