Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GRAŠU PAGASTS
Madonas apriņķis

Apvienota Cesvaines Grašu Kārzdabas kultūras veicināšanas biedrība * 13.04.1921.

Brīvības pieminekļa Grašu pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cesvaines Grašu Kārzdabas Oļu Patkules pašvaldību veselības aizsardzības savienība * +18.02.1941.

Grašu Cesvaines ražotāju un patērētāju kooperatīvs * 12.01.1921.
23.08.1923. pārdēvēts agrāk „Grašu kooperatīvs”

Grašu kooperatīvs
Sk. „Grašu Cesvaines ražotāju un patērētāju kooperatīvs”

Grašu lauksaimniecības biedrība  * 27.04.1937.

Grašu lopkopības pārraudzības biedrība  
Sk. „Grašu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība"

Grašu 891. Mazpulks * 26.02.1936. + 1940.

Grašu pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 07.07.1940.

Grašu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība  * 15.01.1930.
24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Grašu lopkopības pārraudzības biedrība”  

Grašu pagasta piensaimnieku sabiedrība  * 02.05.1923. + 19.02.1930.

Grašu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1884. + 18.10.1940. [1879]
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Grašu savstarpējā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Grašu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Grašu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Grašu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Grašu savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
Sk. „Grašu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Grašu nodaļa * 09.09.1924.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Grašu nodaļa * 28.03.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Grašu nodaļa * 05.09.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Grašu nodaļa * 13.01.1928.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti