Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GAURU PAGATS
Abrenes apriņķis
[līdz. 1928. Gavru]

Brīvības pieminekļa Gauru pagasta komiteja * 20.01.1930.

Demerovas sādžas patērētāju biedrība „Zemnieks” * 29.4.1927.

Gauru evaņģēliski kristīgā draudze * + 31.12.1940.

Gauru krājaizdevu sabiedrība * 30.05.1923.
                27. 07.1938. pārdēvēta agrāk „Gavru krājaizdevu sabiedrība „Jaunlatgola”

Gauru krievu izglītības biedrība * 30.04.1926. + 09.06.1937.

Gauru lauksaimniecības biedrības * 30.09.1937. + 05.04.1939.

Gauru lopkopības pārraudzības biedrība „Zarja”
Sk. „Gauru pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Gauru 247. Mazpulks * 26.04.1936. + 1940.

Gauru meliorācijas sabiedrība „Laime” * 17.01.1930. + 07.06.1939.

Gauru meliorācijas sabiedrība „Melnais Strauts” * 15.05.1930. + 24.08.1940.

Gauru meliorācijas sabiedrība „Vorzi” * 17.01.1930. + 01.02.1940.

Gauru meliorācijas sabiedrība „Zaboloņš” * 17.10.1930. + 18.03.1943.

Gauru Ozolu 1052. Mazpulks * 28.05.1937. + 1940.

Gauru pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 06.07.1926.
12.05.1939. pārdēvēta agrāk „Gauru lopkopības pārraudzības biedrība „Zarja”

Gauru pagasta meliorācijas sabiedrība „Ledinki” * 19.04.1929.

Gauru pagasta meliorācijas sabiedrība „Senčenka” * 12.07.1927. + 07.06.1939.
                Pārdēvēta agrāk „Gauru pagasta un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Senčenka”

Gauru pagasta meliorācijas sabiedrība „Skangali” * 10.02.1928.

Gauru pagasta meliorācijas sabiedrība „Tronova” * 19.12.1930.

Gauru pagasta meliorācijas sabiedrība „Vorsovka” * 15.08.1927. + 08.07.1942.

Gauru pagasta un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Senčenka”
Sk. „Gauru pagasta meliorācijas sabiedrība „Senčenka”

Gauru patērētāju biedrība * 19.01.1938.

Gauru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.04.1924. + 18.10.1940.
                02.06.1938. pārdēvēta agrāk „Gavru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Gauru ugunsdzēsēju biedrība * 01.08.1934.

Gavru biškopības biedrība * 14.03.1924. + 31.12.1940.

Gavru izglītības biedrība * 30.04.1926.

Gavru krājaizdevu sabiedrība „Jaunlatgola”
                Sk. „Gauru krājaizdevu sabiedrība”

Gavru pagasta meliorācijas sabiedrība „Nikulina Gora” * 07.06.1928. + 01.02.1940.

Gavru pagasta meliorācijas sabiedrība „Punduri I” * 22.07.1927.

Gavru pagasta meliorācijas sabiedrība „Punduri II” * 15.08.1927.

Gavru savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Gauru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Korovskas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 03.06.1927. + 25.08.1939.

Liepsalas Zieds 211. Mazpulks * 23.03.1934. + 1940

Ludzas apriņķa lauksaimniecības biedrība „Jaunums” * 12.02.1923. + 15.03.1940.

Punduru lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Kolos” * 15.03.1927.

Punduru lopkopības pārraudzības biedrība „Nadežda” * 22.02.1927. + 31.12.1940.

Punduru II 772. Mazpulks * 30.03.1935. + 1940.

Sniedziņu 1024. Mazpulks * 29.03.1937. + 1940.

Vītolu 1011. mazpulks * 19.04.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Gavru nodaļa * 08.01.1925.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Gauru nodaļa * 23.03.1933.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
Gauru nodaļa * 24.09.1931.

 

 
Izmainas 10.10.2015 Kontakti