Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GAUJIENAS PAGASTS
Valkas apriņķis

Gaujienas_1910

Augšgaujas 473. Mazpulks * 23.11.1934. + 1940.

Dārzciema meliorācijas sabiedrība * 30.12.1929.

Dārzciema piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 14.06.1935.
                14.06.1935. iekļauta „Gaujienas Zvārtavas piensaimnieku sabiedrībā”

Gaujenas ģimnāzijas absolventu biedrība * 18.06.1932. + 02.01.1940.

Gaujienas Ģimnāzijas 539. Mazpulks * 18.01.1935. + 1940.

Gaujenas krājaizdevu sabiedrība * 19.03.1924.

Gaujenas kultūras biedrība „Gaisma” * 21.11.1933. + 30.11.1940.

Gaujenas lauksaimniecības biedrība * 03.02.1931. + 27.08.1935.

Gaujenas lauksaimniecības biedrība * 16.02.1937.
28.06.1938. pievienota „Gaujienes biškopības biedrība „Bite”
08.11.1938. pievienota „Gaujienas Virešu mājturības veicināšanas biedrība”
23.11.1939. pievienota „ Gaujienas lopkopības pārraudzības biedrība”
23.11.1939. pievienota „Gaujienas otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
23.11.1939. pievienota „Sikšņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Gaujienas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926. + 23.11.1939.
23.11.1939. iekļauta „Gaujienas lauksaimniecības biedrībā”

Gaujenas mednieku biedrība * 31.03.1931. + 16.08.1937.

Gaujenas mūzikas un dziedāšanas biedrība * 16.06.1920. + 30.11.1940.

Gaujienas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 25.05.1927. + 23.11.1939.
23.11.1939. iekļauta „Gaujienas lauksaimniecības biedrībā”

Gaujenes pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 1940.

Gaujenas pagasta meliorācijas sabiedrība * 25.03.1929.

Gaujenas pagasta patērētāju biedrība „Gauja” * 10.03.1920. + 07.12.1935.

Gaujenas Palsmanes izglītības biedrība „Strauts” * 1910. + 11.12.1937.

Gaujenas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1892. + 18.10.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Pils Gaujienas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījums”
                11.10.1932. pārdēvēta agrāk „Gaujenas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Gaujienas un apkārtnes savstarpējā
                                apdrošināšanas biedrība”

Gaujenas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Gaujenas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Gaujenas skolu biedrība * 06.08.1924. + 30.11.1940.

Gaujenas un apkārtnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
Sk. „Gaujenas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Gaujienas Virešu mājturības vecināšanas biedrība * 09.05.1933. + 23.11.1939.
23.11.1939. iekļauta „Gaujienas lauksaimniecības biedrībā”

Gaujenas Zvārtavas piensaimnieku sabiedrība  * 14.06.1935.
14.06.1935. izveidota apvienojot:
„Gaujenes Ulmalnieku piensaimnieku sabiedrību”
„Zvartavas piensaimnieku sabiedrību”

Gaujienes biškopības biedrība „Bite” * 22.09.1920. + 28.06.1938.
28.06.1938. iekļauta „Gaujienas lauksaimniecības biedrībā”

Gaujienes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 17.05.1886.
                26.09.1923. pārdēvēta agrāk „Gaujenes un tuvējo ugunsgrēku
                                iecirkņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Gaujenes pagasta arodnieciskā strādnieku savienība * 12.07.1921. + 30.11.1940.

Gaujenes piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922.
17.09.1935. pievienota „Sikšņu piensaimnieku sabiedrība”

Gaujienas Umalnieku 447. Mazpulks * 08.11.1934. + 1940.

Gaujenes Ulmalnieku piensaimnieku sabiedrība * 14.02.1923. + 14.06.1935.
14.06.1935. iekļauta „Gaujenas Zvārtavas piensaimnieku sabiedrība”

Gaujenes un tuvējo ugunsgrēku iecirkņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Gaujienes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Palsmanes Gaujienes piensaimnieku sabiedrība „Palsa” * 18.10.1922.

Pils Gaujienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījums
                Sk. „Gaujenas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sikšņu lopkopības pārraudzības biedrība * 09.04.1924. + 23.11.1939.
                23.11.1939. iekļauta „Gaujienas lauksaimniecības biedrībā”

Sikšņu meliorācijas sabiedrība * 09.03.1933. + 08.07.1942

Sikšņu piensaimnieku sabiedrība * 22.09.1922. +17.05.1935.
                22.09.1922. pārreģistrēta
                21.03.1933. pārdēvēta agrāk „Sikšņu rajona piensaimnieku sabiedrība”
                17.05.1935. iekļauta „Gaujenes piensaimnieku sabiedrībā”

Smiltenes krājaizdevu sabiedrība * 31.05.1885.
                28.04.1936. pievienota „Blomu krājaizdevu sabiedrība”
                28.05.1938. pārdēvēta agrāk „Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas
                                krājaizdevu kase”
                28.09.1938. pievienota „Smiltenes namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krājaizdevu kase
                Sk. „Smiltenes krājaizdevu sabiedrība”

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1884.

Smiltenes Palsmanes Aumeisteru Gaujienas krajizdevu kase
Sk. „Smiltenes krājaizdevu sabiedrība”

Vizlas ezera meliorācijas sabiedrība * 22.12.1928.

Ziemeļlatvijas I lauksaimniecības arodbiedrība * 18.04.1928. + 30.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Gaujenes nodaļa * 21.05.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Gaujienas nodaļa * 11.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Gaujienas nodaļa * 28.08.1931.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Gaujenes nodaļa * 05.11.1921. + 08.02.1934.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Sikšņu nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Gaujienas nodaļa * 08.05.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Gaujienas Sikšņu nodaļa * 22.01.1925. + 19.01.1932.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Gaujienas nodaļa * 03.04.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Gaujienas nodaļa * 17.05.1927. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Gaujienas Vidagas nodaļa * 10.06.1920. + 04.12.1931.

Vidzemes guberņas epileptiķu stulbeņu un vājprātīgo izmantošanas un aprūpes biedrība * +1917.
                Gaujenes nodaļa * 12.12.1894.

Gaujienas_1930

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti