Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GAVIEZES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Brīvības pieminekļa Gaviezes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Gaviezes bibliotēkas biedrība * 18.08.1909. + 02.06.1939.

Gaviezes dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Gaviezes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Gaviezes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 25.10.1934.
                30.09.1938. pārdēvēta agrāk „Gaviezes dārzkopības pārraudzības biedrība”

Gaviezes Grobiņas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Gaviezes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Gaviezes krājaizdevu sabiedrība * 06.02.1923. + 02.05.1929.

Gaviezes krājaizdevu sabiedrība * 01.12.1938.

Gaviezes laukkopības pārraudzības biedrība * 13.06.1929. + 17.04.1940.

Gaviezes lauksaimniecības biedrība * 24.03.1925.
21.07.1937. pārdēvēta agrāk „ Gaviezes lauksaimniecības biedrība „Līdums”

Gaviezes lauksaimniecības biedrība „Līdums”
Sk. „Gaviezes lauksaimniecības biedrība”

Gaviezes 47 Mazpulks * 26.04.1931. + 1940.

Gaviezes 629. Mazpulks * 03.02.1935. + 1940.

Gaviezes mednieku biedrība * 20.05.1921. + 26.05.1941.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Gaviezes un apkārtnes mednieku biedrība”

Gaviezes meliorācijas sabiedrība * 03.03.1927.

Gaviezes meliorācijas sabiedrība „Plūsma” * 16.09.1929. + 18.03.1942.

Gaviezes pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Gaviezes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.02.1924.
06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Gaviezes Grobiņas lopkopības pārraudzības biedrība”

Gaviezes piensaimnieku sabiedrība * 16.01.1923.

Gaviezes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.04.1935. + 18.10.1940.
19.05.1938. pārd. agrāk „Gaviezes savstarpējā pret ugunsnelaimēm palīdzības biedrība”

Gaviezes savstarpējā pret ugunsnelaimēm palīdzības biedrība
Sk. „Gaviezes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Gaviezes un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība „Susta” * 1929. +20.11.1940.

Gaviezes un apkārtnes mednieku biedrība
Sk. „Gaviezes mednieku biedrība”

Grobiņas Gaviezes meliorācijas sabiedrība "Leja" * 1928.

Piensaimnieku sabiedrība „Rasa” * 15.09.1925. + 30.01.1930.

Sustas 56. Mazpulks * 08.05.1931. + 1940.

Tadaiķu Gaviezes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 24.02.1928.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
15.02.1922. pārdēveta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
14.05.1935. pievienota “Atturības b-ba “Vecsaulstarieši”
14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
Gaviezes nodaļa * 22.11.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Gaviezes nodaļa * 15.04.1929.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
Gaviezes nodaļa * 22.09.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
Gaviezes nodaļa * 07.06.1920.

Strādnieku sports un sargs – biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Gaviezes nodaļa * 25.07.1930.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti