Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GOSTIŅI
1933
Daugavpils apriņķis

Gostini

Gostiņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 23.09.1924.[1890]

Gostiņu latviešu biedrība * 03.01.1939. + 16.11.1940.

Gostiņu 734. Mazpulks * 23.03.1935. + 1940.

Gostiņu novada patērētāju biedrība „Atziņa” *
                05.08.1923. pārreģistrēta

Gostiņu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 26.05.1939. + 12.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Gostiņu nodaļa * 22.01.1931.

Ebreju jaunatnes fiziskās un morāliskās attīstības veicināšanas biedrība "Bar Kohba"
                                * 29.11.1922. + 14.11.1933.
                Gostiņu nodaļa * 16.09.1925.

Ebreju kultūras attīstīšanas biedrība “Haima Nahmaņa Bjalina vārdā” * 19.01.1927. + 07.09.1934.
                Gostiņu nodaļa * 05.02.1929.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Glazmankas nodaļa * 16.06.1920.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Gostiņu nodaļa * 13.08.1931.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Gostiņu nodaļa * 11.04.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Gostiņu nodaļa * 06.10.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Glazmankas Gostiņu nodaļa * 08.12.1924.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
                30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
                Gostiņu nodaļa * 06.10.1927.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Gostiņu nodaļa * 19.12.1929.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Gostiņu nodaļa * 14.04.1931.

Perec klubs biedrība * 27.01.1926. + 30.06.1934.
                Gostiņu nodaļa * 12.12.1928.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Pļaviņu Gostiņu nodaļa * 14.07.1931.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Gostiņu nodaļa * 04.11.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Gostiņu nodaļas * 29.07.1926.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Gostiņu nodaļa * 20.10.1924.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Gostiņu nodaļa * 13.10.1933.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Gostiņu nodaļa * 09.08.1932.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Glazmankas nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Glazmankas nodaļa * 09.05.1923.

 

 
Izmainas 11.08.2012 Kontakti