Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GAROZES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Garozas pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Garozas biedrība „Gaisma” * 17.12.1909. + 1915.

Garozas Katriņmuižas jaunsaimnieku meliorācijas sabiedrība * 17.08.1926.

Garozas krājaizdevu sabiedrība * 10.11.1924.

Garozas lauksaimniecības biedrība „Nākotne”
Sk. „Garozes lauksaimniecības biedrība”

Garozas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Garozes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Garozas patērētāju biedrība „Pamats”
Sk. „Garozes patērētāju biedrība”

Garozes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 23.04.1928.

Garozes jaunatnes biedrība „Auseklis”  * 19.12.1932. + 13.04.1940.

Garozes lauksaimniecības biedrība * 25.08.1921.
19.08.1937.pārdēvēta agrāk „Garozas lauksaimniecības biedrība „Nākotne”

Garozes 331. Mazpulks * 24.02.1934. + 1940.

Garozes mednieku biedrība „Ērglis” * 12.11.1928. + 31.12.1940.

Garozes meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 07.06.1928. + 01.09.1938.

Garozes meža fondinieku meliorācijas sabiedrība „Leja” * 14.03.1927

Garozes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.09.1922.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Garozas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Garozes patērētāju biedrība * 27.01.1920.
04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Garozas patērētāju biedrība „Pamats”

Garozas Pēternieku Ozolnieku meliorācijas sabiedrība „Birziņa” * 12.08.1929. + 29.04.1941.

Garozes piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923.

Garozes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.12.1924. + 18.10.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Garozes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Garozes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Garozes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Garozes Teteles meliorācijas sabiedrība „Zars” * 28.07.1928.

Garozes Vecsvirlaukas cukurbiešu audzētāju biedrība * 09.08.1928. + 22.12.1932.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Garozes nodaļa * 08.03.1921.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Garozas nodaļa * 14.03.1921.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Garozas nodaļa * 10.09.1925.

 

 
Izmainas 11.07.2019 Kontakti