Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

GRENČU PAGASTS
Tukuma apriņķis

Grencu_1904

Abavas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 13.02.1922. + 20.12.1938.
                20.12.1938. iekļauta „Irlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Bijušās Vecsātu zemkopības skolas audzēkņu biedrība * 20.05.1925. + 15.01.1941.

Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Cerība” * 18.04.1929. + 03.06.1939.
03.06.1939. iekļauta „Grenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Vārpa II” * 27.04.1922. + 03.06.139.
03.06.1939. iekļauta „Grenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats”
Sk. „Irlavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Grenču Irlavas mājturības veicināšanas biedrība „Modra” * 08.02.1926. + 30.11.1940.

Grenču Irlavas zemkopības parraudzības biedrība * 19.06.1930. + 10.10.1936.

Grenču krājaizdevu sabiedrība * 1881.
05.07.1923. pārdēvēta agrāk „Grenču krāj un aizdevu kase”

Grenču krāj un aizdevu kase
Sk. „Grenču krājaizdevu sabiedrība”

Grenču lauksaimniecības biedrība * 20.09.1938.

Grenču 92. Mazpulks * 02.05.1932. + 1940.

Grenču I meliorācijas sabiedrība * 31.03.1926.

Grenču meliorācijas sabiedrība „Roja” * 26.09.1928.

Grenču pagasta aizsardžu pulciņš * 21.04.1927. + 07.07.1940.

Grenču pagasta aizsargu nodaļa * 30.04.1919. + 07.07.1940.

Grenču pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
03.06.1939. izveidota apvienojot:
„Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrību „Cerība”
„Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības biedrību „Vārpa II”

Grenču pagasta meliorācijas sabiedrība „Miestiķis” * 04.09.1930. + 18.03.1942.

Grenču patērētāju biedrība * 21.03.1939.

Grenču piensaimnieku sabiedrība * 17.04.1912. + 1915.

Grenču piensaimnieku biedrība * 31.05.1923.
30.05.1927. pārdēvēta agrāk „Irlavas piensaimnieku sabiedrība”
04.08.1938. pārdēvēta agrāk „ Irlavas Vecsātu piensaimnieku sabiedrība”

Grenču Rāvu lauksaimniecības biedrība „Druva” * 04.02.1929. + 04.04.1939.
                04.04.1939. iekļauta „Struteles piensaimnieku sabiedrībā”

Irlavas Grenču I laukkopības pārraudzības biedrība „Druva” * 19.06.1930. + 07.02.1938.

Irlavas Grenču mednieku biedrība „Ērglis”
Sk. „Irlavas mednieku biedrība”

Irlavas Grenču savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 04.11.1906. + 20.12.1938.
                27.11.1922. pārdēvēta agrāk „Irlavas Grenču savstarpīgā apdrošināšanas biedrība
                                priekš ugunsgrēku novēršanas”
                20.12.1938. iekļauta „Irlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Irlavas Grenču savstarpīgā apdrošināšanas biedrība priekš ugunsgrēku novēršanas
                Sk. „Irlavas Grenču savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Irlavas Grenču spirta kopdedzinātāva * 30.09.1937.

Irlavas mednieku biedrība * 07.07.1932. + 18.03.1941.
06.09.1938. pārdēvēta agrāk „Irlavas Grenču mednieku biedrība „Ērglis”

Irlavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.05.1930.
                03.01.1939. pārdēvēta agrāk „Grenču Irlavas lopkopības pārraudzības
                                biedrība „Pamats”

Irlavas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Grenču piensaimnieku biedrība”

Irlavas Vecsātu piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Grenču piensaimnieku biedrība”

Laukkopības pārraudzības biedrība „Vārpa” * 1891. + 24.05.1940.

Vecsātu piensaimnieku sabiedrība * 14.09.1922. + 26.08.1926.

Zemītes Grenču meliorācijas sabiedrība „Liekne” * 23.07.1928.

Zemkopības biedrība „Vārpa” * 03.05.1891. + 1917.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Irlavas Grenču nodaļa * 29.07.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Grenču nodaļa * 26.02.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Grenču nodaļa * 30.05.1928.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Irlavas Grenču nodaļa * 16.03.1929.

Grencu_1929

Grencu_1930

 

 
Izmainas 24.11.2013 Kontakti