Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GARSENES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[Aknīstes novads]

Garsenes_1936

Gārsenes Aknīšu kooperatīvs * 26.05.1920. + 04.08.1937.
                08.10.1923. pārdēvēta agrāk „Gārsenes patērētāju biedrība”
                18.01.1926. pārdēvēta agrāk „Gārsenes Aknīšu un apkārtnes patērētāju biedrība”

Gārsenes aizsargu nodaļa * 25.08.1919. + 1940.

Gārsenes Aknīšu un apkārtnes patērētāju biedrība
                Sk. „Gārsenes Aknīšu kooperatīvs”

Gārsenes Bajāru meliorācijas sabiedrība „Bajārs” * 15.08.1927.

Gārsenes biškopības biedrība * 01.06.1922. + 03.02.1938.
03.02.1938. iekļauta „Gārsenes lauksaimniecības biedrībā”

Gārsenes krājaizdevu sabiedrība * 18.02.1892.
10.11.1933. pārdēvēta agrāk „Gārsenes un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība”

Gārsenes kultūras biedrība * 17.12.1932. + 24.07.1939.
24.07.1939. iekļauta „Gārsenes lauksaimniecības biedrībā”

Gārsenes lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
03.02.1938. pievienota „Gārsenes biškopības biedrība”
24.07.1939. pievienota „Gārsenes kultūras biedrība”

Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Susējās Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Gārsenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Gārsenes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 10.02.1927.
                13.05.1939. pārdēvēta agrāk „Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība „Bajārs”

Gārsenes 436. Mazpulks * 17.10.1934. + 1940.

Gārsenes mednieku biedrība „Vilks” * 30.01.1929. + 31.01.1939.

Gārsenes meliorācijas sabiedrība * 19.03.1928.

Gārsenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.07.1927.
                08.12.1938. pārdēvēta agrāk „Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Gārsenes patērētāju biedrība
                Sk. „Gārsenes Aknīšu kooperatīvs”

Gārsenes piensaimnieku sabiedrība * 1912. + 03.04.1937.
                03.04.1937. iekļauta „Susējās Gārsenes piensaimnieku sabiedrībā”

Gārsenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1894. + 18.10.1940.
                10.04.1922. pārdēvēta agrāk „Gārsenes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                Pārdēvēta agrāk „Gārsenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Gārsenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Gārsenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Gārsenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Gārsenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Gārsenes spirta kopdedzinātava * 16.10.1937.

Gārsenes Susējās lopkopības pārraudzības biedrība „Zieds” * 30.11.1914. + 1915.

Gārsenes un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Gārsenes krājaizdevu sabiedrība”

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Bajārs”
                Sk. „Gārsenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Prodes Asares Susējas Gārsenes Aknīšas Elkšņu un Kroņsusējas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kultūra”* 28.06.1926. + 03.03.1930.

Susējās Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība * 22.12.1921.+ 13.12.1938.
                12.01.1925. pārdēvēta agrāk „Gārsenes lopkopības pārraudzības biedrība”
                13.12.1938. iekļauta „Susējās pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Susējas Gārsenes piensaimnieku sabiedrība * 03.04.1937.
03.04.1937. izveidota apvienojot:
„Gārsenes piensaimnieku sabiedrību”
„Vilkupes piensaimnieku sabiedrību”

Biedrību nodaļas:

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 02.03.1937.
Gārsenes nodaļa * 12.12.1933.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Gārsenes nodaļa * 23.08.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Gārsenes nodaļa * 29.05.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Gārsenes nodaļa * * 09.02.1921.

 

 
Izmainas 18.10.2011 Kontakti