Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GATARTAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Briņģu Gatartas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Drustu centra piensaimnieku sabiedrība”

Drustu centra piensaimnieku sabiedrība * 17.10.1923.
01.12.1926. pārdēvēta agrāk „Briņģu Gatartas piensaimnieku sabiedrība”
14.06.1935. iekļauta „Piensaimnieku sabiedrībā „Pērļupe I”

Drustu Gatartas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Drustu krājaizdevu sabiedrība"

Drustu krājaizdevu sabiedrība * 25.02.1925.
05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Drustu Gatartas krājaizdevu sabiedrība”

Gatartas bibliotēkas biedrība * 21.12.1910. + 29.01.1940.

Gatartas izglītības biedrība „Zvaigzne” * 04.04.1928. + 21.07.1936.

Gatartas lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.

Gatartas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 24.10.1923. + 29.10.1930.

Gatartas lauksaimnieku mašīnu koplietošanas biedrība * 09.05.1928. + 22.01.1938.

Gatartas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Gatartas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Gatartas lopkopības pārraudzības biedrība „Palsa” * 01.04.1925. + 31.12.1940.

Gatartas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 17.12.1924.
                17.5.1939. pārdēvēta agrāk „Otrā Gatartas lauksaimnieku mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Gatartas 855. Mazpulks * 11.01.1936. + 1940.

Gatartas pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 07.07.1940.

Gatartas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība  * 01.04.1925.
23.03.1937. pārdēvēta agrāk „Piebalgas Gatartas lopkopības pārraudzības biedrība”
03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Gatartas lopkopības pārraudzības biedrība”

Gatartas pagasta meliorācijas sabiedrība „Līdumnieki” * 19.01.1931. + 31.12.1942.

Gatartas piensaimnieku sabiedrība „Moda” * 11.03.1925. + 09.6.1933.

Gatartas pirmā lopkopības biedrība * 06.06.1923. + 11.08.1934.

Gatartas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.02.1881. + 18.10.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk „Gatartas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                24.07.1934. pārdēvēta agrāk „Gatartas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Gatartas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Gatartas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Gatartas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Gatartas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Otrā Gatartas lauksaimnieku mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Gatartas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Piebalgas Gatartas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Gatartas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rankas Gatartas Drustu meliorācijas sabiedrība „Palsa” * 09.12.1930.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Gatartas nodaļa * 26.09.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Gatartas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Gatartas nodaļa * 14.04.1924. + 22.02.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Drustu Gatartas nodaļa * 03.01.1922. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 17.08.2013 Kontakti