Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GLŪDAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Brambergas]

Gludas_1937

Bramberģes kopmoderniecība
Sk. „Bramberģes piensaimnieku sabiedrība”

Bramberģes laukkopības pārraudzības biedrība * 19.05.1930. + 31.12.1940.

Bramberģes patērētāju biedrība „Tērvete” * 19.10.1920. + 20.02.1938.

Bramberģes piensaimnieku sabiedrība * 1910. + 17.06.1937.
09.04.1923. pārdēvēta agrāk „Bramberģes kopmoderniecība”

Bramberģes sadraudzīgā biedrība „Līgo” * 05.10.1882. [1865] + 13.08.1940.
                30.06.1909. pārdēvēta agrāk „Viskaļmuižas Bramberģes latviešu
                                dziedāšanas biedrība „Līgo”

Bramberģes savstarpējā palīdzības biedrība uguns zaudējumu atgadījumos
Sk. „Glūdas savstarpēja apdrošināšanas biedrība"

Bramberģes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Glūdas savstarpēja apdrošināšanas biedrība „

Brīvības pieminekļa Glūdas pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Glūdas lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
19.07.1939. pievienota „Glūdas Svētes lopkopības pārraudzības biedrība”
19.07.1939. pievienota „Glūdas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Glūdas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 21.03.1939.
                21.03.1939. izveidota apvienojot:
                                „Glūdas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrību „Vienība”
                                „Glūdas un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrību”

Glūdas 300. Mazpulks * 27.04.1933. + 1940.

Glūdas mednieku biedrība * 1924. + 25.02.1941.
10.12.1925. pārdēvēta agrāk „Tērvetes mednieku biedrība „Gulbis”
05.07.1938. pārdēvēta agrāk „Glūdas mednieku biedrība „Gulbis”

Glūdas mednieku biedrība „Gulbis”
Sk. „Glūdas mednieku biedrība”

Glūdas pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 25.11.1932.

Glūdas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vienība”
                                * 28.1.1926. + 21.03.1939.
                21.03.1939. iekļauta „Glūdas mašīnu koplietošanas sabiedrībā”

Glūdas pagasta meliorācijas sabiedrība „Bramberģes kraces” * 23.03.1928.

Glūdas pagasta meliorācijas sabiedrība „Bramberģes krāces” * 23.03.1928.

Glūdas savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 24.05.1885. + 18.10.1940.
                13.11.1922. pārdēvēta agrāk „Bramberģes savstarpējā palīdzības biedrība
                                uguns zaudējumu atgadījumos”
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Bramberģes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”  

Glūdas Svētes lopkopības pārraudzības biedrība * 10.4.1930. + 19.07.1939.
19.07.1939. iekļauta „Glūdas lauksaimniecības biedrībā”

Glūdas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 09.07.1925. + 19.07.1939.
19.07.1939. iekļauta „Glūdas lauksaimniecības biedrībā”

Glūdas un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 23.02.1933. + 21.03.1939.
                21.03.1939. iekļauta „Glūdas mašīnu koplietošanas sabiedrībā”

Glūdas Zaļenieku meliorācijas sabiedrība * 27.10.1928. + 18.03.1942.

Meliorācijas sabiedrība „Poļu grāvis” * 13.03.1929. + 18.03.1942.

Tērvetes mednieku biedrība „Gulbis”
Sk. „Glūdas mednieku biedrība”

Tērvetes meliorācijas sabiedrība * 25.01.1927.

Tušķu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 19.12.1932. + 24.08.1939.

Viskaļmuižas Bramberģes latviešu dziedāšanas biedrība „Līgo”
                Sk. „Bramberģes sadraudzīgā biedrība „Līgo”

Zaļenieku Bramberģes lopkopības pārraudzības biedrība * 27.07.1922. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Zaļenieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Zaļenieku Glūdas II lopkopības pārraudzības biedrība * 14.07.1927.+ 24.08.1939.
03.06.1939. iekļauta „Zaļenieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Koru un orķestru apvienība “Dziesmu svētki” * 28.04.1931. + 27.02.1936.
Bramberģes nodaļa * 10.03.1932.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Dorupes nodaļas * 09.11.1925.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti